Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toimenpidealoite 95/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TPA 95/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk

Biodieseltuotannon varmistaminen Suomessa

Eduskunnalle

On erinomaista, että hallitus tukee energiaratkaisuillaan biodieselin käyttöä ja monipuolisesti eri lakiratkaisuilla tukee suomalaisen puuperäisen biodieselin kehitystä, jolla voitaisiin korvata kasvipohjainen biodiesel. Kasvipohjaisen biodieselin perusongelma on, että mikäli se jää pitkäksi aikaa tankkiin, se voi eltaantua ja aiheuttaa konevaurioita. Tämän tuloksena esimerkiksi Suomen puolustusvoimat ei käytä biopolttoainetta, koska armeijan kaluston pitää olla aina toimintavalmiina. Tätä ongelmaa suomalaisen metsäteollisuuden kehittämässä puuperäisessä biodieselissä ei ole todettu. Näin on mahdollista, että puuperäisen biodieselin avulla puolustusvoimistamme tulee polttoaineomavarainen. Lisäksi metsäteollisuutemme pystyy tuottamaan lentokerosiinia, jonka avulla jopa ilmavoimistamme voi tulla omavarainen polttoaineen suhteen. Tämä on erinomaista ajatellen huoltovarmuuttamme.

Lisäksi biodieselille on avautumassa kotimaan markkinoita laajempia vientimarkkinoita Itämeren alueelta erityisesti Saksasta, jonka oma merkittävä rypsiin perustuva biodieseltuotanto on joutunut ongelmiin. Syynä on se, että Saksan valtio on alkanut verottaa puhdasta rypsipohjaista biodieseliä vuodesta 2006 lähtien. Tämä on rankasti vähentänyt biodieselin tankkausasemia Saksassa. Kun parhaimpana aikana niitä oli noin 1 900, nyt niitä on jäljellä enää viimeisimpien tietojen mukaan alle 500. Samoin Saksan Autoliitto Adac on tehnyt kattavan selostuksen puhtaan rypsipohjaisen biodieselin aiheuttamista koneongelmista ja ympäristöongelmista. Lisäongelman tuo Adacin mukaan modernien dieselmoottoreiden perustekniikka, jossa dieseliä käytetään moottorin jäähdytykseen. Huhtikuun 2008 tietojen mukaan Adac rajasi pois selvityksessään merkittävän osan jo silloisista saksalaisista ja ulkomaisista autoista puhtaan rypsipohjaisen biodieselin käytöstä. Näin suomalaiselle puuperäiselle biodieselille löytyy markkinoita ihan lähialueilta.

Huolimatta siitä, mihin tulevat biodiesellaitokset sijoittuisivat Suomessa, niillä tulee olemaan merkittävä työllistävä vaikutus ja ne lisäävät merkittävästi huoltovarmuuttamme. Kuitenkin nämä laitokset vaativat toteutuakseen merkittävää kansallista ja EU-tukea, ja viimeisimpien tietojen mukaan EU on vähentämässä tukirahoitusta merkittävästi myös EU:n reuna-alueilla. Siksi välittömästi tulisi aloittaa toimet puuraaka-aineista tehtävän biodieselin tuotannon aloittamiseksi, jotta EU-rahoitus saataisiin tukemaan täysimääräisesti biodieselin tuotantoa Suomessa.

Lisäksi tulevien biodiesellaitosten tulee sijoittua paikkakunnille, joilla on hyvät logistiset yhteydet raaka-aineen saannin ja valmiin tuotteen viennin suhteen. Ajatellen näitä kriteerejä Äänekoski sopisi erinomaisesti yhdeksi biodiesellaitoksen paikaksi. Äänekosken biodiesellaitos voisi saada kaiken tarvitsemansa raaka-aineen erittäin ympäristöystävällisesti Keiteleen vesireittien kautta, jotka ovat lisäksi tällä hetkellä vaajakäytöllä. Biodieselin kuljetus Suomessa on samoin helppoa Äänekoskelta käsin maa- ja rautateitse kaikkiin ilmansuuntiin, ja samalla se mahdollistaisi rautatieliikenteen lisääntymisen Keski-Suomen radalla sen koko pituudelta. Tämä loisi tarvetta ryhtyä Saarijärvi-Haapajärvi-radan parannustöihin ja helpottaisi merkittävästi radan varrelle suunniteltujen bioterminaalien valmistumista. Tuloksena olisi näin merkittävä työllistävä vaikutus koko pohjoisen Keski-Suomen alueella.

Ajatellen ulkomaille vientiä rautateitse Äänekoski on yhteydessä Porin syväsatamaan. Porin syväsataman etuja on paitsi sen syvyys myös sen jääesteettömyys pitkälle talveen. Samoin ohjaamalla biodieselvienti Pohjanlahdelle pois Suomenlahdelta ainakin tämä liikenne olisi pois Suomenlahden kapealta ja raskaasti liikennöidyltä vesiväylältä. Tuloksena Suomenlahden meriturvallisuus parantuisi ja Porin satama kokisi merkittävän piristysruiskeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansallisten ja EU:n tukitoimenpiteiden pitämiseksi ennallaan, jotta Suomeen syntyy biodiesellaitoksia ja yksi näistä tulee Äänekoskelle edistämään Suomen huoltovarmuutta sekä Keski-Suomen taloutta.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010

Lauri Oinonen /kesk