Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Suuri valiokunta

Tarkistamaton Valiokunnan kokous 31/2009 vp

Perjantai 11.9.2009 kello 14.00-15.30

Läsnä nimenhuudossa
pj. Erkki Tuomioja /sd
jäs. Timo Juurikkala /vihr
Heli Järvinen /vihr
Kyösti Karjula /kesk
Timo Kaunisto /kesk
Matti Kauppila /vas
Kimmo Kiljunen /sd
Håkan Nordman /r
Tuija Nurmi /kok
Sari Palm /kd
Juha Rehula /kesk
Eero Reijonen /kesk
vjäs. Pekka Haavisto /vihr
Sanna Perkiö /kok
Sari Sarkomaa /kok
Kimmo Tiilikainen /kesk
Tapani Tölli /kesk
Kari Uotila /vas
Nimenhuudon jälkeen saapuneet
jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Ulla Karvo /kok
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Markku Laukkanen /kesk
Kari Rajamäki /sd
Jouko Skinnari /sd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Tuulikki Ukkola /kok
Antti Vuolanne /sd
vjäs. Leena Harkimo /kok
Timo Kalli /kesk
Krista Kiuru /sd
Jari Leppä /kesk
Ville Niinistö /vihr
Jacob Söderman /sd
Sihteerit
Kirsi Pimiä, joka laati pöytäkirjan
Peter Saramo
Anna Sorto


1 §
  Nimenhuuto

Läsnä oli 18 jäsentä ja varajäsentä.


2 §
  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.


3 §
  Muutoksia valiokunnan kokoonpanossa

-Eduskunnan päätöspöytäkirjaotteet 8.9.2009 ja 9.9.2009 (liitteet A ja B 3 §)

Ilmoitettiin, että ed. Heidi Hautalan ja Timo Soinin siirryttyä Euroopan parlamentin jäseniksi ja ed. Ville Niinistön vapauduttua suuren valiokunnan jäsenyydestä vapautuneille paikoille valiokunnan jäseniksi on valittu ed. Timo Juurikkala ja Pietari Jääskeläinen sekä varajäseneksi ed. Ville Niinistö.

+Karvo
+Niinistö
+Harkimo
+Rajamäki

Todettiin, että kyseisten eduskuntaryhmien tulee ilmoittaa uudet edustajansa työjaostoon.


4 §
  UTP 3/2009 vp valtiosopimusselvitys Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta vuosina 2006-2009 ja sen kehityssuunnista

+Tennilä
+Asko-Seljavaara
Päätettiin, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.


5 §
  U 49/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Rautatiekalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan Luxemburgin pöytäkirjan allekirjoittaminen)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 5 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: LaV


6 §
  U 50/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Korean välisiä suhteita käsittelevästä puitesopimuksesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välinen puitesopimus)
EU/2009/0156

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 6 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: UaV


7 §
  U 51/2009 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (IUU/LIS-kalastus) Aiemmin käsitelty tunnuksella E 33/2009 vp
EU/2009/0216

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 7 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: MmV

-Perkiö


8 §
  U 52/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamistoimenpiteet, Israel, Euro-Välimeri-sopimus assosioinnista) Aiemmin käsitelty tunnuksella E 83/2009 vp

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 8 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: MmV
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: UaV


9 §
  U 53/2009 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosoikeudellisen menettelyn siirtäminen)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 9 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: LaV


10 §
  U 54/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (biosidiasetus)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 10 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: YmV


11 §
  E 86/2009 vp komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan yhteisön ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n välisestä yhteistyöpöytäkirjasta

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 11 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


12 §
  E 87/2009 vp ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätelmiksi EU:ssa rikoksen uhriksi joutuvien henkilöiden oikeuksien toteutumista ja heille annettavan tuen parantamista koskevasta strategiasta

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 12 §)

-Nordman
+Laukkanen
+Ukkola
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LaV


13 §
  E 88/2009 vp komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta siviili-ilmailualan tutimukseen ja kehittämiseen liittyvää yhteistyöpöytäkirjaa koskevat neuvottelut Amerikan yhdysvaltiojen ilmailuhallinnon kanssa

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 13 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


14 §
  E 89/2009 vp komission tiedonannosta Hyvän hallintotavan edistämisestä verotusalalla
EU/2009/0846

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 14 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: VaV


15 §
  E 90/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähittäismarkkinoille tarkoitetuista paketoiduista sijoitustuotteista
EU/2009/0858

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 15 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV


16 §
  E 91/2009 vp komission tiedonannnosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Internetin hallinto tästä eteenpäin"
EU/2009/0967

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 16 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


17 §
  E 92/2009 vp ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston puitepäätökseksi rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditoinnista

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 17 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV


18 §
  E 93/2009 vp komission suosituksesta sisämarkkinoiden toiminnan parannustoimista

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 18 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV


19 §
  E 94/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Esineiden internet -Toimintasuunnitelma Euroopalle"
EU/2009/0973

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 19 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


20 §
  E 95/2009 vp Euroopan unionin ja Venäjän välisestä uudesta perussopimuksesta
EU/2006/1140

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 20 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: UaV


21 §
  E 96/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle raportista EU:n digitaalisesta kilpailukyvystä i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005-2009
EU/2009/1174

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 21 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


22 §
  E 97/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi Eurooppalaisen rahoitusalan liittouman perustamiseksi internetissä tapahtuvan lapsipornografian torjumiseksi

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 22 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV
Päätettiin lähettää asia tiedoksi: LaV


23 §
  E 98/2009 vp ehdotuksesta Euroopan unionin tiedon hallinnon strategiaksi oikeus- ja sisäasioiden alueella

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 23 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV
Päätettiin lähettää asia tiedoksi: LaV


24 §
  E 99/2009 vp ehdotuksesta Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut entisen Jugoslagian tasavallan Makedonian (FYROM) kanssa

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 24 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV
Todettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten ja asian käsittelyyn osallistuvien erikoisvaliokuntien jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion liitteiden osalta.


25 §
  E 100/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Euroopan unionin ja Afrikan kumppanuus - Afrikan ja Euroopan yhteydet: kohti tiiviimpää liikenneyhteistyötä"

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 25 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV

-Rajamäki


26 §
  E 101/2009 vp Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maanhavaintiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011-2013)
EU/2009/0901

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 26 §)

+Kumpula-Natri
+Skinnari
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV


27 §
  E 102/2009 vp ehdotuksesta Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut Kolumbian kanssa

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 27 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV
Todettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten ja asian käsittelyyn osallistuvien erikoisvaliokuntien jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion liitteiden osalta.

-Sarkomaa


28 §
  E 103/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon ja soveltamisen parantamisesta

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 28 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV


29 §
  E 115/2007 vp oikeus- ja sisäasioiden monivuotisesta ohjelmasta Haagin ohjelman jälkeiselle ajalle (2009-) (E 104/2009 vp)
(EU/2007/0476)
(EU/2008/0334)
EU/2009/0521
E 104/2009 vp
oikeus- ja sisäasioiden uudesta monivuotisesta ohjelmasta 2010-2014 (Tukholman ohjelma) (Käsitelty aiemmin tunnuksella E 115/2007 vp)
EU/2009/

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi 22.7.2009 (E 115/2007 vp).
Asia on lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten: PeV, HaV, LaV
Merkittiin saapuneeksi PeV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä (4. VNK 03.07.2009 )

+Rajamäki


30 §
  E 105/2009 vp komission valkoisesta kirjasta: Ammattimaiset eurorahan maantiekuljetukset jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 30 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV
Päätettiin lähettää asia tiedoksi: TaV


31 §
  E 106/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien Euroopan yhteisön liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisisä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan sopimuksen tekemisstä Euroopan yhteisön puolesta
EU/2009/1236

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 31 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV

+Kiuru


32 §
  E 107/2009 vp jäsenvaltioaloitteesta neuvoston päätökseksi eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta ja päätöksen 2001/427/YOS kumoamisesta
EU/2009/1065

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 32 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LaV
Päätettiin lähettää asia tiedoksi: HaV


33 §
  E 108/2009 vp Suomen hallituksen toiminnasta EY-tuomiostuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa 1.1. - 31.7.2009

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 33 §)
Päätettiin lähettää asia tiedoksi: PeV, VaV, HaV, LaV, LiV, MmV, PuV, StV, TaV, TyV, YmV


34 §
  E 109/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta (2011)
EU/2009/0931

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 34 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: SiV


35 §
  E 110/2009 vp suosituksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan kahdenvälinen sopimus Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä toteamusten vastavuoroisesta tunnustamisesta siviili-ilmailun turvallisuuden ja siihen liittyvän ympäristönsuojelun alalla
EU/2009/1151

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 35 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


36 §
  E 111/2009 vp Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Keski-Amerikan maiden välisistä assosiaatiosopimusneuvotteluista
EU/2009/01225

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 36 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: UaV
Todettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten ja asian käsittelyyn osallistuvien erikoisvaliokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällön osalta.


37 §
  E 112/2009 vp Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden välisistä assosiaatiosopimsuneuvotteluista
EU/2009/01231

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 37 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: UaV
Todettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten ja asian käsittelyyn osallistuvien erikoisvaliokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällön osalta.


38 §
  U 72/2008 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä Euroopan unionin ja kolmansien valtioiden välillä merirosvoukseen ja asellisiin ryöstöihin syyllisiksi epäiltyjen sekä takavarikoidun omaisuuden siirtämisessä noudatettavista ehdoista (Merirosvouden vastaiset toimet Somalian rannikolla)
EU/2008/1670
EU/2009/0676

Merkittiin saapuneeksi UaV:n kannanotto 09.09.2009; valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan (4. UM 01.07.2009)
Merkittiin saapuneeksi LaV:n ilmoitus 09.09.2009: ei toimenpiteitä (4. UM 01.07.2009)


39 §
  E 158/2006 vp EU:n vapaakauppaneuvotteluista Intian, Etelä-Korean ja Asean-maiden kanssa ja assosiaatiosopimusneuvotteluista Keski-Amerikan maiden sekä Andien yhteisön kanssa

Merkittiin saapuneeksi TaV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä (1. UM 08.07.2009 )


40 §
  E 25/2009 vp komission tiedonannosta kevään Eurooppa-neuvostolle "Elvytys Euroopassa"
EU/2009/0711
EU/2009/0922

Merkittiin saapuneeksi TyV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä (1. VM 11.06.2009 )


41 §
  E 56/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliset neuvottelut Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehtyyn sopimukseen liitettävästä sähköalan pöytäkirjasta
EU/2006/1232

Merkittiin saapuneeksi TaV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä


42 §
  E 69/2009 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta
EU/2009/0832

Merkittiin saapuneeksi LaV:n ilmoitus 09.09.2009: ei toimenpiteitä
Merkittiin saapuneeksi UaV:n ilmoitus 09.09.2009: ei toimenpiteitä
Merkittiin saapuneeksi HaV:n ilmoitus 11.09.2009: ei toimenpiteitä


43 §
  E 75/2009 vp komission tiedonannosta "Euroopan unionin Itämeren alueen strategia"
EU/2009/0953

Merkittiin saapuneeksi TaV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä


44 §
  E 80/2009 vp komission tiedonannosta "Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanon seurantajärjestelmä"
EU/2009/0944

Merkittiin saapuneeksi TyV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä


45 §
  E 82/2009 vp Euroopan unionin ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimusneuvottelusta; palveluiden kauppaa ja investointeja koskeva sopimusosio

Merkittiin saapuneeksi TaV:n ilmoitus 08.09.2009: ei toimenpiteitä


46 §
  E 84/2009 vp Islannin EU-jäsenyyshakemuksesta

Merkittiin saapuneeksi TyV:n ja PeV:n ilmoitukset 08.09.2009: ei toimenpiteitä
Merkittiin saapuneeksi YmV:n, StV:n, LaV:n UaV:n ja LiV:n ilmoitukset 09.09.2009: ei toimenpiteitä

Puheenvuoron käytti ed. Kumpula-Natri.

+Vuolanne
+Nordman


47 §
  U 3/2008 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin (matkustajarekisterin käyttö lainvalvontatarkoituksiin)
EU/2007/1679

Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 3. SM 28.08.2009 (asiakirja A 47 §)
Päätettiin lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä 3. SM 28.08.2009 : PeV, HaV, LiV


48 §
  U 31/2009 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisön kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetus)
EU/2008/1592

Merkitään saapuneeksi jatkokirjelmä 1. MMM 04.09.2009 (asiakirja A 48 §)
Päätettiin lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä 1. MMM 04.09.2009 : MmV


49 §
  U 47/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkön sisämarkkinadirektiivin muutos)
EU/2007/1489
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 14.08.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


50 §
  U 48/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maakaasun sisämarkkinoiden yhteisistä säännöistä annetun direktiivin muutos)
EU/2007/1490
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 14.08.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


51 §
  U 49/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (energiaregulaattorivirastoasetus)
EU/2007/1497
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 14.08.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


52 §
  U 50/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rajat ylittävää sähkökauppaa koskevan asetuksen muutos)
EU/2007/1491
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 14.08.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


53 §
  U 51/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maakaasunsiirtoverkkoasetuksen muutos)
EU/2007/1494
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 14.08.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


54 §
  U 54/2008 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja koskevasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (tutkimusinfrastruktuurit)
EU/2008/1281
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 12.8.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


55 §
  U 1/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (kahdenväliset sopimukset siviili- ja kauppaoikeuden sekä perheoikeuden alalla)
EU/2008/0807
EU/2009/0325
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 5.8.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


56 §
  U 20/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (energiahankerahoitusasetus)
EU/2009/0588
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 5.8.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


57 §
  E 16/2009 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Tiedonanto ja toimintasuunnitelma esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen luomiseksi
EU/2009/0568
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 5.8.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


58 §
  U 35/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rehuasetus)
EU/2008/0745
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 03.09.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


59 §
  E 34/2009 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta
EU/2009/0545
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 23.7.2009

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


60 §
   SUO 51/2009 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.7.2009 (maatalous- ja kalastusneuvosto); raportti
Asiakirjat:
Maa- ja metsätalousministeriön raportti 16.7.2009 (asiakirja A 60 §)

Kuultavana:
ministeri Sirkka-Liisa Anttila avustajanaan
maatalousneuvos Matti Hannula
maa- ja metsätalousministeriö

-Kiuru (14.13)
-Niinistö
Merkittiin selvitys saaduksi.


61 §
   SUO 60/2009 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 7.9.2009 (maatalous- ja kalastus); valmistelu/raportti
Asiakirjat:
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 25.8.2009 (asiakirja A 61 §)
Maa- ja metsätalousministeriön raportti 8.9.2009 (asiakirja B 61 §)

Kuultavana:
ministeri Sirkka-Liisa Anttila avustajanaan
maatalousneuvos Matti Hannula
maa- ja metsätalousministeriö

Ministeri Anttila raportoi neuvoston kokouksesta.

Puheenvuoron käyttivät ed. Tennilä ja Kaunisto. Ministeri Anttila vastasi puheenvuoroihin.

-Skinnari
+Kiuru
-Harkimo
+Söderman
-Tölli
Merkittiin selvitys saaduksi.


62 §
   SUO 46/2009 vp Euroopan unionin neuvoston epävirallinen kokous 13.-15.9.2009 (maatalous- ja kalastusneuvosto); valmistelu
Asiakirjat:
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 7.9.2009 (asiakirja A 62 §)
Maa- ja metsätalousministeriön päivitetty muistio 10.9.2009 (asiakirja B 62 §)

Kuultavana:
ministeri Sirkka-Liisa Anttila avustajanaan
maatalousneuvos Matti Hannula
maa- ja metsätalousministeriö

+Kalli

Ministeri Anttila esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavasta asialistan kohdasta käytiin keskustelua.


Asialista:


1. Eurooppalaisen maatalouden rooli ilmastonmuutoksen hillitisemisessä (E 45/2009 vp)

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Tuomioja ja ed. Kaunisto, Kumpula-Natri ja Haavisto. Ministeri Anttila vastasi puheenvuoroihin.

-Karjula
+Skinnari
-Karvo
-Reijonen (14.28)
Merkittiin selvitys saaduksi.
-K. Kiljunen


63 §
   SUO 55/2009 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.7.2009 (yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto); raportti
Asiakirjat:
Ulkoasiainministeriön raportti 29.7.2009 (asiakirja A 63 §)

Kuultavina:
ministeri Alexander Stubb
ministeri Astrid Thors avustajinaan
suurlähettiläs Jan Store
osastopäällikkö Teemu Tanner
osastopäällikkö Päivi Luostarinen
yksikön päällikkö Leena-Kaisa Mikkola
ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Minna Hulkkonen
valtioneuvoston kanslia

Puheenvuoron käytti puheenjohtaja Tuomioja. Ministeri Thors vastasi puheenvuoroon.Merkittiin selvitys saaduksi.


64 §
   SUO 54/2009 vp Epävirallinen ulkoministerikokous 4.-5.9.2009; valmistelu/raportti
Asiakirjat:
Ulkoasiainministeriön muistio 25.8.2009 (asiakirja A 64 §)
Ulkoasiainministeriön raportti 8.9.2009 (asiakirja B 64 §)

Kuultavana:
ministeri Alexander Stubb avustajinaan
suurlähettiläs Jan Store
osastopäällikkö Teemu Tanner
osastopäällikkö Päivi Luostarinen
yksikön päällikkö Leena-Kaisa Mikkola
ulkoasiainministeriö

Ministeri Stubb raportoi kokouksesta.Merkittiin selvitys saaduksi.


65 §
   SUO 47/2009 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 14.-15.9.2009 (yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto); valmistelu
Asiakirjat:
Valtioneuvoston EU-sihteeristön muistio 10.9.2009 (asiakirja A 65 §)
Ulkoasiainministeriön muistio 9.9.2009 (asiakirja B 65 §)

Kuultavina:
ministeri Alexander Stubb
ministeri Astrid Thors avustajinaan
suurlähettiläs Jan Store
osastopäällikkö Teemu Tanner
osastopäällikkö Päivi Luostarinen
yksikön päällikkö Leena-Kaisa Mikkola
ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Minna Hulkkonen
valtioneuvoston kanslia

+Leppä
-Rajamäki

Ministerit Thors ja Stubb esittelivät neuvoston kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua.


YLEISET ASIAT


1. A-kohtien hyväksyminen

Puheenvuoron käyttivät ed. Söderman ja Tennilä. Ministeri Stubb vastasi puheenvuoroihin.


2. Neuvoston 29. ja 30. lokakuuta 2009 pidettävän istunnon valmistelu

-YAN toiminnan kehittäminen

Puheenvuoron käytti puheenjohtaja Tuomioja. Ministeri Thors vastasi puheenvuoroon.

-annotoitu asialistaluonnos

Puheenvuoron käyttivät ed. Laukkanen, Skinnari ja Söderman. Ministerit Thors ja Stubb vastasivat puheenvuoroihin.

-Kauppila
-Nordman
-Ukkola


ULKOSUHTEET


1. Iran

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Tuomioja sekä ed. Laukkanen ja Haavisto. Ministeri Stubb vastasi puheenvuoroihin.

-Rehula


2. Afganistan

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Tuomioja, ed. Tennilä, Laukkanen ja Uotila. Ministeri Stubb vastasi puheenvuoroihin.

-Skinnari


Merkittiin selvitys saaduksi.


66 §
   SUO 65/2009 vp Epävirallinen kauppaministerikokous 13.9.2009; valmistelu
Asiakirjat:
Ulkoasiainministeriön muistio 9.9.2009 (asiakirja A 66 §)

Kuultavana:
ministeri Paavo Väyrynen avustajanaan
yksikön päällikkö Ilkka-Pekka Similä
ulkoasiainministeriö

-Nurmi
-Järvinen (15.13)

                                        ____________Todettiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

                                        ____________

Ministeri Väyrynen esitteli kokouksen asialistan.

Puheenvuoron käyttivät ed. Haavisto, Tiilikainen, Kiuru ja Laukkanen. Ministeri Väyrynen ja yksikön päällikkö Similä vastasivat puheenvuoroihin.Merkittiin selvitys saaduksi.
-Söderman


67 §
   SUO 59/2009 vp Epävirallinen ECOFIN -kokous 2.9.2009; valmistelu
Asiakirjat:
Valtiovarainministeriön muistio 26.8.2009 (asiakirja A 67 §)

Kirjallinen menettely.
Merkittiin selvitys saaduksi.


68 §
  Muut asiat

-Suuren valiokunnan jäsenten ja suomalaisten euroedustajien tapaaminen eduskunnassa ke 23.9.2009 klo 13.00, päärakennus VaV:n huone
-Suuren valiokunnan järjestämä seminaari Kööpenhaminan ilmastokokouksesta ke 23.9.2009 klo 14.15-16.00 F-rakennuksen auditoriossa.


69 §
  Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 16.9.2009 kello 13.30.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Kirsi Pimiä
valiokuntaneuvos