Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 3872 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoae 5655/2016 Potilastietojen luovuttaminen vastoin potilaan kieltoa / Utlämnande av patientuppgifter trots förbud av patienten

12.10.2017 EOAK/5655/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VASTOIN POTILAAN KIELTOA 1 KANTELU Kantelija A arvosteli potilastietojensa käsittelyä B:n sairaanhoitopiirin C:n sairaalassa. Olen aikaisemmin ratkaissut asian, joka koskee kantelijan potilastietojen katselua C:n sairaalassa (3491-3492/4/2015)1. Tässä asiassa on kysymys tietojen luovuttamisesta C:n sairaalasta D:n kaupungin saira ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 2777/2016 Ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa ei käsitelty hyvän hallinnon mukaisesti / Avställning av fordon behandlades inte i enlighet med god förvaltning

10.11.2017 EOAK/2777/2016 ja EOAK/4665/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja AJONEUVON LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTOA EI KÄSITELTY HYVÄN HALLINNON MUKAISESTI 1 KANTELUT Kantelija arvosteli kanteluissaan A-Katsastus Oy:n, Liikenteen turvallisuusviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön menettelyä asiassa, joka koskee ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista. Kanteluissa on tuotu esiin muun muassa seuraavaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 2637/2017 Liikenneviraston virantäyttömenettely vaaransi luottamusta hallintoon / Trafikverkets förfarande som gällde utnämning till en tjänst äventyrade förtroendet till förvaltningen

20.11.2017 EOAK/2637/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja LIIKENNEVIRASTON VIRANTÄYTTÖMENETTELY VAARANSI LUOTTAMUSTA HALLINTOON 1 KANTELU Kantelija pyysi julkisuudessa olleisiin tietoihin viitaten oikeusasiamiestä tutkimaan Liikenneviraston pääjohtajan nimittämisen Liikenneviraston toiseen virkaan (johtaja). Näiden tietojen mukaan tämä vakinainen virka oli täytetty ilman julkista hakumenettelyä. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 2814/2017 Opinnoista vapauttamista koskevan hakemuksen käsittelyaika / Behandlingstiden för ansökan om befielse från studier

7.11.2017 EOAK/2814/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijä Kimmo A. Metsä OPINNOISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN KÄSITTELYAIKA 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan menettelyä toisen kotimaisen kielen opinnoista vapauttamista koskevan hakemuksen käsittelyssä. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoam 3919/2017 Henkilötietojen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla / Publicering av personuppgifter på stadens hemsida

19.6.2017 EOAK/3919/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström Viite: 12.6.2017 vireille tullut kantelu HENKILÖTIETOJEN JULKAISEMINEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA Arvostelitte kantelukirjoituksessanne Kuopion kaupungin menettelyä julkaista pöytäkirjoja kau- pungin verkkosivuilla. Kerroitte, että kaupungin verkkosivuilla on edelleen luettavissa --- lauta- kunnan pöytäkirja ---.---.2013 ---, jossa käsiteltiin oikaisuvaati ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 352/2017 Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä / Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag

7.11.2017 EOAK/352/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä LÄÄKETIETEELLISEN LISÄSELVITYKSEN KÄSITTELY VAKUUTUSYHTIÖSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjoituksessaan Finanssivalvonnan näkemystä liittyen valituksen vireillä ollessa vakuutusyhtiölle toimitetun lääketieteellisen lisäselvityksen käsittelyyn. ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 6/2017 Viranomaisen päätöksentekovelvollisuus kuljetuspalveluasiassa / Myndighetens skyldighet att fatta beslut i ett färdtjänstärende

31.1.2017 EOAK/6/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen VIRANOMAISEN PÄÄTÖKSENTEKOVELVOLLISUUS KULJETUSPALVELUASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen menettelyä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevassa päätöksenteossa. ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 5352/2015 Musliminaisten huivin käyttö turvapaikanhakijasta otettavassa valokuvassa / Muslimkvinnornas användning av scarf i fotografi som tas av asylsökande

6.6.2017 Dnro 5352/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Elina Castrén MUSLIMINAISTEN HUIVIN KÄYTTÖ TURVAPAIKANHAKIJASTA OTETTAVASSA VALOKUVASSA 1 ASIA Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajat tekivät 3.12.2015 eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksestä tarkastuksen Tornion turvapaikanhakijoiden järjestelykeskukseen. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 58/2017 Vangille ei annettu Bandidos MC:n tunnuksella varustettuja joulukortteja / Fånge fick inte julkort med Bandidos MC:s symbol

1.11.2017 EOAK/58/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGILLE EI ANNETTU BANDIDOS MC:N TUNNUKSELLA VARUSTETTUJA JOULUKORTTEJA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Riihimäen vankilan menettelyä olla antamatta haltuun joulukortteja, joissa on Bandidosin moottoripyöräkerhon tunnus. Kantelussa ei pidetä vankilan menettelyä mielekkäänä muun muassa siksi, koska useimmilla kerholaisilla on jäsenyyttä ilmaisev ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 4188/2016 Julkisuuslain vastainen menettely autoverotusta koskevissa asiakirjoissa / Felaktig anteckning om sekretess i handlingar om bilskatt

3.11.2017 EOAK/4188/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä JULKISUUSLAIN VASTAINEN MENETTELY AUTOVEROTUSTA KOSKEVISSA ASIAKIRJOISSA 1 KANTELU Kantelija arvostelee Tullin ja silloisen Tullin autoverotusjohtaja A:n menettelyä oikeusasiamiehelle annettavien selvitysten ja lausuntojen merkitsemisessä salassa pidettäväksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, jäljempänä julkisuuslain, 24 §:n 1 momen ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 5170/2016 Henkilökohtaisen avun ostopalvelusopimukset / Avtal om upphandling av personlig assistans

24.10.2017 EOAK/5170/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUSOPIMUKSET 1 KANTELU Kantelija arvosteli Oulun hyvinvointipalvelujen menettelyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalveluiden hankkimista koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan kaupunki ei tee kirjallisia sopimuksia niiden palveluntuottajien (yritysten) kanssa, joilta se ostaa henki ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 4702/2016 Vangin vaatetus vankilan ulkopuolisella käynnillä / En fånges klädsel under besök utanför fängelset

13.10.2017 EOAK/4702/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN VAATETUS VANKILAN ULKOPUOLISELLA KÄYNNILLÄ 1 KANTELU - - - Kantelija arvosteli sitä, että hänet oli viety vankivaatteissa henkilönkatsastukseen vankilan ulkopuolelle Oulun ydinkeskustassa sijaitsevaan lääkärikeskukseen. Kantelun mukaan keskellä päivää lääkärikeskuksessa oli erittäin paljon ihmisiä ja hän oli sen aulassa pitkän aik ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 5044/2017 Laskennallisen tulon huomioiminen toimeentulotukilaskelmassa / Beaktande av nettoinkomst i utkomststödsberäkning

12.10.2017 EOAK/5044/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty LASKENNALLISEN TULON HUOMIOIMINEN TOIMEENTULOTUKILASKELMASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelija kertoi, että hänen alaikäisen lapsensa toimeentulotukipäätöksessä oli laskennallisesti (fiktiivisenä tulona) huomioitu elatus vanhemmilta. Kantelijan mukaan asian selvittäminen Kansaneläkelai ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 4300/2017 Perheen jälleenyhdistämisen valmistelu on tehtävä suunnitelmallisesti / Familjeåterföreningar bör förberedas systematiskt

3.10.2017 EOAK/4300/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty PERHEEN JÄLLEENYHDISTÄMISEN VALMISTELU ON TEHTÄVÄ SUUNNITELMALLISESTI 1 KANTELU Arvostelitte kunnan lastensuojelun menettelyä lapsenne huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevassa asiassa. Liititte kirjoitukseenne hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, joissa on ollut kysymys lapsen huostaanoton lopettamisesta. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoat 2705/2017 Tarkastus: Vaasan vankila (tarkastuspöytäkirja) / Inspektion: Vasa fängelse (inspektionsprotokoll)

27.9.2017 EOAK/2705/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita TARKASTUS: VAASAN VANKILA Pöytäkirja ilman liitteitä Kohde Vaasan vankila Aika 22.5.2017 Tarkastuksen suorittajat Esittelijäneuvos Anu Rita Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Ketola Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen Tarkastaja Reima Laakso Osallistujat tarkastuskohteesta Johtaja - - - Apulaisjohtaja - - - Lisäksi henkilökunnan vastaanotolla ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 1089/2016 Kilpailu- ja kuluttajaviraston menettely yksityishenkilöiden nimien julkaisemisessa Internet-sivuilla keskeneräisessä asiassa / Konkurrens- och konsumentverkets förfarande vid publicering av namn på Internet-sidan i ett ofullständigt ärende

19.4.2017 Dnro 1089/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON MENETTELY YKSITYISHENKILÖIDEN NIMIEN JULKAISEMISESSA INTERNET-SIVUILLA KESKENERÄISESSÄ ASIASSA 1 KANTELU Kantelijat arvostelevat Kilpailu- ja kuluttajavirastoa sen julkaistua yksityishenkilöiden nimiä Internet-kotisivuillaan keskeneräisessä asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 6205/2016 Voiko viranomainen vastata asiakkaan tiedusteluun nimettömänä? / Kan myndigheten besvara kundens förfrågan anonymt?

27.10.2017 EOAK/6205/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja VOIKO VIRANOMAINEN VASTATA ASIAKKAAN TIEDUSTELUUN NIMETTÖMÄNÄ? ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 4122/2016 Ulkopaikkakuntalaisten asettaminen eriarvoiseen asemaan terveyskeskusmaksussa / Ojämlik behandling på basis av hemort i fråga om avgifter vid hälsovårdscentral

26.10.2017 EOAK/4122/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN ASETTAMINEN ERIARVOISEEN ASEMAAN TERVEYSKESKUSMAKSUSSA 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan Helsingin kaupungin käytäntöä, joka koskee ulkopaikkakuntalaisilta perittävää maksua terveyskeskuslääkärin vastaanotosta. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 4079/2017 Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat / Konsumenttvistenämndens behandlingstider

26.10.2017 EOAK/4079/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄSITTELYAJAT 1 KANTELU Kantelija arvosteli kuluttajariitalautakunnan käsittelyaikaa valmismatkaa koskevassa asiassaan. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 4943/2016 Ulosottoviraston menettely tilityksessä / Utsökningsverkets förfarande i en redovisning

23.10.2017 EOAK/4943/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä ULOSOTTOVIRASTON MENETTELY TILITYKSESSÄ 1 KANTELU Kantelija arvostelee auton ostaneen yhtiön puolesta Varsinais-Suomen ulosottoviraston silloisen kihlakunnanvoudin menettelyä osamaksukauppalain mukaista virka-apua ja tilitystä koskevassa asiassa. Hän oli suorittanut hakijana toimineen rahoitusyhtiön täytäntöönpanovaatimuksen mukaisesti tilityksen 15.4 ...
Avaa pdf -tiedostona