Gå till riksdagens webbplats  

Dokument

Dokumentet E 89/2010 finns inte på svenska.

Det finska dokumentet hittar du via länken E 89/2010