Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toimenpidealoite 2/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0 TPA 2/2012 vp - Reijo Tossavainen /ps

Kansalaisten palvelujen turvaaminen maaseudulla

Eduskunnalle

Suomen maalaiskirkonkylissä on viime vuosien kuluessa tapahtunut lukuisia valtion toimipisteiden vähennyksiä ja sulkemisia. Osa näistä toimenpiteistä on tapahtunut kivuttomasti kansalaisten liiemmin kärsimättä. Nyt on kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa toimipisteiden lisäsulkemiset aiheuttavat kylläkin sulkevalle organisaatiolle jonkin verran säästöjä, mutta aiheuttavat palveluita tarvitseville kansalaisille huomattavia lisäkustannuksia. Jotkut palvelut saa kivuttomasti verkosta, mutta varsinkin iäkkään väestön kunnissa verkon käyttö on harvojen vanhusten hallussa, ja sen lisäksi verkkoyhteydet eivät toimi haja-asutusalueilla ongelmitta. Laajakaista kaikille -hankekaan ei useilla alueilla kiinnosta operaattoreita.

Viimeisimpiä esille nousseita palveluverkon mahdollisia alasajoja ovat poliisin aikeet vähentää palveluverkkoaan. Useissa yhteyksissä on selvästi tuotu esille kansalaisten rajusti nousseet kustannukset tilanteessa, jossa esim. lupa-asiassa tarvitaan kaksi käyntiä myöntävän viranomaisen luona.

Esimerkki Savitaipaleelta: Jos viranomainen siirtyy Savitaipaleen sijasta palvelemaan vain Lappeenrannassa, niin kustannuksia kansalaiselle koituu kahdesta 80 kilometrin matkasta. Savitaipaleella hoidetaan tällä hetkellä noin 700 lupa-asiaa vuodessa. Tämä tekisi vuodessa 112 000 kilometriä ajoa, jos sen vuoksi joudutaan ajamaan aina Lappeenrantaan. Kustannuksia se tuottaa lähes 50 000 euroa laskettuna kilometrikorvauksien laskutusperiaatteella. Kansalaisille tulisi lisäksi ajanmenetystä kulkemisesta noin 4 200 tuntia. Esimerkiksi metsäkoneyrittäjälle kolmen tunnin (2 x 1,5 h = 3 h) palkanmenetys on iso raha. Poliisi taas säästäisi Kelan kanssa yhteiskäytössä olevan yhteispalvelupisteen vuokrakuluissa noin 3 600 euroa. Tämän jälkeen Kelankin palvelupiste olisi uhanalainen Kelan joutuessa yksin kattamaan koko vuokran.

Samankaltaisia uhkakuvia väijyy myös työvoimapalveluiden ja muidenkin palveluiden yllä. Mm. edunvalvonta on irtisanonut vuokrasopimuksensa kunnan kanssa ja keskittää toiminnan Lappeenrantaan, jossa on todennäköisesti vielä suuremmat vuokrakustannukset kuin maalaiskunnan keskustassa, ja asiakkaat ovat kuitenkin entisillä asuinsijoillaan.

Esimerkkinä oleva Savitaipaleen kuntakaan ei hyväksy palveluverkkojen alasajoa ja kustan-nusten siirtämistä kansalaisille. Valtio on yhtä kuin kansalaiset, ja heidän tulee saada palvelut helposti ja kustannuksiltaan edullisesti.

Ehdotamme kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä tarvittavan lisärahoituksen hankkimista verotuksella tai palvelumaksuilla palveluita tarvitsevilta. Joissain tapauksissa palveluverkko voitaisiin turvata myös liikkuvilla palveluautoilla. Joka tapauksessa on väärin, että vähäisten säästöjen toivossa aiheutetaan suuret kustannukset kansalaisille, sillä valtio on yhtä kuin sen kansalaiset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan kohtuulliset palvelut kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta, ja ohjeistaa suunnittelijoita ottamaan huomioon myös kansalaisille aiheutuvat menot ja sisällyttämään suunnitelmiinsa maaseutuvaikutusten arvioinnin.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2012

Reijo Tossavainen /ps