Gå till riksdagens webbplats  

Dokument

Dokumentet E 126/2009 finns inte på svenska.

Det finska dokumentet hittar du via länken E 126/2009