Gå till riksdagens webbplats  

Dokument

Dokumentet E 33/2012 finns inte på svenska.

Det finska dokumentet hittar du via länken E 33/2012