Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2114 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 473/2016 Miten vankikuljetukset tulisi järjestää? / Hur ska fångtransporter ordnas?

12.9.2016 Dnro 473/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen MITEN VANKIKULJETUKSET TULISI JÄRJESTÄÄ? ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 5117/2015 Valtakunnansovittelija tiedotti työriitaneuvotteluista Twitterissä / Riksförlikningsmannen informerade via Twitter om förhandlingar i arbetstvist

7.9.2016 Dnro 5117/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä VALTAKUNNANSOVITTELIJA TIEDOTTI TYÖRIITANEUVOTTELUISTA TWITTERISSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään valtakunnansovittelija Minna Helteen menettelyä tiedottaa meneillään olevista työriitaneuvotteluista ainoastaan Twitter-palvelussa. Kantelija kertoi, että valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivuilta ei löydy tiedotteita neuvotteluista. Kantelijan ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoae 5726/2015 Yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpano ja hyvittäminen sekä vangin osallistuminen tavaroidensa pakkaamiseen siirron yhteydessä / Verkställande av straff i enrum och gottgörese samt fånges deltagande i packningen av ägodelar i samband med förflyttning

31.8.2016 Dnrot 5726/4/15 ja 1374/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia YKSINÄISYYSRANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA HYVITTÄMINEN SEKÄ VANGIN OSALLISTUMINEN TAVAROIDENSA PAKKAAMISEEN SIIRRON YHTEYDESSÄ 1 KANTELU - - - Kanteluissa arvostellaan A:n vankilan (avolaitos) toimintaa erityisesti tavaroiden palauttamiseen liittyvissä asioissa. B:n vankilan (suljettu vankila) johtajan toimintaa arvostellaan erity ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 3525/2015 Sakon maksaminen vankilassa / Betala böter i fängelse

30.8.2016 Dnro 3525/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita SAKON MAKSAMINEN VANKILASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5.8.2015 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapuneessa kirjeessään Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa 18.–24.6.2014 hänen ollessaan menettäneenä vapautensa sakon muuntorangaistuksen vuoksi. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 2375/2015 Toimivallasta poliisilain mukaisen turvallisuustarkastuksen suorittamiseen / Befogenhet att utföra säkerhetsvisitation enligt polislagen

19.8.2016 Dnro 2375/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää TOIMIVALLASTA POLIISILAIN MUKAISEN TURVALLISUUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISEEN 1 OMA ALOITE Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman poliisivankilaan 22.4.2015 toimitetulla ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksella ilmeni, että naispuoliselle säilytettävälle tehtävä turvallisuustarkastus on joissain tapauksissa tehty niin, että tarkastuksen suorittaa polii ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 1187/2015 Etälamauttimen käytön valvontaa tulisi tehostaa ja käyttö ohjeistaa / Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas

31.8.2016 Dnro 1187/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki ETÄLAMAUTTIMEN KÄYTÖN VALVONTAA TULISI TEHOSTAA JA KÄYTTÖ OHJEISTAA 1 ASIA Suomen poliisi on käyttänyt etälamauttimia voimankäyttövälineenä kymmenisen vuotta. Käyttö on lisääntynyt alkuvuosista. Aika ajoin etälamauttimen käyttö on varsinkin ulkomailla asetettu kyseenalaiseksi ja katsottu sen johtaneen lukuisiin kuolemantapauksiin. Kriittisiä huomioita ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 5281/2015 Vangin oikeus influenssarokotteeseen / Fånges rätt till influensavaccin

18.8.2016 Dnro 5281/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VANGIN OIKEUS INFLUENSSAROKOTTEESEEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa Vankiterveydenhuollon yksikön - - - poliklinikan menettelyä influenssarokotteen saamisessa. Kanteluun oli liitetty poliklinikan sairaanhoitajalle osoitettu alkuperäinen asiointilomake, jossa kantelija oli pyytänyt saada omalla kustannuk ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 3495/2015 Vankien toverikunnan perustaminen / Grundandet av kamratsällskap för fångar

15.8.2016 Dnro 3495/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANKIEN TOVERIKUNNAN PERUSTAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 1.8.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan - - - vankilan menettelyn lainmukaisuutta vankilan evättyä toverikuntayhdistyksen perustamisen vankilaan. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoae 2163/2015 Kotikunnan määräytyminen terveyspalveluissa / Bestämning av hemkommun i fråga om hälsovårdstjänster

8.7.2016 Dnro 2163/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor KOTIKUNNAN MÄÄRÄYTYMINEN TERVEYSPALVELUISSA 1 KANTELU Kantelija arvostelee 4.5.2015 päivätyssä kirjeessään Turun terveyspalveluiden menettelyä. Hän kertoo, että hän oli kaksi kertaa yrittänyt varata aikaa lääkärille, mutta pääsy lääkäriin evättiin häneltä, koska hänen kotikunnakseen katsottiin edelleen Vantaa, vaikka hän oli jo muuttanut Turku ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoae 1021/2015 Vakuustakavarikon kumoamisesta ilmoittaminen / Meddelande om upphävandet av kvarstad

30.6.2016 Dnro 1021/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja VAKUUSTAKAVARIKON KUMOAMISESTA ILMOITTAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 25.2.2015 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapuneessa kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan viranomaisten menettelyä turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon kumoamisessa. Kantelun mukaan asiaan oli mennyt kaksi vuotta. Kantelijalle oli aiheutunut menettelystä suurta v ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 5290/2015 Psykiatrisen potilaan liikkumisvapauden rajoittaminen / Begränsning av rörelsefriheten för en psykiatrisk patient

17.6.2016 Dnro 5290/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor PSYKIATRISEN POTILAAN LIIKKUMISVAPAUDEN RAJOITTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvostelee kirjeessään 27.11.2015 - - - sairaalan lääkäreiden päätöstä rajoittaa hänen liikkumisvapautta. Hän kertoo, että sen jälkeen kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli määrännyt Suomen valtion suorittamaan hänelle merkittävän rahallisen hyvityksen, sairaala kats ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 3084/2015 Flunssan kiireellinen hoito kotipaikasta riippumatta / Brådskande vård av förkylning oberoende av hemort

2.6.2016 Dnro 3084/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen FLUNSSAN KIIREELLINEN HOITO KOTIPAIKASTA RIIPPUMATTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään menettelyä ulkopaikkakuntalaisen pääsemisessä kiireelliseen hoitoon. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 233/2016 Palvelusuunnitelma tulisi laatia henkilön vammaisuuden tai sairauden huomioivalla tavalla / Serviceplanen ska beakta personens funktionsnedsättning eller sjukdom

27.7.2016 Dnro 233/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty PALVELUSUUNNITELMA TULISI LAATIA HENKILÖN VAMMAISUUDEN TAI SAIRAUDEN HUOMIOIVALLA TAVALLA 1 KANTELU - - - Palvelusuunnitelmaan ei oltu kirjattu kantelijan omia käsityksiä palvelujen järjestämisestä ja järjestämistavoista. Kantelija arvosteli myös palvelusuunnitelman laatimistapaa ja sitä, ettei palvelusuunnitelmaa oltu laadittu hänen vammansa ja ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoam 4602/2015 Kuljetuspalveluasiakkaasta kerättävät tiedot / Uppgifter som samlas in om en klient inom färdtjänsten

19.7.2016 Dnro 4602/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty KULJETUSPALVELUASIAKKAASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, että hänen tulee ilmoittaa kuljetuspalveluja tilattaessa hakuosoitteen lisäksi myös kuljetuspalvelujen tarkka määränpää. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 2618/2015 Kuljetuspalvelujen järjestäminen / Ordnande av färdtjänst

13.7.2016 Dnro 2618/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, ettei hyvinvointipalvelut ja sen toimeksiannosta toimiva palveluntuottaja pysty erottelemaan ajettavia matkoja opiskelumatkoiksi ja ns. vapaa-ajan matkoiksi. Tämä on johtanut kantelijan mukaan väärin perustein perittävään asiakasmaksuun ja kantelijan käsityksen mukaan vapaa-ajan ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoam 1181/2015 Vanki ei ole potilaan asemassa henkilönkatsastuksessa / En fånge betraktas inte som patient vid kroppsbesiktning

5.7.2016 Dnro 1181/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VANKI EI OLE POTILAAN ASEMASSA HENKILÖNKATSASTUKSESSA 1 KANTELU Pyysitte kirjeessänne asiamiehenne välityksellä eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Teille tehdyn henkilönkatsastuksen laillisuuden ja asianmukaisuuden. Kirjoituksen mukaan Teille tehtiin vankilan määräyksestä 16.2.2015 terveysaseman päivystyksessä henkilönkatsastus. Arvostelitte sitä, ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoae 2243/2015 Poliisin tiedotteen sisältö / Innehållet i ett polismeddelande

31.5.2016 Dnro 2243/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää POLIISIN TIEDOTTEEN SISÄLTÖ 1 ASIA Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin erääseen lastenkotiin määräämällä tarkastuksella tuli ilmi, että Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli antanut tiedotteen saadakseen tietoja lastenkodista kadonneesta pojasta. Tiedotteesta kävi ilmi muun muassa, että nimeltä mainittu poika, jonka kuva oli tiedotteessa, oli kadon ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 417/2015 Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito Suomessa / Vården av kroniskt trötthetssyndrom i Finland

10.3.2016 Dnro 417/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KROONISEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄN HOITO SUOMESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 22.1.2015 päivätyssä kirjeessään kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoa Suomessa. Kantelijan mukaan diagnoosilla G93.3 krooninen väsymysoireyhtymä ei saa asianmukaista hoitoa juuri missään Suomessa; joskus jopa ei saa minkäänlaista hoitoa. Julkinen terveydenhuolto kieltäytyy y ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 2166/2015 Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi / Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen

11.8.2016 Dnro 2166/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor KOULUTAPATURMIEN HOITOKULUT KUULUVAT SUORAAN KUNNAN MAKSETTAVIKSI 1 KANTELU A (jälj. kantelija) arvosteli kirjeessään 4.5.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Nokian kaupungin koulutapaturmiin liittyvää laskutuskäytäntöä. Kantelija kertoi, että aikaisemmin sairaanhoitopiiri lähetti laskun kuntaan, mutta vuoden 2015 alusta lasku lähetetään ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoam 651/2015 Ravintolavaunun esteettömyys / Restaurangvagns hinderslöshet

22.6.2016 Dnro 651/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja RAVINTOLAVAUNUN ESTEETTÖMYYS 1 KANTELU Kantelija pyysi 6.2.2015 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin menettelyä asiassa, joka koskee VR-Yhtymä Oy:n DuettoPlus ravintolavaunujen esteettömyyttä. Kantelija oli saanut yhteydenottoonsa virastolta asiaa koskevan vastauksen, joka kantelun ...
Avaa pdf -tiedostona