Siirry eduskunnan kotisivulle  

Ohjeet

Valitse haluamasi asiakirja luettelosta. Kaikkia asiakirjoja voit katsella HTML-muodossa. Asiakirjatyypin mukaan voit avata myös PDF- tai Word-muodon.

Selaa luetteloa painikkeilla Seuraavat, Edelliset, Sivun loppuun ja Sivun alkuun.

Asiakirjat ovat luettelossa tunnisteen mukaisessa laskevassa järjestyksessä. Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. uusimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Uusimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 50, 100 tai 500 asiakirjaa/sivu.

Täysistunnon pöytäkirjojen puheenvuorot - 9.11.1999

Hakuehdolla löytyi 5 asiaa, Hakulauseke: otsikko=(&38.1998 $ HE 8/1998 1 K)

1.  38.1998 1) HE 8/1998 1 K Päätös    (27.03.1998)   |   HTML
Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi. ...

2.  38.1998 1) HE 8/1998 1 K Ed. Kuosmanen    (27.03.1998)   |   HTML
Ed. K u o s m a n e n : Arvoisa rouva puhemies! Totean, että lakiesitys on todella hyvä, mutta asumisoi keusasuntoyhtiöissä muodostuu asukkaan 15 prosentin pää omasijoituksesta, jota vuosittain indeksitarkistuksella tarkistetaan, sellainen ongelma, että asukas on vastuul ...

3.  38.1998 1) HE 8/1998 1 K Ed. Sjöblom    (27.03.1998)   |   HTML
Ed. S j ö b l o m : Arvoisa puhemies! Lakiesitys on todella hyvä, siinä oleva osakkeiden lunastusselvennys on tarpeen, samoin siirtymäsäännös. Kun otetaan huomioon, että 95 prosenttia on pienyhtiöitä, niin ehdotus liite tietojen ja toimintakertomuksen osalta on myös eritt ...

4.  38.1998 1) HE 8/1998 1 K Ed. Hämäläinen    (27.03.1998)   |   HTML
Ed. H ä m ä l ä i n e n : Arvoisa puhemies! Kun menneellä viikolla oli jo sellainen harmittava takaisku, että yhdessä istunnossa ei ollut lainkaan talousvaliokunnan käsittelemiä asioita, niin asia täytyy nyt vastaavasti korjata ja pari sanaa sanoa tämän päivän listalla o ...

5.  38.1998 1) HE 8/1998 1 K Esittely    (27.03.1998)   |   HTML
1) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, osuuskunta lain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoi keusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun ja säätiölain 11 §:n sekä kirjanpitolain muuttamisesta ...