Siirry eduskunnan kotisivulle  

Ohjeet

Valitse haluamasi asiakirja luettelosta. Kaikkia asiakirjoja voit katsella HTML-muodossa. Asiakirjatyypin mukaan voit avata myös PDF- tai Word-muodon.

Selaa luetteloa painikkeilla Seuraavat, Edelliset, Sivun loppuun ja Sivun alkuun.

Asiakirjat ovat luettelossa tunnisteen mukaisessa laskevassa järjestyksessä. Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. uusimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Uusimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 50, 100 tai 500 asiakirjaa/sivu.

Täysistunnon pöytäkirjojen puheenvuorot - 9.11.1999

Hakuehdolla löytyi 5 asiaa, Hakulauseke: otsikko=(&85.1997 $ HE 82/1995 2 K)

1.  85.1997 1) HE 82/1995 2 K Päätös    (10.06.1997)   |   HTML
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään. axxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

2.  85.1997 1) HE 82/1995 2 K Ed. Aittoniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Esitys rikosasiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisesta tulee voimaan syksyllä ja käräjäoikeuksien sopeutumista uuteen järjestelmään nopeuttaa tietysti se, että riita-asioissa käytetään jo suunnilleen vastaavaa oikeudenkäyntim ...

3.  85.1997 1) HE 82/1995 2 K Ed. Alaranta    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. A l a r a n t a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen tekemää ehdotusta käsittelyn pohjasta. ...

4.  85.1997 1) HE 82/1995 2 K Ed. Kankaanniemi    (10.06.1997)   |   HTML
Ed. K a n k a a n n i e m i : Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä rikosasiain oikeudenkäyntimenet telyn uudistamista alioikeuksissa koskeva lainsäädäntö käytiin jo aika perusteellisesti läpi noin yleisesti, niin kuin ensimmäisen käsittelyn tarkoitus onkin. Nyt on ...

5.  85.1997 1) HE 82/1995 2 K Esittely    (10.06.1997)   |   HTML
1) Hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenet telyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädän nöksi Toinen käsittely Hallituksen esitys 82/1995 vp Lakivaliokunnan mietintö 9/1997 vp Lakialoite 44/1995 vp, 7/199 ...