Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toimenpidealoite 32/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 TPA 32/2008 vp - Pertti Hemmilä /kok

Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden hoito ja valvonta

Eduskunnalle

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat poikkeuksetta tekoja, joilla on kauaskantoiset seuraukset uhrin elämään. Rikoksen kohteeksi joutunut lapsi kantaa vaikeita ja tuskallisia muistoja läpi elämänsä ja joutuu usein läpikäymään vuosien terapian pystyäkseen jatkamaan normaalia elämää edes jollain tavalla. Pedofilia on yksi vakavimmista rikosnimikkeistä, ja tähän rikokseen syyllistyneiden riski uusia tekonsa on korkea.

Kansalaisten oikeustaju puoltaa väkivaltarikoksiin ja erityisesti pedofiliaan syyllistyneille nykyistä ankarampia ja pidempiä rangaistuksia. Jo tällä hetkellä laki mahdollistaa nykyistä kovemmat rangaistukset. Kyse on siitä, miten tuomioistuimet lakia soveltavat. Oikeusjärjestelmämme toimii myös kaavamaisesti. Rikosnimikkeestä riippumatta henkilö ensikertalaisena pääsee ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään puolet vankeusrangaistuksestaan ja monesti myös rikoksenuusijat kahden kolmasosan rangaistusajan jälkeen.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että pedofilia on taipumus, josta on vaikea päästä eroon. Pel-källä vankeusrangaistuksella ilman psykiatrista hoitoa ei ole toivottua vaikutusta pedofiliarikollisen käyttäytymiseen. Pedofiilien pitkistä hoidoista on saatu hyviä kokemuksia, vaikkakaan minkään hoidon tulokset eivät ole sataprosenttisia. Tuomioiden ollessa verraten lyhyitä vankeuden aikana ei saavuteta kovinkaan hyviä hoitotuloksia.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma nosti esille sen, että toistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden lääkehoitoa tulisi kokeilla Suomessa. Hän arvioi, että pienen, toistuvasti pedofiilisiin rikoksiin syyllistyvän joukon lääkehoito saattaisi olla kokonaisvaikutukseltaan myönteinen.

Julkisuudessa on toistuvasti uutisia pedofiilien tekemistä rikoksista. Monessa tapauksessa on kyse rikoksen uusijasta. Jotta pystyisimme suojelemaan lapsia pedofilialta, pitäisi olla mahdollisuuksia velvoittaa rikokseen syyllistynyt henkilö pitkäaikaiseen seurantaan ja hoitoon rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Hoito voitaisiin lopettaa vasta, kun asiantuntijat voisivat todeta henkilön pysyvästi muuttaneen käyttäytymistään ja päässeen eroon rikollisesta taipumuksestaan. Yhden pedofiilin valvonnan ja hoidon kustannuksilla voidaan estää useammankin lapsen joutuminen tällaisen ihmisen uudeksi uhriksi. Tinkimättömän tärkeää on se, että tällaiset teot voidaan estää. Jos asiassa on ajateltava myös kustannuksia, on selvää, että tehokkaalla valvonnalla ja hoidolla kokonaiskustannukset eivät kasva - parempi on valvoa ja hoitaa yhtä pedofiiliä kuin useita hänen uhrejaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneet henkilöt voidaan määrätä pakolliseen hoitoon ja seurantaan.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Pertti Hemmilä /kok