Kansanedustajat 1907-

Tämän hakupalvelun tiedot perustuvat eduskunnan henkilötietojärjestelmiin, eduskuntakalentereihin ja eduskunnan asiakirjoihin, Suomen kansanedustajat 1907-1982 ja Suomen kansanedustajat 1907-2000 -teoksiin. Nykyisten edustajien tiedot perustuvat edustajien omiin ilmoituksiin. Alla kuvataan tarkemmin palvelun tietosisältöä ja erilaisia hakumahdollisuuksia.

 • Haku Kansanedustajat 1907 -
 • Hakuesimerkkejä
 • Vasemman laidan linkit
 • Haun tulos
 • Tietosisältö
 • Rekisteriseloste
 • Vaalikausien alkamis- ja päättymisajat
 • Valtiopäivien alkamis- ja päättymisajat

 • Haku Kansanedustajat 1907 -

  Tämä palvelu sisältää tiedot kaikista entisistä ja nykyisistä kansanedustajista vuodesta 1907 alkaen. - Jos haluat tietoa eduskunnan tämänhetkisestä kokoonpanosta, valitse Nykyiset kansanedustajat.

  Voit selata edustajan tietoja sukunimen alkukirjaimen mukaan. Voit myös hakea tietoja mm. vapaan hakusanan, edustajan nimen, eduskuntaryhmän, vaalipiirin, sukupuolen ja eduskuntakielen mukaan. Vapaasanahaun avulla löydät helpoimmin nekin edustajat, joiden nimi on muuttunut.

  Vapaa hakusana voi olla mikä tahansa edustajan tiedoissa esiintyvä sana: ammatti, tutkinto, luottamustoimi, osa työhistoriaa. - Jos haet sanalla opettaja, saat esiin kaikki ne edustajat, joiden tiedoissa esiintyy sana opettaja.

  Hakuesimerkkejä:

  Esimerkki 1:
  Haluat löytää Helsingin vaalipiirin edustajat vaalikaudella 2003:
  • valitse Vaalipiiriksi Helsingin kaupungin ja Helsingin vaalipiiri 1954-
  • valitse Vaalikausi 2003 valintalistalta Edustajana vaalikaudella
  • valitse Hae
  Esimerkki 2:
  Onko eduskunnassa ollut jyväskyläläisiä kansanedustajia?
  • kirjoita hakusanaksi jyväskylä
  • valitse Vaalipiiriksi Vaasan l. itäinen, Keski-Suomen l. ja Keski-Suomen 1907-
  • valitse Hae
  Haku ei anna suoraa vastausta kysymykseen, mutta näin löytyneiden edustajien syntymä- ja kuolinpaikkojen sekä elämäkertatietojen perusteella voi tehdä päätelmiä edustajan kotipaikasta.

  Esimerkki 3:
  En löytänyt Anna-Liisa Tieksoa hakulomakkeen T-kirjaimesta. Miksi?

  Löydät edustajan, jos kirjoitat sanan tiekso kenttään Sukunimi. Tiekso on edustajan aiempi nimi. Sukunimen alkukirjaimen mukaan selattaessa edustaja löytyisi K-kirjaimesta, koska hänen myöhempi sukunimensä oli Korpinen.

  Esimerkki 4:
  Ketä naisedustajia kokoomuksella oli Varsinais-Suomen vaalipiiristä vaalikaudelta 1999?
  Tässä haussa käytetään Turun l. eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiriä, koska vaalipiirin nimi oli aiemmin Turun läänin eteläinen vaalipiiri ja muuttui vaaleissa 1999 Varsinais-Suomen vaalipiiriksi.

  • valitse Vaalipiiriksi Turun l. eteläinen ja Varsinais-Suomen 1907-
  • valitse eduskuntaryhmäksi Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät 1907-
  • valitse Vaalikausi 1999 valintalistalta Edustajana vaalikaudella
  • valitse Naiset valintalistalta Sukupuoli
  • valitse Hae

  Linkistä Kansanedustajat vaalipiireittäin löydät luettelot kaikkien vaalipiirien edustajista valtiopäiviltä 1907 alkaen. Sieltä selviävät myös vaalipiirien nimien muutokset.

  Esimerkki 5:
  Ketkä edustivat maalaisliittoa vaalikaudella 1962?
  Haussa käytetään Keskustan eduskuntaryhmää, koska sen nimi oli aiemmin Maalaisliitto ja muuttui Keskustaksi vuonna 1965.

  • valitse eduskuntaryhmäksi Keskustan eduskuntaryhmä ja edeltäjät 1907-
  • valitse Vaalikausi 1962 valintalistalta Edustajana vaalikaudella
  • valitse Hae

  Linkistä Kansanedustajat eduskuntaryhmittäin löydät luettelot kaikkien eduskuntaryhmien edustajista valtiopäiviltä 1907 alkaen. Sieltä selviävät myös eduskuntaryhmien nimien muutokset.

  Esimerkki 6:
  Onko eduskunnassa vaalikaudella 2003 ollut sairaanhoidon ammattilaisia?
  Katkaise hakusanat, jotta saat samaan hakuun sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat sekä sairaanhoidon opettajat, ja yhdistä hakusanat or-sanalla (tai). Katkaisumerkki on * ja sitä voi käyttää sekä sanan alussa että lopussa.

  • kirjoita Hakusana *sairaanhoita* or *sairaanhoid*
  • valitse Vaalikausi 2003 valintalistalta Edustajana vaalikaudella
  • valitse Hae
  Katkaisemalla hakusanan liian aikaisin (esim. sairaanhoi*) saat liikaa tuloksia. Esimerkkihaussa tämä tuottaisi kaikki sairaanhoitopiirien yms. luottamustehtävissä olevat tai olleet edustajat sairaanhoitajien lisäksi.

  Esimerkki 7:
  Keitä menestyneitä urheilijoita eduskuntaan on valittu?
  Edustajat ovat voineet ilmoittaa kansainvälisen tai kansallisen tason urheilusaavutuksistaan tai virallisista kunniamerkeistä. Kotimaiset kunniamerkit on pyritty kirjoittamaan Ritarikuntien ohjeen mukaisin lyhentein, ja urheilusaavutuksista on kirjattu edustajan ilmoittamat mitalit. Voit siis hakea menestyneitä urheilijoita seuraavasti:

  • kirjoita Hakusana *mitali
  • valitse Hae
  Hakusanalla olympia* saat esiin mm. olympiakomitean luottamustoimissa olleita ja olympiamitalisteja.

  Vasemman laidan linkit

  Puhemiehet 1907-

  Linkeistä Puhemiehet, I varapuhemiehet ja II varapuhemiehet löytyvät aakkosjärjestyksessä kaikki puhemiehinä toimineet henkilöt vuodesta 1907 alkaen.

  Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 –

  Linkistä avautuu luettelo eduskunnan toimielimistä vuodesta 1991 alkaen. Kunkin toimielimen kohdalla on aikajärjestyksessä oleva luettelo toimielimen puheenjohtajina tai varapuheenjohtajina toimineista henkilöistä vuodesta 1991 alkaen.

  Kansanedustajat vaalikausittain

  Linkistä avautuu vaalikausiluettelo vuodesta 1991 alkaen. Kunkin vaalikauden kohdalta on aakkosjärjestyksessä oleva luettelo ko. kauden edustajista.

  Kansanedustajat vaalipiireittäin

  Linkistä avautuu aakkosellinen vaalipiiriluettelo vuodesta 1907 alkaen. Kunkin vaalipiirin kohdalla on aakkosjärjestyksessä oleva luettelo toimielimen ko. kauden edustajista.

  Kansanedustajat eduskuntaryhmittäin

  Linkistä avautuu aakkosellinen luettelo eduskuntaryhmistä vuodesta 1907 alkaen. Kunkin ryhmän kodalla on aakkosjärjestyksessä oleva luettelo ko. ryhmän edustajista.

  Nais- ja miesedustajat

  Linkistä avautuu aakkosellinen luettelo nais- ja miesedustajista vuodesta 1907 alkaen. Vasemmalla olevista linkeistä löytyvät myös luettelot puhemiehistä ja varapuhemiehistä, pitkäaikaisimmista edustajista, ministerinä toimineista edustajista sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajista. Vanhimman aineiston osalta tiedot eduskuntaryhmien puheenjohtajista saattavat olla puutteellisia.

  Pitkäaikaisimmat kansanedustajat
  Linkistä Pitkäaikaisimmat kansanedustajat löytyvät edustajat, joilla on valtiopäiväkokemusta vähintään 20 vuotta.

  Tilastot

  Osoitteesta
  http://www.stat.fi/til/evaa/index.html löytyvät Tilastokeskuksen eduskuntavaalisivut.

  Osoitteesta http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/index.html löytyy Tilastokeskuksen tilasto vuosien 1995-2003 eduskuntavaaleista.


  Haun tulos

  Aakkosellisessa luettelossa on kansanedustajan täydellinen nimi ja niiden valtiopäivien tunnus, joilla edustaja aloitti toimensa. Edustajan sivu avautuu edustajan nimestä, ja sivulla ovat mm. tarkemmat henkilötiedot ja tiedot edustajantoimesta.

  Jos tuloksia on enemmän kuin 100, voit selata listaa eteenpäin ja taaksepäin Seuraava- ja Edellinen -painikkeilla. Takaisin hakulomakkeelle pääset linkistä Hakulomake.


  Tietosisältö

  Tietojen laajuus vaihtelee ja esitysmuodossa on pieniä eroja.

  Kustakin edustajasta on valokuva, perushenkilötiedot, tiedot vaalipiiristä, eduskuntatoiminnasta sekä yhteiskunnallisesta toiminnasta. Osa valokuvista on tehty vanhojen paperikuvien perusteella, joten niiden laatu vaihtelee.

  Luottamustehtävät on ryhmitelty valtiollisiin, kunnallisiin ja maakunnallisiin, kansainvälisiin, ja muihin luottamustoimiin.

  Jos edustajan valtiopäivätoimista tai täysistuntopuheenvuoroista on sähköisessä muodossa olevaa tietoa, edustajan sivulla olevasta linkistä voi siirtyä lukemaan kysymysten ja aloitteiden käsittelytietoja, asiakirjoja tai täysistunnossa pidettyjä puheita.

  Käsittelytietoja on saatavissa vuodesta 1989, asiakirjoja vuodesta 1991 ja puheenvuoroja vuodesta 1994.

  Otsikon Muut tiedot alla on tietoja mm. edustajan julkaisutoiminnasta, virallisista kunniamerkeistä ja huomattavista urheilusaavutuksista. Nämä tiedot perustuvat edustajan omaan ilmoitukseen eivätkä ole täydellisiä.

  Valokuvat

  Sivuilla olevien valokuvien käyttöoikeudet ovat eduskunnalla. Jos haluat käyttää kuvia, ota yhteys Eduskunnan valokuva-arkistoon, puh. (09) 432 3484. Kuvia ei luovuteta markkinointi- tai mainoskäyttöön.


  Päivitetty: 31.08.2007
  Sivun alkuun