Siirry eduskunnan kotisivulle  

Ohjeet

Valitse haluamasi asiakirja luettelosta. Kaikkia asiakirjoja voit katsella HTML-muodossa. Asiakirjatyypin mukaan voit avata myös PDF- tai Word-muodon.

Selaa luetteloa painikkeilla Seuraavat, Edelliset, Sivun loppuun ja Sivun alkuun.

Asiakirjat ovat luettelossa tunnisteen mukaisessa laskevassa järjestyksessä. Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. uusimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Uusimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 50, 100 tai 500 asiakirjaa/sivu.

Täysistunnon pöytäkirjojen puheenvuorot - 9.11.1999

Hakuehdolla löytyi 8 asiaa, Hakulauseke: otsikko=(&61.1995 $ HE 82/1995 LK)

1.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Päätös    (21.09.1995)   |   HTML
Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan. ...

2.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Karpio    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. K a r p i o : Arvoisa puhemies! Kuten ed. Mikkola tässä varsin ansiokkaasti jo totesi, hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisek si on pääsääntöisesti hyvä uudistus. Siinä on pitkälle noudatettu asian valmistelussa jo siviiliasioissa nouda ...

3.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Aittoniemi (v)    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Syyttäjän on nostettava syyte, jos on todennäköisiä perusteita, että henkilö on syyllistynyt rikokseen. Jos lähdetään siitä, että syyttäjä joutuu moi tittavaksi ja mahdollisesti presidentin haukuttavaksi, oli ...

4.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Mikkola (v)    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. M i k k o l a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Salo kyllä puhui ilmeisesti asiasta, jota hän ei ollenkaan tunne, kun hän puhui maksuttomasta oikeuden käynnistä, että siinä kontrolloimattomasti käytettäisiin suuria varoja. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. ...

5.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Vähänäkki (v)    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. V ä h ä n ä k k i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Yhdyn täysin ed. Mikkolan näkemykseen oikeudenkäyntikulujen korvausasioissa. Uskoisin, että mikäli muutettaisiin esitys sellaiseksi kuin ed. Mikkola esitti, se panisi myös vipinää syyttäjille. Tiedän varsin ...

6.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Salo (v)    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. S a l o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Ed. Mikkola puuttui varsin oleelliseen asiaan. Niin kuin jostakin olen kuullutkin, se olisi ollut halli tuksen esityksessä mutta oikeusministeri olisi sen siitä poistanut nimenomaan säästösyistä. ...

7.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Ed. Mikkola    (21.09.1995)   |   HTML
Ed. M i k k o l a : Arvoisa puhemies! Lakiesitys on periaatteellisesti ja käytännössä erittäin tärkeä. Sitä kuvastaa jo hallituksen esityksen paksuuskin sinänsä. En aio sitä käsitellä kuin yhdestä asiasta. Totean sinänsä, että alioikeusuudistus eli alioikeuksien yhdistäm ...

8.  61.1995 12) HE 82/1995 LK Esittely    (21.09.1995)   |   HTML
12) Hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenette lyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi Lähetekeskustelu Hallituksen esitys 82/1995 vp E n s i m m ä i n e n v a r a p u h e m i e s : P ...