Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA TA 1423/1991 vp


                   1991 vp

     Toivomusaloite 1423

         Vähänäkki: Diabeetikkojen jalkojenhoidon ja
         silmäsairauksien hoidon parantamisesta

                 Eduskunnalle

      Diabetekseen liittyy useimmiten erilaisten jalkasairauksien
     (silsat, kuoliot yms.) sekä silmäsairauksien (näön
     heikkeneminen) lisääntymistä. Julkisen terveydenhuoltopalvelun
     piirissä on diabeetikkojen usein vaikeata ja miltei mahdotonta
     päästä asianmukaiseen jalkahoitoon tahi silmälääkäriin. Syynä on
     alan virkojen riittämättömyys tai se seikka, ettei ko. virkoja
     ole saatu täytetyksi yksityissektorin kilpaillessa tehokkaasti
     alan työvoimasta. Yksityissektorin käyttö puolestaan tulee
     varsinkin vähävaraisemmalle diabetespotilaalle kohtuuttoman
     kalliiksi, ja nekin palvelut ovat maassa hyvin epätasaisesti
     jakautuneet. Varsinkin suurten asutuskeskusten ulkopuolella
     asuvat joutuvat asiasta pahimmin kärsimään.
      Edellä esitettyyn viitaten ehdotan kunnioittavasti eduskunnan
     hyväksyttäväksi toivomuksen,
         että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin diabeetikkojen
         jalkojenhoidon sekä silmäsairauksien hoitotilanteen
         parantamiseksi mahdollisimman pian julkisen
         terveydenhuollon piirissä.
      Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

                 Matti Vähänäkki