Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2141 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoah 4318/2015 Kahdelle lääkärille ja hoitajalle huomautukset laiminlyönneistä potilaan sitomisessa / Två läkare och sjukskötare fick anmärkning p.g.a försummelser i fastspänningen av en patient

16.11.2016 Dnro 4318/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KAHDELLE LÄÄKÄRILLE JA HOITAJALLE HUOMAUTUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ POTILAAN SITOMISESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään hoitoaan ja kohteluaan sekä asettamistaan lepositeisiin Lapin keskussairaalassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 1000/2015

16.11.2016 Dnro 4318/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KAHDELLE LÄÄKÄRILLE JA HOITAJALLE HUOMAUTUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ POTILAAN SITOMISESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään hoitoaan ja kohteluaan sekä asettamistaan lepositeisiin Lapin keskussairaalassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 72/2016 Kotietsinnästä tehtävä kirjallinen päätös / Husrannsakan kräver skriftligt beslut

24.11.2016 Dnro 72/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINNÄSTÄ TEHTÄVÄ KIRJALLINEN PÄÄTÖS 1 KANTELU Kantelija arvosteli 11.1.2016 saapuneessa kantelussaan Kuopion poliisin menettelyä. Poliisi oli tehnyt kaksi kotietsintää hänen asunnossaan etsiessään hänen puolisoaan, joka ei kuiten- kaan enää asunut samassa taloudessa. Kantelija arvosteli myös sitä, ettei hän saanut olla läsnä etsinnöissä eikä hänelle o ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 4281/2015 Kotietsinnästä tehtävä kirjallinen päätös / Husrannsakan kräver skriftligt beslut

24.11.2016 Dnro 4281/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINNÄSTÄ TEHTÄVÄ KIRJALLINEN PÄÄTÖS 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5.10.2015 saapuneessa kantelussa poliisin luonaan 5.9.2015 tekemää ko- tietsintää. Hän kertoi heränneensä vaimonsa kanssa siihen, että poliisi seisoi sängynpäädyssä ja kertoi tekevänsä kotietsintää. Mitään kotietsintälupaa ei esitetty. Hänelle ei myöskään ollut lähetetty pöytäkirjaa k ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 2773/2015 Kotietsintä oikeuteen noudettavan tavoittamiseksi / Husrannsakan för att söka en svarande till tingsrätten

24.11.2016 Dnro 2773/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINTÄ OIKEUTEEN NOUDETTAVAN TAVOITTAMISEKSI 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 11.6.2015 lähettämässään kahdessa sähkö- postiviestissä poliisin menettelyä kotietsinnässä. Ensin poliisi oli klo 6 tullut kantelijan asuntoon etsien hänen äitiään ”näyttämättä mitään lupalappua”. Poliisi oli klo 9 tullut uudestaan etsimään kantel ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoam 5754/2016 Apulaisoikeusasiamies selvittää maksullisen harrastustoiminnan järjestämistä päiväkodeissa / Biträdande justitieombudsmannen utreder ordnandet av avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem

22.11.2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä APULAISOIKEUSASIAMIES SELVITTÄÄ MAKSULLISEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ PÄIVÄKODEISSA Selvitys - ja lausuntopyyntö Opetushallitukselle Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 19.10.2015 saapuneessa kantelukirjeessä (dnro 4539/4/15) pyydettiin oikeusasiamiestä tutkimaan Espoon kaupungin sivistystoimen ja erityi- sesti - - - päiväkodin menettelyä varhaisk ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoam 4158/2015 Poliisimiesten kielellinen kelpoisuus eräissä tapauksissa / Polismäns språkliga kompetens i vissa fall

14.11.2016 Dnro 4158/2/15 ja 5511/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja POLIISIMIESTEN KIELELLINEN KELPOISUUS ERÄISSÄ TAPAUKSISSA 1 ASIAT Olen ottanut eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omasta aloitteestani tutkittavaksi seuraavat kaksi poliisimiesten kielitaitovaatimuksiin liittyvää asiaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoat 3820/2016 Ylitornion vankila (tarkastuspöytäkirja) / Övertorneå fängelse (inspektionsprotokoll)

31.10.2016 EOAK/3820/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso TARKASTUS: YLITORNION VANKILA Pöytäkirja Tarkastuskohde Ylitornion vankila Tarkastusajankohta 21.9.2016 klo 12.00 – 16.00 Osallistujat EOAK:sta oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia tarkastaja Reima Laakso Osallistujat tarkastuskohteesta vartija - - - vartija - - - Tarkastuksesta yleensä Tarkastus oli ennalta ilmoitettu ja sen tavoitteena oli tutust ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoat 3629/2016 Kestilän vankila (tarkastuspöytäkirja) / Kestilä fängelse (inspektionsprotokoll)

31.10.2016 EOAK/3629/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia TARKASTUS: KESTILÄN VANKILA Pöytäkirja Tarkastuskohde Kestilän vankila Tarkastusajankohta 23.9.2016 Tarkastuksen suorittajat Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia Osallistujat tarkastuskohteesta Apulaisjohtaja - - - Tarkastus oli ennalta ilmoitettu ja sen yleisenä tavoitteena oli tutustua Kestilän ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoat 3628/2016 Oulun vankila (tarkastuspöytäkirja) / Uleåborg fängelse (inspektionsprotokoll)

31.10.2016 EOAK/3628/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia TARKASTUS: OULUN VANKILA Pöytäkirja Tarkastuskohde Oulun vankila Tarkastusajankohta 22.9.2016 Tarkastuksen suorittajat Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijäneuvos Anu Rita Oikeusasiamiehensihteeri Minna Ketola Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia Tarkastaja Reima Laakso Vankilan puolesta loppu- keskusteluun osallistuivat Apulais ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 4767/2015 Tupakoivan potilaan leikkaamatta jättäminen / Att avstå från att operera en rökande patient

2.11.2016 Dnro 4767/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TUPAKOIVAN POTILAAN LEIKKAAMATTA JÄTTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli muun muassa Päijät-Hämeen ja Länsi-Pohjan sairaaloiden menettelyä olla leikkaamatta tupakoivia potilaita. Kantelun liitteenä oli Yleisradion www-sivuilla 30.10.2015 julkaistu uutinen ”Leikkauspotilaita suitsitaan savuttomuuteen – tupakoitsija voidaan jättää leikkaamatta”. ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 4435/2015 Opetuspotilaan suostumus / Samtycke av en undervisningspatient

2.11.2016 Dnro 4435/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen OPETUSPOTILAAN SUOSTUMUS 1 KANTELU Kantelija arvosteli 10.10.2015 päivätyssä kantelussaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kun- tayhtymän menettelyä ilmoittaa potilaalle mahdollisesta opetustilanteesta. Kantelun mukaan ”opetuspotilaalta ei kysytä Satakunnan keskussairaalassa suostumusta koekaniiniksi, vaan hänelle vain ilmoitetaan kutsukirjeessä ilm ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 4837/2015 Virkasuhteeseen nimittäminen / Utnämning till tjänsteförhållande

31.10.2016 Dnro 4837/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä VIRKASUHTEESEEN NIMITTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvostelee Valtakunnanvoudinviraston menettelyä Pirkanmaan ulosottoviraston joh- tavan kihlakunnanvoudin viran määräaikaista täyttämistä koskevassa hakumenettelyssä. ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2179/2016 Puhelimen käytön rajoittaminen / Begränsning av telefonanvändning

31.10.2016 EOAK/2179/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso PUHELIMEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN 1 KANTELU Arvostelitte Turun vankilan tulo-osastolla 104/1 noudatettua menettelyä vankien puheluiden järjestämisessä. Kerroitte kirjeessänne muun muassa, että osaston seinällä oli ohjeistus, jonka mukaan puheluja sai soittaa viisi puhelua viikossa ja puheluja pitää anoa erillisellä lomakkeel- la, jonka lähetitte kirjeenne liitteen ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 252/2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla on erityinen vastuu suojella raskaana olevia naisia / Social- och hälsovårdsmyndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda gravida kvinnor

28.10.2016 Dnro 252/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISILLA ON ERITYINEN VASTUU SUO- JELLA RASKAANA OLEVIA NAISIA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään 22.7.2015 --- kaupungin päihdepalvelujen menettelyä. Kantelija kertoo, että hänelle ei annettu korvaushoitolääkkeitä kotiin, vaan hän joutui hakemaan ne pol- kupyörällä 12 kilometrin matkan takaa. Kesällä ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 4059/2015 Ulosottovirastolle moitteet viivyttelystä / Utsökningsverket klandras för dröjsmål

27.10.2016 Dnro 4059/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja ULOSOTTOVIRASTOLLE MOITTEET VIIVYTTELYSTÄ 1 KANTELU Kantelija pyysi 17.9.2015 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston menettelyä saatavan perinnässä. ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 4506/2015 Vankien mahdollisuus sähköiseen asiointiin / Fångarnas möjlighet till elektronisk kommunikation

24.10.2016 Dnro 4506/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANKIEN MAHDOLLISUUS SÄHKÖISEEN ASIOINTIIN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 14.10.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä A:n vankilan ja Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön menettelyä tutkintavankeuslain (TVL) 8 luvun 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuun sähköpostin ja internetin käyttöön liittyvän pyynnön osalta. ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 4663/2015 Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta / Klander till finansministeriet för bemötande av journalist

28.10.2016 Dnro 4663/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE MOITTEET TOIMITTAJAN KOHTELUSTA 1 KANTELU Kantelija pyysi asiamiehensä, Suomen Journalistiliiton lakimiehen, laatimassa 26.10.2015 päi- vätyssä kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan valtiovarainministeriön menettelyä. Kyse on kantelijan kohtelusta eri yhteyksissä. Kantelussa on tuotu esiin muun muassa seuraavaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoah 5540/2015 Vangin perusteeton tarkkailuun sijoittaminen / Ställande av fånge under observation utan grund

24.10.2016 Dnro 5540/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN PERUSTEETON TARKKAILUUN SIJOITTAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 4.12.2015 päivätyssä kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Mikkelin vankilan menettelyä hänen poistamisessaan ulkoilusta ja viemisessä eristysosastolle sekä henkilöntarkastuksen suorittamistapaa ja olosuhteitaan ollessaan tarkkailussa eristyssellissä. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 3074/2015 Valtakirja ei menetä merkitystään edunvalvojan määräämisestä huolimatta / En fullmakt förlorar inte sin betydelse enbart p.g.a. en intressebevakare förordnats

7.10.2016 Dnro 3074/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor VALTAKIRJA EI MENETÄ MERKITYSTÄÄN EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISESTÄ HUOLIMATTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään 29.6.2015 Finanssivalvonnan menettelyä siitä, että se ei ole neuvonut häntä asianmukaisesti. Lisäksi kantelija kertoo esittäneensä kysymyksiä, jotka liittyvät päämiehen puhevallan käyttöön silloin, kun päämiehen ja edunvalvojan vä ...
Avaa pdf -tiedostona