Siirry eduskunnan kotisivulle  

Ohjeet

Valitse haluamasi asiakirja luettelosta. Kaikkia asiakirjoja voit katsella HTML-muodossa. Asiakirjatyypin mukaan voit avata myös PDF- tai Word-muodon.

Selaa luetteloa painikkeilla Seuraavat, Edelliset, Sivun loppuun ja Sivun alkuun.

Asiakirjat ovat luettelossa tunnisteen mukaisessa laskevassa järjestyksessä. Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. uusimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Uusimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 50, 100 tai 500 asiakirjaa/sivu.

Täysistunnon pöytäkirjojen puheenvuorot - 9.11.1999

Hakuehdolla löytyi 1 asiaa, Hakulauseke: otsikko=(&27.1998 $ HE 209/1997 1 K)

1.  27.1998 11) HE 209/1997 1 K Esittely    (12.03.1998)   |   HTML
11) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muut tamisesta sekä muuksi arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys 209/1997 vp Talousvaliokunnan mietintö 1/1998 vp ...