Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toimenpidealoite 32/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 TPA 32/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk

Nopeat toimet pandemian estämiseksi Suomessa

Eduskunnalle

Ilman tehokkaita toimia sikainfluenssa leviää pian Suomeen. Asiantuntijat pitävät sikainfluenssaa vaarallisempana kuin esimerkiksi kolmen vuoden takaista lintuinfluenssaa, koska sikainfluenssa leviää ihmisestä ihmiseen kosketus- ja pisaratartuntana normaalin influenssataudin tapaan, johon lintuinfluenssa ei pystynyt. Tämän vahvistaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Samoin taudin todentamista haittaavat sen oireet, jotka muistuttavat aluksi kovin paljon tavallista flunssaa. Näitä ovat korkea kuume, yskä, lihaskivat, päänsärky ja hengenahdistus. Ottaen huomion sikainfluenssan leviämistapa ja oireet huolimatta siitä, että eräitä valmiuksia tautia vastaan on parannettu sars- ja lintuinfluenssauhkien jälkeen, ja huolimatta siitä, että Suomessa tehtiin vuonna 2006 pandemiasuunnitelma, terveydenhuoltojärjestelmä ja yhteiskunta joutuvat erittäin koville, jos yhtä aikaa sairastuu paljon ihmisiä.

Lisäksi tässä vaiheessa meillä ei ole riittävästi luotettavaa tietoa sikainfluenssan vaarallisuudesta, mutta sen tehokkaasta leviämisestä tietoa on sitäkin enemmän. Samoin rokotteita ei ole tätä tautia vastaan, ja ennalta ehkäisevän rokotteen luominen kestää parhaimmillaankin kuukausia. Vastaavasti haukutun TamiFlu-lääkkeen teho on joko riittämätön tai kyseenalainen, eikä lääke 1,3 miljoonan kappaleen annoksina edes riittäisi koko kansalle. Sen sijaan meillä on myös varmaa tietoa siitä, kuinka edellisten pandemiavaarojen yhteydessä varo- ja valmiustoimet maailmalla estivät pandemian. Samoin Suomessa ja toistaiseksi muissakaan Pohjoismaissa ei ole ainakaan vielä varmuudella todettu sikainfluenssaa. Ottaen huomioon Suomen sijainti Suomen rajojen vartiointi on huomattavasti helpompaa kuin Manner-Euroopassa. Tässä tilanteessa samantyyppisillä toimenpiteillä kuin muualla maailmassa edellisten pandemiavaarojen yhteydessä meillä Suomessakin on hyvät mahdollisuudet rajoittaa tämän tappavan ja keuhkoja vaurioittavan vaikutuksensa takia mahdollisesti myös invalidisoivan taudin saapumista, jos heti ja välittömästi ryhdymme tehokkaasti pakonomaisiinkiin hallinnollisiin ja terveydellisiin varotoimiin. Näillä toimenpiteillä parhaimmassa tapauksessa voimme estää koko taudin saapumisen Suomeen.

Näitä toimenpiteitä olisi ulkoasiainministeriön matkustustiedotteiden muuttaminen siten, että niihin maihin, joissa on todettu tautitapauksia, ja erityisesti Meksikoon, suositellaan matkojen rajoittamista muihin kuin välttämättömimpiin matkoihin. Samoin ohjeet taudin oireista ja ilmoitusvelvollisuus sairaaksi tulemisesta tulisi saattaa kaikkien maahantulijoiden tietoon kaikilla Suomen raja-asemilla, mutta erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentokentällä tulee kiinnittää lisähuomiota EU-maiden ja Schengen-alueen maiden matkustajien sisääntuloon, koska sen kautta tulee Suomeen suurin osa Meksikosta ja Latinalaisesta Amerikasta tulevista matkustajista. Samoin kaikkien maahantulijoiden käsien desinfiointi rajoilla tulisi saattaa pakolliseksi. Vastaavanlaisia desinfiointitoimia on ollut käytössä maailmassa aiemminkin jo vähäisemmästäkin syystä. Tarvittavaa henkilökuntaa tulee osoittaa riittävästi esim. valmiuspoliisista tai armeijan erikoisyksiköistä.

Vastaavasti Suomessa sairaaloita uhkaavat lomautukset tulisi peruuttaa, ja valmissuunnitelmien nopeaan käyttöönottoon tulee varautua joka tapauksessa. Samoin voitaisiin hankkia lisää lääkkeitä ja suoja- ja hoitovälineitä. Edelleen sairaaloita voitaisiin varustaa pandemian varalle ja sairaaloiden ilmastointijärjestelmät tulisi muuttaa sellaisiksi, että ne eivät levitä tautia, kuten nyt on ilmeisesti vaarassa tapahtua. Samoin tulee ulottaa sama ilmastointijärjestelmien muutos mahdollisimman pitkälle myös asuintalojen ja muiden rakennusten ilmastointijärjestelmiin. Samoin yleisö- ja joukkotilaisuuksia sekä tarpeettomia matkoja on voitava rajoittaa tarvittaessa nopeasti.

Nämä toimenpiteet ovat pakollisia. Jos sikainfluenssa rantautuu Suomeen, kuolemantapaukset ovat väistämättömiä. Niiden määrän voidaan ennakoida olevan tuhansia tai kymmeniätuhansia, joista monet olisivat perheiden huoltajia ja työntekijöitä. Näin seuraukset olisivat paitsi perheitä myös koko kansankuntaa koskevia. Lievemmissäkin tapauksissa massasairastumiset ja niistä johtuvat joukkopoissaolot työpaikoilta tuovat valtavia kustannuksia, joiden rinnalla ennalta ehkäisevien toimien kustannukset ovat pieniä. Tehokkailla torjuntatoimilla olisi hyvin myönteisiä vaikutuksia, vaikka epidemia myöhemmin saapuisikin. Näin voitaisiin rajoittaa epidemiaa ja luoda taudin vaatimia toimia pitemmällä ajanjaksolla sen sijaan että epidemian annettaisiin tulla maahan ilman määrätietoisia toimia sen maahantulon estämiseksi.

Tämän uhan alla lähtökohtana tulee olla sen, että yhdenkin ihmisen henki on niin arvokas, että sen pelastamiseksi tulee tehdä uhrauksia. Tämän uhan eliminoimiseksi ja sikainfluenssan maahantulon estämiseksi Suomessa kannattaa tehdä nopeita toimia. Jokaisen ihmisen henki ja terveys ovat itseisarvo. Koska sikainfluenssa on monille hengenvaarallinen ja kaikin tavoin suuria kustannuksia aiheuttava tauti, on parasta nyt estää sen tulo Suomeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin estääkseen sikainfluenssaepidemian tulon Suomeen esim. muuttamalla ulkoasiainministeriön matkatiedotteita matkustuksen rajoittamiseksi epidemia-alueille sekä tiedottamalla asiasta Suomeen tulijoille ja huolehtimalla matkustajien käsien desinfioimisesta, ja jos tämä epäonnistuu,
aikovatko Suomessa sairaalat ja viranomaiset jo nyt toimia tautitapausten rajaamiseksi esim. kieltämällä yleisötilaisuudet ja tarpeettoman liikkumisen sekä hankkimalla lääkkeitä ja muita hoitotarvikkeita ja hengityssuojavälineistöä koko väestölle?

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2009

Lauri Oinonen /kesk