Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 3828 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 2112/2017 Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea / För vilka hälsovårdsutgifter kan utkomststöd beviljas

4.9.2017 EOAK/2112/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijä Riikka Jackson MILLAISIIN TERVEYDENHUOLTOMENOIHIN VOIDAAN MYÖNTÄÄ TOIMEENTULOTU- KEA? ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 3023/2016 Päätöksenteon viivästyminen omaishoidontuen myöntämisessä / Dröjsmål i ett beslut angående beviljande av närståendepenning

3.2.2017 EOAK/3023/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen PÄÄTÖKSENTEON VIIVÄSTYMINEN OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISESSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli --- kaupungin sosiaalitoimen menettelyä tyttärensä omaishoidon tukea koskevan asian käsittelyn viivästymisessä. Kantelija arvosteli myös sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei ollut vastannut hänen soittopyyntöihin. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 6/2017 Viranomaisen päätöksentekovelvollisuus kuljetuspalveluasiassa / Myndighetens skyldighet att fatta beslut i ett färdtjänstärende

31.1.2017 EOAK/6/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen VIRANOMAISEN PÄÄTÖKSENTEKOVELVOLLISUUS KULJETUSPALVELUASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen menettelyä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevassa päätöksenteossa. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoal 5048/2016 : Lausunto Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen -työryhmämietinnöstä / JO’s utlåtande om arbetsgruppsbetänkande hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Granskning av grundlagsregleringen

22.12.2016 EOAK/5048/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen LUOTTAMUKSELLISEN VIESTIN SALAISUUS. PERUSTUSLAKISÄÄNTELYN TARKISTAMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamieheltä lausuntoa työryhmämietinnöstä Luottamuksellisen viestin salaisuus. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoal 4283/2017 Lausunto oikeusprosessien keventäminen -työryhmämietinnöstä / JO's utlåtande om arbetsgruppsbetänkande Förslag för att lätta upp rättsprocesserna

25.8.2017 EOAK/4283/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen LAUSUNTO OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN -TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 5234/2016 Kaupungin menettely liikunta-avustajakortin myöntämisessä / Stads förfarande i beviljandet av assistentkort

17.1.2017 EOAK/5234/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen KAUPUNGIN MENETTELY LIIKUNTA-AVUSTAJAKORTIN MYÖNTÄMISESSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli --- kaupungin menettelyä liikunta-avustajakortin myöntämistä koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 3841/2016 Työ- ja elinkeinoministeriön lainvalmistelijoiden toimiminen työtuomioistuimessa / Arbets- och näringsministeriets lagberedare och deras funktion i arbetsdomstolen

23.8.2017 EOAK/3841/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAINVALMISTELIJOIDEN TOIMIMINEN TYÖTUOMIOISTUIMESSA 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan työlakeja valmistelevien työ- ja elinkeinoministeriön sellaisten virkamiesten menettelyä, jotka toimivat samaan aikaan työtuomioistuimessa tuomarin roolissa. Kantelija pitää vallan kolmijako-opin vastaisena sitä, että samat ministeriön virka ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoae 4316/2016 Psykoterapeuttiopiskelijoilta edellytettävän työkokemuksen ajoittuminen / Tidsmässig placering av kravet på arbetserfarenhet för psykoterapistudier

19.7.2017 EOAK/4316/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen PSYKOTERAPEUTTIOPISKELIJOILTA EDELLYTETTÄVÄN TYÖKOKEMUKSEN AJOITTUMINEN 1 KANTELU Psykoterapeuttikoulutusta tarjoava yritys pyysi tutkimaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (jäljempänä Valvira) menettelyä. Kyse on Valviran linjauksesta siitä, tuleeko kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavissa tehtävissä olla hank ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoam 3556/2016 Savuttoman psykiatrisen sairaalan rakentaminen ja potilaan perusoikeudet / Byggande av ett rökfritt psykiatriskt sjukhus och patientens rättigheter

12.6.2017 EOAK/3556/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor SAVUTTOMAN PSYKIATRISEN SAIRAALAN RAKENTAMINEN JA POTILAAN PERUSOIKEUDET 1 TIEDUSTELU Kantelija pyysi oikeusasiamiehen kannanottoa seuraavaan kysymykseen: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on meneillään monia rakennushankkeita ja suunnitteilla on myös uusi keskitetty psykiatrinen sairaala yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. HUS on ollut sa ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 2910/2016 Väliaikaisen edunvalvojan hakeminen potilaan hoidosta päättämiseen / Ansökan om intermistisk intressebevakare för beslut om hälsovård

1.8.2017 EOAK/2910/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor VÄLIAIKAISEN EDUNVALVOJAN HAKEMINEN POTILAAN HOIDOSTA PÄÄTTÄMISEEN 1 KANTELU Arvostelitte A:n kaupungin viranomaisia siitä, että Teidän ei pyynnöistänne huolimatta annettu kotiutua terveyskeskussairaalasta. Katsoitte, että itsemääräämisoikeuttanne on loukattu. Lisäksi kerroitte, että Teille ei ole myönnetty henkilökohtaista avustajaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 2474/2016 Vangin sijoittaminen avolaitokseen / Placering av fånge i öppen anstalt

9.8.2017 EOAK/2474/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita Sijoittaminen avolaitokseen 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen tekemiä avolaitossijoitusta koskevia ratkaisuja. Kantelija ei ymmärtänyt, miksi häntä ei ollut sijoitettu avolaitokseen. ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoae 945/2016 Maksuhäiriömerkinnät ja luottotietoyhtiöiden valvonta / Anteckningar om betalningsstörningar och övervakningen av kreditupplysningsbolag

11.8.2017 EOAK/945/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄT JA LUOTTOTIETOYHTIÖIDEN VALVONTA 1 ASIA Käsiteltävänäni on ollut kanteluita, joissa on arvosteltu luottotietotoimintaa harjoittavien yhtiöi- den menettelyä tilanteissa, joissa riita-asiassa annettu tuomio johtaa maksuhäiriömerkintään, vaikka kysymys on ollut aidosti maksuvelvollisuutta koskevan riidan ratkaisusta. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 3925/2016 Vantaan kaupungin menettely koulun lakkauttamisen perumista koskevan kuntalaisaloitteen käsittelyssä / Vanda stads förfarande i behandlingen av ett invånarinitiativ om att återkalla en skolstängning

9.8.2017 EOAK/3925/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström VANTAAN KAUPUNGIN MENETTELY KOULUN LAKKAUTTAMISEN PERUMISTA KOS- KEVAN KUNTALAISALOITTEEN KÄSITTELYSSÄ 1 KANTELU Kantelija asiakumppaneineen arvosteli kuntalaisaloitteen käsittelyä Vantaan kaupungissa. Kantelun mukaan Tuomelan koulun lakkauttamisen perumista koskevan kuntalaisaloitteen allekirjoittajina oli 4 927 vantaalaista. Kuntalain 28 §:n mukaan, ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2831/2016 Olosuhdeselvitykseen sisällytettävät salassa pidettävät asiat / Sekretessbelagda uppgifter i en utredning om barns förhållanden

1.8.2017 EOAK/2831/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos:Tapio Räty OLOSUHDESELVITYKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAT 1 KANTELU Kantelija arvosteli Helsingin sosiaali- ja terveysviraston menettelyä olosuhdeselvityksen laadintaan liittyvässä asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoah 3473/2017 Kunta laiminlöi lastensuojelulaissa säädettyjä velvollisuuksiaan / Kommunen brast i sina skyldigheter enligt barnskyddslagen

21.7.2017 EOAK/3473/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 22.5.2017 vireille tullut kantelu KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN 1 KANTELU Äiti (jälj. kantelija) arvosteli Riihimäen sosiaalitoimen menettelyä lapsensa asiassa. Kantelija kertoi, että hänen lapsensa oli otettu huostaan 19.7.2016. Kantelija kertoi, ettei lapsen osalta ollut laadittu asiakassuunnitelmaa. Kante ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 1790/2016

27.7.2017 EOAK/1790/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 25.5.2016 vireille tullut kantelu PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN HALLINTORIITA-ASIASSA 1 KANTELU Arvostelitte 25.5.2016 lähettämässänne kirjoituksessa Lohjan sosiaalitoimen menettelyä päätöksentekoa ja tiedusteluunne vastaamista koskevassa asiassa. Kerroitte jättäneenne Lohjan sosiaalitoimeen hakemuksen lastensuojelulain mukaisen taloudellisen tuen ma ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 6148/2016 Salassa pidettävän tietoaineiston lähettäminen sähköpostitse / Sekretessbelagda handlingar via e-post

19.7.2017 EOAK/6148/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Tarkastaja Peter Fagerholm Viite: 1.12.2016 vireille tullut kantelu SALASSA PIDETTÄVÄN TIETOAINEISTON LÄHETTÄMINEN SÄHKÖPOSTITSE 1 KANTELU Kantelija arvosteli --- poliisilaitoksen menettelyä esitutkintapöytäkirjan lähettämistavassa. Kantelija kertoo pyytäneensä, että hänen tilaamansa esitutkintapöytäkirja tulisi lähettää hänelle sähköpostitse. Se lähetettiin hänelle kuitenki ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 2404/2017 Toimeentulotukiasiakkuuden käsittely viranomaisen Facebook-keskustelussa / Behandling av uppgifter om en utkomstödsklient i en myndighets Facebooksvar

14.7.2017 EOAK/2404/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty TOIMEENTULOTUKIASIAKKUUDEN KÄSITTELY VIRANOMAISEN FACEBOOK-KESKUSTELUSSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelija kertoi, että Kansaneläkelaitoksen Facebookissa antama vastaus on ollut epäasiallinen. Kantelija liitti kirjoituksensa oheen kuvakaappauksia Facebook keskustelusta. Näistä kes ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoam 1825/2016 Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumista koskevan tiedon käsittely koulussa / Behandling av information angående deltagande i religiösa tillställningar i skolan

29.6.2017 EOAK/1825/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN TIEDON KÄSITTELY KOULUSSA 1 KANTELU Arvostelitte kirjeessänne Opetushallituksen ohjetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa (dnro 3/012/2014, jäljempänä ohje) siltä osin, kuin siinä ohjeistetaan u ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 2159/2016 Brister på Kommunikationsverkets svenskspråkiga webbinformation / Puutteita Viestintäviraston ruotsinkielisessä verkkotiedottamisessa

22.6.2017 EOAK/2159/2016 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja Referens: 13.6.2016 anländ skrivelse BRISTER PÅ KOMMUNIKATIONSVERKETS SVENSKSPRÅKIGA WEBBINFORMATION 1 KLAGOMÅL Klaganden bad justitieombudsmannen utreda Kommunikationsverkets förfarande. Klagomålet gällde Kommunikationsverkets logotyp samt information om informationssäkerhet på verkets webbsidor. ...
Avaa pdf -tiedostona