Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 705/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 705/2010 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd

Määrärahan osoittaminen Raja-Joosepin raja-aseman ja tullin rakentamiseen

Eduskunnalle

Tullilaitoksen pohjoinen piiri on jäänyt viime vuosina lapsipuolen asemaan, kun kehittämisvarat on suunnattu muihin osiin valtakuntaa. Kuitenkin pohjoisessakin tarvitaan pikaisesti toimitilarakentamista ja investointeja. Raja-Joosepin nykyiset toimitilat ovat vanhanaikaiset ja toimintaan sopimattomat. Tilat eivät vastaa sitä, mitä EU:n ulkorajan rajatarkastus- ja tullitoiminnoissa edellytetään. Toimitilat on uudistettava, ja tällä hankkeella olisi myös merkittävää työllistävää vaikutusta, sillä kohde on rakennusalan työllisyyden kannalta suurelta osin työvoimavaltaista muutostyötä. Niin ikään aluepoliittisesti ja elinkeinoelämälle rakennushanke on myös tärkeä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 300 000 euroa Raja-Joosepin raja-aseman ja tullin uusien toimitilojen rakentamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Johanna Ojala-Niemelä /sd