Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 704/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 704/2010 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd

Määrärahan osoittaminen Vartiuksen raja-aseman ja tullin laajennushankkeeseen

Eduskunnalle

Tullilaitoksen pohjoinen piiri on jäänyt viime vuosina lapsipuolen asemaan, kun kehittämisvarat on suunnattu muihin osiin valtakuntaa. Kuitenkin pohjoisessakin tarvitaan pikaisesti toimitilarakentamista ja investointeja. Liikenteen suuren määrän vuoksi Vartiuksen raja-aseman ja tullin tilat ja toiminnallisuus eivät vastaa sitä, mitä EU:n ulkorajan rajatarkastus- ja tullitoiminnoissa edellytetään. Toimitilat on uudistettava, ja tällä hankkeella olisi myös merkittävää työllistävää vaikutusta, sillä kohde on rakennusalan työllisyyden kannalta suurelta osin työvoimavaltaista muutostyötä. Niin ikään aluepoliittisesti ja elinkeinoelämälle rakennushanke on myös tärkeä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 28.10.02 lisäyksenä 1 200 000 euroa Vartiuksen raja-aseman ja tullin laajennushankkeeseen ja modernisointiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Johanna Ojala-Niemelä /sd