Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2075 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 294/2015 Oulun kaupungin menettely hormonikierukan korvaamisessa / Uleåborgs stads förfarande vid ersättning för en hormonspiral

10.3.2016 Dnro 294/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen OULUN KAUPUNGIN MENETTELY HORMONIKIERUKAN KORVAAMISESSA 1 KANTELU Potilas arvosteli kirjeessään Oulun terveyskeskuksen menettelyä sairauden hoitoon määrätyn hormonikierukan kustantamisessa. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 976/2016 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Helsingin Vieraskoti r.y. / En oanmäld inspektion: Helsingfors Gästhem r.f.

18.4.2016 Dnro 976/3/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: HELSINGFORS GÄSTHEM R.F. / HELSINGIN VIERASKOTI R.Y. Pöytäkirja ilman liitteitä Aika: 11.3.2016 Paikka: Helsingfors Gästhem r.f. / Helsingin Vieraskoti r.y. Albertinkatu 4, 00150 Helsinki Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa notaari ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoah 24/2015 Asumispalvelun järjestäminen autismin kirjon henkilöille / Boendeservice för personer med autismspektrumtillstånd

15.3.2016 Dnro 24/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ASUMISPALVELUN JÄRJESTÄMINEN AUTISMIN KIRJON HENKILÖILLE 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 3.1.2015 osoittamassaan kirjoituksessa kaupungin menettelyä asumispalveluiden järjestämisessä autismin kirjon henkilöille. Kantelija oli erityisesti tyytymätön siihen, että sosiaali- ja terveysvirasto ei ole pystynyt järjestämään ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoah 863/2015 Septistä sokkia sairastavan potilaan hoito / Vård av en patient med septisk chock

2.3.2016 Dnro 863/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SEPTISTÄ SOKKIA SAIRASTAVAN POTILAAN HOITO 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään Sodankylän terveyskeskuksen, Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan menettelyä edesmenneen veljensä hoidossa. Hän pyysi oikeusasiamiestä selvittämään, olivatko hänen veljelleen valitut kuljetusmuodot ja hoitotoimenpiteet lääketieteellisesti perus ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 2647/2015 Vangin asuttaminen eristysosastolla ja siirto turvallisuuden perusteella toiseen vankilaan / En fånge placerades på specialavdelning och flyttades av säkerhetsskäl till ett annat fängelse

23.2.2016 Dnro 2647/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN ASUTTAMINEN ERISTYSOSASTOLLA JA SIIRTO TURVALLISUUDEN PERUSTEELLA TOISEEN VANKILAAN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 1.6.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä olosuhteitaan Riihimäen vankilan eristysosastolla. Kantelun mukaan hän on omasta tahdostaan ollut asutettuna eristysosastolla 2.5.2015 lähtien, koska hän ei henkeään vaarantama ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 1736/2015 Vankila laiminlöi rangaistusajan suunnitelman seurannan / Ett fängelse försummade att följa upp en plan för strafftiden

22.2.2016 Dnro 1736/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso VANKILA LAIMINLÖI RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMAN SEURANNAN 1 KANTELU Kantelija pyysi kirjeessään 7.4.2015 eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan onko hänen rangaistusajan suunnitelmassaan ajalla 2009–2015 noudatettu vankeuslakia, kun hänen mukaansa suunnitelmaa ei ole yli kuuteen vuoteen päivitetty kuultuna kertaakaan. Kantelija lähetti kirjeen liitteenä rangaistusa ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 3684/2015 Järjestysrikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittely / Behandling av anmälningar om ordningsförseelser

3.2.2016 Dnrot 3684 ja 4657/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia JÄRJESTYSRIKKOMUKSIA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY 1 KANTELU Kantelija arvosteli 16.8 ja 20.10.2015 oikeusasiamiehelle osoittamissaan kirjeissä vankilan menettelyä kurinpitoasioissa. Kanteluiden mukaan hänestä on perusteetta tehty kurinpitoilmoitukset kahdessa tapauksessa: sellin ovisilmän peittämisestä ja epäasiallisesta käytöksestä ulko ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoam 4776/2015 Lasten elatus viivästyi – Kela hyvittää viiveen / Underhållsbidrag för barn dröjde - Fpa kompenserar dröjsmålet

25.1.2016 Dnro 4776/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja LASTEN ELATUS VIIVÄSTYI – KELA HYVITTÄÄ VIIVEEN 1 ASIA Tutkittavanani olleessa elatusapujen perintää koskeneessa asiassa (Dnro 3276/4/14) ilmeni, että Kansaneläkelaitos (Kela) ei ollut ulosoton hakijan muutoksesta ulosottovirastolle ilmoittamisen yhteydessä tai myöhemminkään pyytänyt asian merkitsemistä ulosotossa passiivisaatavaksi. Se ei ol ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 730/2015 Kuuleminen lähestymiskiellon määräämisessä / Parterna ska höras innan besöksförbud meddelas

19.1.2016 Dnro 730/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja KUULEMINEN LÄHESTYMISKIELLON MÄÄRÄÄMISESSÄ 1 KANTELU B arvosteli 11.2.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Kainuun käräjäoikeuden ratkaisua lähestymiskieltoa koskevassa asiassa. - - - ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 4433/2015 Muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekeminen vammaispalvelua koskevassa asiassa / Överklagbart beslut i ett handikappserviceärende

19.1.2016 Dnro 4433/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen MUUTOKSENHAKUKELPOISEN PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN VAMMAISPALVELUA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 11.10.2015 ja 20.10.2015 osoittamissaan kirjoituksessa - - - kaupungin vammaispalvelun ja palveluntuottajan menettelyä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 7/2016 Rajavartiolaitoksen ohjauskirjettä varustamoille ei ryhdytä tutkimaan / Gränsbevakningsväsendets skriftliga instruktioner till rederier tas inte upp till prövning

19.1.2016 Dnro 7/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman RAJAVARTIOLAITOKSEN OHJAUSKIRJETTÄ VARUSTAMOILLE EI RYHDYTÄ TUTKIMAAN Pyysitte eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko rajavartiolaitos ylittänyt toimivaltansa ja toiminut lainmukaisesti lähettämällä Suomen Varustamot ry:lle 18.12.2015 päivätyn kirjeen, jossa kehotettiin liikenteenharjoittajia tarvittaessa tarkastamaan ulkomaalaisten maahantul ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoam 4770/2015 Uppfyllelse av språkliga skyldigheter i webbinformation av Jubileumsfonden för Finlands självständighet / Kielellisten velvoitteiden toteutuminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston verkkotiedottamisessa

8.6.2016 Dnr 4770/4/15 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja UPPFYLLELSE AV SPRÅKLIGA SKYLDIGHETER I WEBBINFORMATION AV JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 1 KLAGOMÅLET Klaganden bad i sitt brev 31.10.2015 riksdagens justitieombudsman undersöka förfarandet av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan Sitra) på grund av att fondens finskspråkiga webbsidor är utförligare än d ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoae 4770/2015 Uppfyllelse av språkliga skyldigheter i webbinformation av Jubileumsfonden för Finlands självständighet / Kielellisten velvoitteiden toteutuminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston verkkotiedottamisessa

8.6.2016 Dnr 4770/4/15 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja UPPFYLLELSE AV SPRÅKLIGA SKYLDIGHETER I WEBBINFORMATION AV JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 1 KLAGOMÅLET Klaganden bad i sitt brev 31.10.2015 riksdagens justitieombudsman undersöka förfarandet av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan Sitra) på grund av att fondens finskspråkiga webbsidor är utförligare än d ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoam 5018/2015 Saamenkielisen palvelun toteutuminen Yleisradion ohjelmatoiminnassa / Förverkligandet av tjänster på samiska i Rundradions programverksamhet

16.5.2016 Dnro 5018/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja SAAMENKIELISEN PALVELUN TOTEUTUMINEN YLEISRADION OHJELMATOIMINNASSA 1 KANTELU Pyysitte tutkimaan Yleisradio Oy:n menettelyä Yle Sápmin toimitilojen sisäilmaongelmia koskevassa asiassa. Kertomanne mukaan sisäilmaongelmat ovat muun muassa vaikuttaneet saamenkieliseen ohjelmatoimintaan ja uhkaavat arvokkaan nauha-arkiston olemassaoloa. Koros ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 1192/2016 Kotietsintä vai ei? / Husrannsakan eller inte?

18.5.2016 Dnro 1192/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINTÄ VAI EI? ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoam 1930/2013 Arava- ja korkotukivuokra-asuntoja vuokraavien tahojen kielelliset velvoitteet / Språkliga skyldigheter för sådana aktörer som hyr ut arava- och räntestödshyresbostäder

29.4.2016 Dnro 1930/2/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJA VUOKRAAVIEN TAHOJEN KIELELLISET VELVOITTEET 1 ASIA Oikeusasiamiehen perustuslain 109 §:n 1 momentin nojalla määräytyvään toimivaltaan on vanhastaan katsottu kuuluvan tutkia tietyiltä osin sellaisten tahojen menettelyä, jotka valtion tuella rakentavat ja sosiaalisin perustein vuokraavat asuntoja. Valvonnan ko ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 1930/2013 Arava- ja korkotukivuokra-asuntoja vuokraavien tahojen kielelliset velvoitteet / Språkliga skyldigheter för sådana aktörer som hyr ut arava- och räntestödshyresbostäder

29.4.2016 Dnro 1930/2/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJA VUOKRAAVIEN TAHOJEN KIELELLISET VELVOITTEET 1 ASIA Oikeusasiamiehen perustuslain 109 §:n 1 momentin nojalla määräytyvään toimivaltaan on vanhastaan katsottu kuuluvan tutkia tietyiltä osin sellaisten tahojen menettelyä, jotka valtion tuella rakentavat ja sosiaalisin perustein vuokraavat asuntoja. Valvonnan ko ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 1889/2015 Lääkäri ei saanut ilmoittaa toisen lääkärin terveydentilasta tämän esimiehelle / En läkare fick inte lämna ut uppgifter om en annan läkares hälsotillstånd till dennes förman

14.4.2016 Dnro 1889/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor LÄÄKÄRI EI SAANUT ILMOITTAA TOISEN LÄÄKÄRIN TERVEYDENTILASTA TÄMÄN ESIMIEHELLE 1 KANTELU A (jälj. kantelija tai potilas) arvosteli 31.3.2015 päivätyssä kirjeessään B:n kuntayhtymän psykiatrian erikoislääkäri C:n menettelyä. Kantelija pyytää tutkimaan menettelikö erikoislääkäri C lainmukaisesti kertoessaan kantelijan terveydentilasta hänen esi ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoae 1669/2015 Potilasasiakirjassa olevan tiedon antaminen potilaalle / Utlämnande av uppgifter ur patiensjournal till patienten

17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani on ollut A:n kantelu, jonka olen ratkaissut 2.4.2015 (dnro 2747/4/14). Kanteluasiassa antamassaan vastineessa A (jälj. kantelija) arvosteli - - - sairaanhoitopiirin - - - sairaalan lääkäriä siitä, että tämä ei suostunut antamaan hänelle hänen hoidostaan laadittuja poti ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoam 4224/2015 Suomen Ramallahin yhteystoimiston asiakaspalvelu / Kundbetjäning vid Finlands förbindelsekontor i Ramallah

12.2.2016 Dnro 4224/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja S