Gå till riksdagens webbplats suomi

Hjälp

Klicka på önskat dokument i träfflistan. Du kan titta på alla dokument i HTML-format. Vissa dokumenttyper finns också i PDF- eller Wordformat.

Du kan bläddra med knapparna Nästa, Föregående, Till sidans slut och Till sidans början.

Dokumenten är sorterade i fallande nummerordning, men du kan ändra visningsordningen. Du får till exempel fram de nyaste dokumenten om du väljer Senaste först i listrutan och sedan klickar på Ändra.

Du kan också välja i hur många dokument du vill bläddra på en gång. Alternativen är 50, 100 eller 500 dokument per sida.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 4 träffar.

1.   RP 163/1998 Lagförslagen rd        HTML    |
1. ...

2.   RP 163/1998 Detaljmotivering rd        HTML    |
DETALJMOTIVERING 1. ...

3.   RP 163/1998 Bilaga rd        HTML    |
Bilaga 2. ...

4.   RP 163/1998 Allmän motivering rd        HTML    |
VEPS-tunnus RP 163/1998 Riksdagen 1998 RP 163 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Försäkringsinspektionen och till vissa lagar som har samband med den ...