Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA RA 1148/1991 vp


                   1991 vp

     Raha-asia-aloite 1148

         Taina ym.: Määrärahan osoittamisesta Suomen
         Diabetesliiton hoidonohjausprojektin rahoittamiseen

                 Eduskunnalle

      Aikuisiässä olevien diabeetikoiden hoidonohjauksen tueksi on
     suunnitteilla kolmen video-ohjelman sarja, joista yksi on
     suunniteltu valmistuvaksi vuoden 1992 aikana. Kustannukset ovat
     noin 250 000 markkaa. Videoita ei voida kustantaa kaupallisin
     perustein, mikäli hoidonohjauksen tukimateriaali aiotaan todella
     saada diabeetikoiden käyttöön.
      Aikuisikäisten diabeetikoiden komplikaatiot ovat edelleen
     vaikea-asteisia ja hoitokustannuksiltaan kalliita. Esim.
     alaraajojen amputaatiot ovat määrällisesti merkittäviä ja hoito-
     ja sosiaalisilta kustannuksiltaan kalliita.
      Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,
         että Eduskunta ottaisi valtion vuoden 1992 tulo- ja
         menoarvioon lisäyksenä 150 000 markkaa Suomen
         Diabetesliiton hoidonohjausprojektin rahoittamiseen.
      Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

               Anneli Taina Lea