Gå till riksdagens webbplats  

Dokument

Dokumentet MINU 10/2010 finns inte på svenska.

Det finska dokumentet hittar du via länken MINS 10/2010