Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toimenpidealoite 86/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 TPA 86/2009 vp - Unto Valpas /vas

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä selvittävien sairaalatutkimusten matkakustannusten korvaaminen

Eduskunnalle

Sairaaloissa tehdään virka-apupyyntönä poliisille lausuntoja silloin, kun epäillään lapsiin kohdistuneen seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Tuolloin lasten vanhemmat kuljettavat lapsiaan tutkimuksiin sairaalaan. Valtio ei kuitenkaan korvaa vanhemmille kustannuksia, jotka aiheutuvat näistä matkoista. Ei ole olemassa lakia, jossa määriteltäisiin vanhemmille aiheutuvien kulujen korvaamista.

Mikäli matka kotoa sairaalaan on pitkä, nousevat kustannukset helposti suuriksi. Pitkien välimatkojen vuoksi toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat joutuvat olemaan pois töistä ja asumaan hotellissa tai potilashotellissa, koska tutkimukset voivat kestää kaksi tai kolmekin päivää. Kyseessä ei ole sairauden hoito tai kuntoutus, joten korvauksia ei voi hakea Kelalta, ja sosiaalitoimillakin on kirjavaa käytäntöä. Ainoa taho, jolta korvauksia voi hakea, on mahdollinen syyllinen, joka tulee tuomituksi teosta. On kuitenkin tapauksia, jotka eivät koskaan johda esitutkintaa pidemmälle, ja harvemmin syylliseksi tuomitultakaan saadaan korvauksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin matkoista, majoituksesta ja ansionmenetyksistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi vanhemmille, jotka kuljettavat lapsiaan sairaalaan tutkimuksiin, joissa selvitetään mahdollista lapseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Unto Valpas /vas