Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2397 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoal 7249/2017 Lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ym. / Utlåtande om arbetsgruppens förslag till regerings proposition om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet m.m.

25.1.2018 EOAK/7249/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää LAUSUNTO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ POLIISITOIMESSA YM. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 355/2017 Aluehallintolääkärin ja ylitarkastajan esteellisyyden arviointi / Frågan om jäv för regionförvaltningsöverläkare och överinspektor

11.1.2018 EOAK/355/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor ALUEHALLINTOYLILÄÄKÄRIN JA YLITARKASTAJAN ESTEELLISYYDEN ARVIOINTI 1 KANTELU Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ylilääkäri pyysi tutkimaan ovatko nykyisin aluehallintoviraston palveluksessa toimivat aluehallintoylilääkäri A ja ylitarkastaja esteellisiä käsittelemään sekä valvomaan puolueettomasti ja hyvän hallintotavan mukaisesti sairaanhoitopiirin ensihoito ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 3377/2017 Asiakirjapyynnön käsitteleminen ja hallintoasian ratkaiseminen / Handläggning av begäran om handling och avgörande av ett förvaltningsärende

10.1.2018 EOAK/3377/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto ASIAKIRJAPYYNNÖN KÄSITTELEMINEN JA HALLINTOASIAN RATKAISEMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) menettelyä asiakirjapyyntöön vastaamisessa. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 3615/2017 Kotoutumiskoulutuksen epäkohdat ja asiointi ruotsin kielellä / Missförhållanden i integrationsutbildningen och att uträtta ärenden på svenska

10.1.2018 EOAK/3615/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto KOTOUTUMISKOULUTUKSEN EPÄKOHDAT JA ASIOINTI RUOTSIN KIELELLÄ 1 KANTELU Kantelija ja hänen vaimonsa arvostelivat Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston (TE- toimisto) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja X Oy:n menettelyä kotoutumiskoulutukseen liittyen. Lisäksi kantelija arvosteli ruotsinkielisten ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoat 5560/2017 Tarkastus: Helsingin käräjäoikeuden vapautensa menettäneiden säilytystilat ja kuljetukset (tarkastuspöytäkirja) / Inspektion: Förvaringslokaler samt transporter för frihetsberövade personer i Helsingfors tingsrätt (inspektionsprotokoll)

9.1.2018 EOAK/5560/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita TARKASTUS: HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN VAPAUTENSA MENETTÄNEIDEN SÄILYTYSTILAT JA KULJETUKSET Tarkastuspöytäkirja Tarkastuskohde Ennalta ilmoittamaton tarkastus Helsingin käräjäoikeuden vapautensa menettäneiden säilytystiloihin ja vapautensa menettäneiden kuljetukseen Tarkastusajankohta 26.9.2017 Osallistujat EOAK:sta Esittelijäneuvos Anu Rita Oikeusasiamiehensi ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 3992/2017 Virkasuhteeseen nimittäminen / Utnämning till tjänsteförhållande

5.10.2017 EOAK/3992/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Mikko Sarja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto VIRKASUHTEESEEN NIMITTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli Maahanmuuttoviraston menettelyä ylitarkastajan virkasuhteisiin nimittämisessä. Kantelija katsoi, ettei virkasuhteisiin nimitettäessä ollut noudatettu yleisiä nimitysperusteita ja että nimityspäätös oli siksi lainvastainen. Kantelija kiinnitti erityistä huomiota nimitysmui ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoat 1191/2017 Ennalta ilmoittamaton tarkastus (tarkastuspöytäkirja): Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Sirkunkujan asumisyksikkö) / Oanmäld inspektion (inspektionsprotokoll): Kajanalands samkommun för social- och hälsovård (boendeenhetenSirkunkuja)

13.9.2017 EOAK/1191/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ, SIRKUNKUJAN ASUMISYKSIKKÖ Tarkastuspöytäkirja Tarkastuskohde Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Sirkunkujan asumisyksikkö, Kajaani Tarkastusajankohta 3.3.2017 klo 13:45–16 Osallistujat EOAK:sta Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mi ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 2774/2017 Vankien käytössä olevan puhelimen sijainti / Placering av telefon för fångar

19.6.2017 EOAK/2774/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANKIEN KÄYTÖSSÄ OLEVAN PUHELIMEN SIJAINTI 1 KANTELU Kantelija arvosteli vankien käytössä olevan puhelimen sijaintia. Kantelijan mukaan puhelin on keskellä vilkkainta käytävää vartijoiden työtilan edessä, joten yksityisasioiden puhuminen on mahdotonta. Kantelija katsoo, että puhelimen tulisi olla puhelinkopin tai vastaavan suojan sisällä. Hänen mielestään puhelim ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoae 1792/2013 Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi / Framställning om att ändra överklagandeförbud

21.12.2017 Dnro 1792/2/13 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen ESITYS MUUTOKSENHAKUKIELLON MUUTTAMISEKSI 1 ASIA Olen ottanut omana aloitteenani tutkittavaksi kotihoidontuen kuntalisää koskevan kantelun tutkimisen yhteydessä ilmi tulleen mahdollisen oikeusturvaongelman. Tilanteissa, joissa kunta ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat sopineet, että Kela hoitaa kunnan päättämin perustein määräytyvän kunnalli ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoam 6195/2017 Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista / Hörande av barn om skolans semestertider

22.12.2017 EOAK/6195/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijä Virve Toivonen LAPSEN KUULEMINEN KOULUN LOMA-AJOISTA 1 ASIA Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Helsingin kaupunki suunnitteli muutoksia koulujen loma- ja työaikoihin. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Koska asiasta ei ilmennyt, miten lasten oikeudet oli huomioitu valmistelussa, otin e ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 6195/2017 Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista / Hörande av barn om skolans semestertider

22.12.2017 EOAK/6195/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijä Virve Toivonen LAPSEN KUULEMINEN KOULUN LOMA-AJOISTA 1 ASIA Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Helsingin kaupunki suunnitteli muutoksia koulujen loma- ja työaikoihin. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Koska asiasta ei ilmennyt, miten lasten oikeudet oli huomioitu valmistelussa, otin e ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoam 6196/2017 Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista / Hörande av barn om skolans semestertider

23.1.2018 EOAK/6196/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijä Virve Toivonen LAPSEN KUULEMINEN KOULUN LOMA-AJOISTA 1 ASIA Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Espoon kaupunki suunnitteli muutoksia koulujen loma- ja työaikoihin. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Koska asiasta ei ilmennyt, miten lasten oikeudet oli huomioitu valmistelussa, otin edusk ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 6196/2017 Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista / Hörande av barn om skolans semestertider

23.1.2018 EOAK/6196/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijä Virve Toivonen LAPSEN KUULEMINEN KOULUN LOMA-AJOISTA 1 ASIA Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Espoon kaupunki suunnitteli muutoksia koulujen loma- ja työaikoihin. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Koska asiasta ei ilmennyt, miten lasten oikeudet oli huomioitu valmistelussa, otin edusk ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoat 166/2018 Ennalta ilmoittamattomat tarkastukset eräissä ennakkoäänestyspaikoissa vuonna 2018 / Oanmälda inspektioner av vissa förhandsröstningsställen år 2018

25.1.2018 EOAK/166/2018 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä. Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström ENNALTA ILMOITTAMATTOMAT TARKASTUKSET ERÄISSÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISSA SIPOOSSA, JÄRVENPÄÄSSÄ, MÄNTSÄLÄSSÄ, HYVINKÄÄLLÄ, VIHDISSÄ, LOHJALLA JA KAUNIAISISSA Tarkastuspöytäkirja Aika: 22.1.2018 Tarkastuksen toimittajat oikeusasiamiehen kansliasta: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen Tarkastu ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 3949/2016 Hallintokantelun käsittely ja ulosottoperintä / Behandling av förvaltningsklagan och utsökningsindrivning

15.12.2017 EOAK/3949/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä HALLINTOKANTELUN KÄSITTELY JA ULOSOTTOPERINTÄ 1 KANTELU A yhdessä B:n (jälj. kantelijat) kanssa pyysi tutkimaan Valtakunnanvoudinviraston hallintokanteluun antaman päätöksen ratkaisijan ja esittelijän menettelyä. Kantelijoiden mielestä päätös ei ollut selkeä ja ymmärrettävä. Kantelijat toistivat Valtakunnanvoudinviraston päätöksessä 4.8.2016 käsitelly ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoae 2459/2016 Tiedustelu mielenterveyslain 22 d §:n tulkinnasta / Förfrågan om tolkningen av mentalvårdslagens 22 d §

7.9.2017 EOAK/2459/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TIEDUSTELU MIELENTERVEYSLAIN 22 D §:N TULKINNASTA 1 KIRJE Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri pyysi eduskunnan oikeusasiamiehen näkemystä mielenterveyslain 22 d §:n tulkinnasta. ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 5315/2016 Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston menettely lausunnon antamisessa / Förfarandet då tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården ger utlåtanden

22.12.2017 EOAK/5315/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON MENETTELY LAUSUNNON ANTAMISESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) menettelyä antaa 21.5.2015 lausunto Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallitukselle, vaikka PALKOn toimivaltaan kuuluu antaa lausuntoja vain viranomaiselle. Kantelijan mukaan lausuntoa sovell ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoah 2346/2017 Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyiive Kelassa / Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa

21.12.2017 EOAK/2346/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen KUNTOUTUSTUEN JATKOHAKEMUKSEN KÄSITTELYVIIVE KELASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen (Kela) menettelyä kuntoutustukiasiassaan. Kantelija kertoi, että hänen Kelassa 30.11.2016 vireille tulleen kuntoutustuen jatkohakemusta (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) 1.3.2017 lähtien ei oltu ratkaisu kantelukirjoituksen ajankohtaan 31.3.2017 mennessä. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 1770/2017 Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa / Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa

21.12.2017 EOAK/1770/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen KUNTOUTUSTUEN JATKOHAKEMUKSEN KÄSITTELYVIIVE KELASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen (Kela), menettelyä kuntoutustukiasiassaan. Kantelija kertoi, että hänen Kelassa 21.12.2016 vireille tullutta kuntoutustuen jatkohakemusta 1.2.2017 alkaen ei oltu ratkaisu kantelukirjoituksen ajankohtaan 10.3.2017 mennessä. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoam 5223/2016 Käännöksen saaminen ulkomaalaislain mukaisesta päätöksestä / Rätten att få en översättning av ett beslut som fattas enligt utlänningslagen

21.12.2017 EOAK/5223/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja KÄÄNNÖKSEN SAAMINEN ULKOMAALAISLAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan poliisilaitoksen menettelyä asiassa, joka koskee käännöksen saamista EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnin peruuttamista koskevasta päätöksestä. Kantelija kertoi saaneensa päätöksen suomen kielellä eikä päätökseen ollut liitetty ranskankielistä käännöstä. Kertomansa m ...
Avaa pdf -tiedostona