Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 703/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 703/2010 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd

Määrärahan osoittaminen tullivalvonnan laitteiston ja kaluston nykyaikaistamiseen Lapissa

Eduskunnalle

Tullilaitoksen pohjoinen piiri on jäänyt viime vuosina lapsipuolen asemaan, kun kehittämisvarat on suunnattu muihin osiin valtakuntaa. Kuitenkin pohjoisessakin tarvitaan pikaisesti investointeja.

Tullivalvonnan henkilöstön vähentymistä on korvattu teknisen valvonnan välineillä. Laitekanta alkaa olla elinkaaren päässä. Teknisen valvonnan laitteet Norjan rajalla ja Ruotsin rajalla tulee ajanmukaistaa. Nykyaikaisten tulli- ja rajavalvonta-asemien tulee sisältää välttämättöminä laitteistoina läpivalaisulaitteet, riittävän laaja kameravalvontajärjestelmä, kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmät ja niihin liittyvät UPSit. Modernisointityöt edellyttävät myös kaapelireittien muutoksia sekä sähköasennusten perustusmuutoksia. Erityisesti linjan päätteissä olevien rajanylityspaikkojen sähkönsyötön varmennukset tulee hoitaa kuntoon pikaisesti.

Tullivalvonnan liikkuvuutta on lisätty uutena toimintamallina. Muutos on seurausta vähentyvistä resursseista. Liikkuvuuden edellyttämiä ajoneuvohankintoja tulee saada pohjoiseen, koska pitkien etäisyyksien kilometrimäärät ovat suuret ja autojen elinkaari on lyhentynyt. Myös vankien kuljetussäännösten muuttuminen asettaa vaatimuksia ajoneuvojen tyypille ja tullin huumekoirien kuljettamiseen tarvitaan puolestaan farmarihenkilöautoa. Liikkuvan tullityön ajoneuvohankinnat laahaavat jäljessä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 28.10.02 lisäyksenä 500 000 euroa tullivalvonnan laitteiston ja kalusteiden nykyaikaistamiseen Lapissa.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Johanna Ojala-Niemelä /sd