Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2202 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 4466/2016 Kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika / Konsumenttvistenämndens behandlingstid

7.2.2017 EOAK/4466/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄSITTELYAIKA YM. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 299/2016 Folkpensionsanstaltens information stred mot språklagen / Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista

3.2.2017 Dnr 299/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja FOLKPENSIONSANSTALTENS INFORMATION STRED MOT SPRÅKLAGEN 1 KLAGOMÅL Klaganden bad i ett 25.1.2016 inkommit brev justitieombudsmannen undersöka Folkpensions- anstaltens (FPA) förfarande. Klagomålet gällde bristande svenskspråkig information både på FPA:s webbsidor och på Twitter-konto. Klaganden berättade att i början av januari 2016 drab- bades FPA:s webbsido ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 299/2016 Folkpensionsanstaltens information stred mot språklagen / Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista

3.2.2017 Dnr 299/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja FOLKPENSIONSANSTALTENS INFORMATION STRED MOT SPRÅKLAGEN 1 KLAGOMÅL Klaganden bad i ett 25.1.2016 inkommit brev justitieombudsmannen undersöka Folkpensions- anstaltens (FPA) förfarande. Klagomålet gällde bristande svenskspråkig information både på FPA:s webbsidor och på Twitter-konto. Klaganden berättade att i början av januari 2016 drab- bades FPA:s webbsido ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoam 683/2016 Maistraatin menettely selvitettäessä edunvalvonnan tarpeellisuutta / En magistrats förfarande då den utredde behov av intressebevakning

3.2.2017 Dnro 683/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja MAISTRAATIN MENETTELY SELVITETTÄESSÄ EDUNVALVONNAN TARPEELLISUUTTA 1 KANTELU Kantelija pyysi 16.2.2016 saapuneessa kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan maistraatin menettelyn edunvalvonnan tarpeen selvittämisessä. Kantelijan mukaan maistraatti oli ryhtynyt selvittämään hänen edunvalvontansa tarpeellisuutta perättömän ilmiannon perusteella. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 1292/2016 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelu / Kundservicen i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

24.1.2017 Dnro 1292/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASIAKASPALVELU 1 KANTELU Kantelija arvosteli 24.3.2016 päivätyssä kirjeessään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun- nasta saamaansa asiakaspalvelua. Hänen mukaansa lautakunnan asiakaspalvelunumerossa häntä palvellut henkilö on kieltäytynyt kertomasta nimeään. Kantelija on liittänyt kirjoitukseen- sa nauhoitteen lautakunn ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 764/2015 Työ- ja elinkeinotoimiston määräämä karenssi / Karens utfärdad av arbets- och näringsbyrån

19.4.2016 Dnro 764/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON MÄÄRÄÄMÄ KARENSSI 1 KANTELU Kantelija pyysi 10.2.2015 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Kansaneläkelaitoksen ja vakuutusoikeuden menettelyjä sekä niiden antamia ratkaisuja hänen työttömyysturva-asiassaan. ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 5971/2016 Pääministeri ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa / Statsministern var inte jävig i Terrafameärendet

1.2.2017 EOAK/5971/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen PÄÄMINISTERI EI OLLUT ESTEELLINEN TERRAFAME-ASIASSA 1 KANTELUT Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui 25.11.2016 alkaen yhteensä 10 kantelua, joissa pyydettiin tutkimaan pääministeri Juha Sipilän epäiltyä esteellisyyttä valtio-omisteisen Terrafame Group Oy:n pää- omittamisessa. Valtioneuvoston oikeuskansleri siirsi oikeusasiamie- hell ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoah 4976/2016 Asianajosalaisuutta loukannut perusteeton asiakirjojen tarkastus vankilassa / Oberättigad granskning av dokument i fängelset var i strid med advokatsekretessen

13.1.2017 EOAK/4976/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen ASIANAJOSALAISUUTTA LOUKANNUT PERUSTEETON ASIAKIRJOJEN TARKASTUS VANKILASSA 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan Mikkelin vankilan menettelyä edellyttää vankilaan kantelijaa tapaa- maan 7.10.2016 tulleelle asianajajalle palautettavan asiakirja-aineiston luovuttamista tapaa- mista edeltävänä päivänä vankilaviranomaisten haltuun ja tarkastettavaksi. Kyse oli aiemm ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoat 4397/2016 Tarkastuspöytäkirja: Mikkelin vankila / Inspektionsprokoll: S:t Michels fängelse

16.1.2017 EOAK/4397/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia TARKASTUS: MIKKELIN VANKILA Pöytäkirja ilman liitteitä Tarkastuskohde Mikkelin vankila Tarkastusajankohta 2.–3.11.2016 Tarkastuksen suorittajat Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Oikeusasiamiehensihteeri Elina Castrén Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia Tarkastaja Reima Laakso Osallistujat tarkastuskohteesta IPRA:n aluejohtaja - - - (v ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 4861/2015 Hyvän hallinnon vastainen menettely turvapaikkapuhutteluiden järjestämisessä Maahanmuuttovirastossa / Ordnande av asylsamtal vid Migrationsverket var i strid med god förvaltning

9.12.2016 Dnro 4861/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Elina Castrén HYVÄN HALLINNON VASTAINEN MENETTELY TURVAPAIKKAPUHUTTELUIDEN JÄR- JESTÄMISESSÄ MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään Maahanmuuttovirastoa turvapaikkapuhuttelujen järjestämiseen liittyvästä käytännöstä. Kantelun mukaan Maahanmuuttovirasto varaa samalle kellonajalle useita turvapaikkapuhutteluja (ns. ylibuukkaus). Menettely tar ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoah 131/2016 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan puhelinneuvonta yhä lainvastaisesti maksullista / Finlands Bank och Finansinspektionens telefonrådgivning är ännu avgiftsbelagda i strid med lagen

29.12.2016 Dnrot 131/4/16 ja 1152/2/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström SUOMEN PANKIN JA FINANSSIVALVONNAN PUHELINNEUVONTA YHÄ LAINVASTAI- SESTI MAKSULLISTA 1 A KANTELU Kantelija arvosteli kantelukirjoituksessaan 13.1.2016 Finanssivalvonnan puhelinpalvelua. Kan- telun mukaan Finanssivalvonnan puheluhinnat olivat soitettaessa kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min. (sis. alv 24 %) ja ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 3715/2016 Käräjäoikeuden käsittelypäivän siirtyminen / Förflyttning av behandligsdatumet i tingsrätten

21.12.2016 Dnro EOAK/3715/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen KÄRÄJÄOIKEUDEN KÄSITTELYPÄIVÄN SIIRTYMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan Pohjanmaan käräjäoikeuden käsittelyaikaa ja käsittelypäivän siirty- mistä kiinteistöä koskevassa riita-asiassa - - -. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 5384/2015 Förundersökningsbeslutet hade fattats med otillräcklig information / Esitutkintapäätös oli tehty riittämättömillä tiedoilla

30.11.2016 Dnr 5384/4/15 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja Föredragande: Referendarieråd Mikko Eteläpää FÖRUNDERSÖKNINGSBESLUTET HADE FATTATS MED OTILLRÄCKLIG INFORMATION 1 KLAGOMÅL A kritiserar kriminalkommissarie vid polisinrättningen i - - - B:s förundersökningsbeslut av den 1 september 2015 och B:s svar i ärendet - - - daterat den 3 november 2015. Enligt A var det frågan om ett brott där en minnessjuk person (nedan målsäganden) hade vilseletts ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 3491/2015 Potilaan oikeus yksityisyyteen potilastietojen katselussa / Patientens rätt till personlig integritet vid läsning av patientjournaler

17.11.2016 Dnro 3491/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILAAN OIKEUS YKSITYISYYTEEN POTILASTIETOJEN KATSELUSSA 1 KANTELU A (jälj. kantelija) arvosteli kirjeessään - - - B:n sairaanhoitopiirin (jälj. sairaanhoitopiiri) - - - sai- raaloiden menettelyä. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 861/2016 Työkyvyttömyyseläkeasian aiheeton viivästyminen / Oberättigat dröjsmål i ett ärende om invalidpension

16.11.2016 EOAK/861/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEASIAN AIHEETON VIIVÄSTYMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjoituksessaan Kelassa 19.11.2015 vireille tulleen työkyvyttömyyseläkeha- kemuksensa pitkää käsittelyaikaa. Hakemus oli kanteluajankohtana 1.4.2016 ratkaisematta. ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 5662/2015 Kuntoutusasian käsittelyn viivästyminen / Dröjsmål i behandlingen av ett rehabiliteringsärende

23.8.2016 Dnro 5662/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä KUNTOUTUSASIAN KÄSITTELYN VIIVÄSTYMINEN 1 KANTELU Kantelija arvostelee kirjoituksissaan Kansaneläkelaitoksen menettelyä päämiehensä A:n kun- toutusasiassa. Kantelija kertoo tiedustelleensa sähköpostitse 11. ja 17.12.2015 A:n asian kä- sittelyvaihetta, saamatta kuitenkaan vastausta. Lisäksi hän kirjoittaa Kelan lähettäneen A:lle vasta 14.1.2016 lisäselvityspyyn ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 3503/2015 Viivästys opintotukivalituksen käsittelyssä / Dröjsmål i behandlingen av studiestödsklagomål

7.6.2016 Dnro 3503/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä VIIVÄSTYS OPINTOTUKIVALITUKSEN KÄSITTELYSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 4.8.2015 päivätyssä kantelukirjoituksessaan vakuutusoikeuden, opintotuen muutoksenhakulautakunnan ja Kansaneläkelaitoksen hänen asiassaan antamia ratkaisuja. Asiassa on ollut kyse hänen oikeudestaan opintotukeen vuodelta 2010 ja sen takaisinperin- nästä. Ratkaisuissa on katsott ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 5038/2015 Huolimattomuus sairauspäivärahan käsittelyssä / Vårdslöshet i behandlingen av sjukpenning

22.8.2016 Dnro 5038/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä HUOLIMATTOMUUS SAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄSITTELYSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli oikeusasiamiehelle 17.11.15 osoittamassaan kirjoituksessa Kelan menette- lyä sairaspäiväraha-asiassaan. Hän toimitti 27.10.15 Kelaan lääkärintodistuksen ja potilasker- tomuksen saadakseen jatkoa 25.10.15 asti myönnetylle sairauspäivärahalle. Kela myönsi sai- rauspäivärahaa vain yhdelle ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 3933/2015 Viivästys kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyssä / Dröjsmål i behandlingen av fortsatt rehabiliteringsunderstöd

29.2.2016 Dnro 3933/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä VIIVÄSTYS KUNTOUTUSTUEN JATKOHAKEMUKSEN KÄSITTELYSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli kuntoutustukihakemuksensa käsittelyajan pituutta. Hän kertoi jättäneensä hakemuksensa Kansaneläkelaitokselle (Kela) 1.4.2015. Kela antoi päätöksen asiassa 24.8.2015. Käsittelyaika oli 21 viikkoa eli selvästi yli Kelan verkkosivuilla mainitun kahdeksan viikon. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoae 3892/2015 Potilaan valokuvaaminen ja opetuspotilaana oleminen / Fotografering av undervisningspatienter

28.12.2016 Dnro 3892/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen POTILAAN VALOKUVAAMINEN JA OPETUSPOTILAANA OLEMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalan menettelyä hänen valokuvaamisessaan ja opetuspotilaana olemisessaan ilman hänen suostumustaan. ...
Avaa pdf -tiedostona