Gå till riksdagens webbplats  

Dokument

Dokumentet E 10/2012 finns inte på svenska.

Det finska dokumentet hittar du via länken E 10/2012