Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2103 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 3084/2015 Flunssan kiireellinen hoito kotipaikasta riippumatta / Brådskande vård av förkylning oberoende av hemort

2.6.2016 Dnro 3084/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen FLUNSSAN KIIREELLINEN HOITO KOTIPAIKASTA RIIPPUMATTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään menettelyä ulkopaikkakuntalaisen pääsemisessä kiireelliseen hoitoon. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 233/2016 Palvelusuunnitelma tulisi laatia henkilön vammaisuuden tai sairauden huomioivalla tavalla / Serviceplanen ska beakta personens funktionsnedsättning eller sjukdom

27.7.2016 Dnro 233/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty PALVELUSUUNNITELMA TULISI LAATIA HENKILÖN VAMMAISUUDEN TAI SAIRAUDEN HUOMIOIVALLA TAVALLA 1 KANTELU - - - Palvelusuunnitelmaan ei oltu kirjattu kantelijan omia käsityksiä palvelujen järjestämisestä ja järjestämistavoista. Kantelija arvosteli myös palvelusuunnitelman laatimistapaa ja sitä, ettei palvelusuunnitelmaa oltu laadittu hänen vammansa ja ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoam 4602/2015 Kuljetuspalveluasiakkaasta kerättävät tiedot / Uppgifter som samlas in om en klient inom färdtjänsten

19.7.2016 Dnro 4602/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty KULJETUSPALVELUASIAKKAASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, että hänen tulee ilmoittaa kuljetuspalveluja tilattaessa hakuosoitteen lisäksi myös kuljetuspalvelujen tarkka määränpää. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 2618/2015 Kuljetuspalvelujen järjestäminen / Ordnande av färdtjänst

13.7.2016 Dnro 2618/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, ettei hyvinvointipalvelut ja sen toimeksiannosta toimiva palveluntuottaja pysty erottelemaan ajettavia matkoja opiskelumatkoiksi ja ns. vapaa-ajan matkoiksi. Tämä on johtanut kantelijan mukaan väärin perustein perittävään asiakasmaksuun ja kantelijan käsityksen mukaan vapaa-ajan ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoam 1181/2015 Vanki ei ole potilaan asemassa henkilönkatsastuksessa / En fånge betraktas inte som patient vid kroppsbesiktning

5.7.2016 Dnro 1181/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VANKI EI OLE POTILAAN ASEMASSA HENKILÖNKATSASTUKSESSA 1 KANTELU Pyysitte kirjeessänne asiamiehenne välityksellä eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Teille tehdyn henkilönkatsastuksen laillisuuden ja asianmukaisuuden. Kirjoituksen mukaan Teille tehtiin vankilan määräyksestä 16.2.2015 terveysaseman päivystyksessä henkilönkatsastus. Arvostelitte sitä, ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoae 2243/2015 Poliisin tiedotteen sisältö / Innehållet i ett polismeddelande

31.5.2016 Dnro 2243/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää POLIISIN TIEDOTTEEN SISÄLTÖ 1 ASIA Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin erääseen lastenkotiin määräämällä tarkastuksella tuli ilmi, että Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli antanut tiedotteen saadakseen tietoja lastenkodista kadonneesta pojasta. Tiedotteesta kävi ilmi muun muassa, että nimeltä mainittu poika, jonka kuva oli tiedotteessa, oli kadon ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 417/2015 Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito Suomessa / Vården av kroniskt trötthetssyndrom i Finland

10.3.2016 Dnro 417/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KROONISEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄN HOITO SUOMESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 22.1.2015 päivätyssä kirjeessään kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoa Suomessa. Kantelijan mukaan diagnoosilla G93.3 krooninen väsymysoireyhtymä ei saa asianmukaista hoitoa juuri missään Suomessa; joskus jopa ei saa minkäänlaista hoitoa. Julkinen terveydenhuolto kieltäytyy y ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 2166/2015 Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi / Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen

11.8.2016 Dnro 2166/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor KOULUTAPATURMIEN HOITOKULUT KUULUVAT SUORAAN KUNNAN MAKSETTAVIKSI 1 KANTELU A (jälj. kantelija) arvosteli kirjeessään 4.5.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Nokian kaupungin koulutapaturmiin liittyvää laskutuskäytäntöä. Kantelija kertoi, että aikaisemmin sairaanhoitopiiri lähetti laskun kuntaan, mutta vuoden 2015 alusta lasku lähetetään ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoam 651/2015 Ravintolavaunun esteettömyys / Restaurangvagns hinderslöshet

22.6.2016 Dnro 651/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja RAVINTOLAVAUNUN ESTEETTÖMYYS 1 KANTELU Kantelija pyysi 6.2.2015 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin menettelyä asiassa, joka koskee VR-Yhtymä Oy:n DuettoPlus ravintolavaunujen esteettömyyttä. Kantelija oli saanut yhteydenottoonsa virastolta asiaa koskevan vastauksen, joka kantelun ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoam 784/2016 Hovioikeuden tuomion antoajankohta / Tidpunkten för meddelande av hovrättens dom

16.6.2016 Dnro 784/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen HOVIOIKEUDEN TUOMION ANTOAJANKOHTA 1 KANTELU Kantelija pyysi 23.2.2016 kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Helsingin hovioikeuden tuomiota 22.5.2015 (- - -) ja sitä edeltävää Espoon käräjäoikeuden tuomiota 24.1.2014 (- - -). Korkein oikeus on 18.2.2016 evännyt kantelijan hakeman valitusluvan asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 2164/2015 Valviran neuvonta ja harkintavalta toisessa EU-maassa suoritettuja psykologin opintoja koskevassa asiassa / Valviras rådgivning och prövningsrätt i ett ärende om psykologstudier i ett annat EU-land

9.6.2016 Dnro 2164/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor VALVIRAN NEUVONTA JA HARKINTAVALTA TOISESSA EU-MAASSA SUORITETTUJA PSYKOLOGIN OPINTOJA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU A arvosteli 4.5.2015 päivätyssä kirjeessään Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) menettelyä hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan koskevassa asiassa. A:n mukaan hän on saanut virheellistä tietoa ulkomailla s ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoae 1768/2015 Oikeusasiamies arvosteli sairaalaa potilaan eristämisestä / Kritik av JO mot ett sjukhus för isolering av en patient

25.5.2016 Dnro 1768/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor OIKEUSASIAMIES ARVOSTELI SAIRAALAA POTILAAN ERISTÄMISESTÄ 1 KANTELU A (jälj. kantelija tai potilas) pyysi 7.4.2015 päivätyssä kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) päivystysyksikön menettelyä 8.12.2015. Kantelija kertoo tapahtumista seuraava: Hän hakeutui TYKSin päivystykseen huonon olonsa vuoksi ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoae 2790/2015 Tarve selventää käräjäoikeuden ilmoitusta ratkaisun antamisesta / Behov att förtydliga en tingsätts meddelande om ett avgörande

7.6.2016 Dnro 2790/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja TARVE SELVENTÄÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN ILMOITUSTA RATKAISUN ANTAMISESTA 1 KANTELU A pyysi 12.6.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan Keski-Suomen käräjäoikeuden menettelyä käräjäoikeuden ratkaisun lähettämisessä. ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 5041/2015 Asiamiehelle soittaminen yksinäisyysrangaistuksen aikana / Fråga om en fånge som avtjänar straff i enrum får ringa till sitt ombud

6.6.2016 Dnro 5041/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia ASIAMIEHELLE SOITTAMINEN YKSINÄISYYSRANGAISTUKSEN AIKANA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 16.11.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Hämeenlinnan vankilan menettelyä siinä, että hänen ei annettu soittaa asianajajalleen 11.11.2015 hänen ollessaan suorittamassa yksinäisyysrangaistusta. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoam 2540/2015 Potilaan itsemääräämisoikeus / En patients självbestämmanderätt

25.5.2016 Dnro 2540/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen POTILAAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 1 TIEDUSTELU Kantelija tiedusteli kirjeessään potilaan itsemääräämisoikeutta tilanteessa, jossa ALS-tautia sairastava potilas on halunnut, että hänelle juotetaan sakeuttamatonta nestettä aspiraatiosta huolimatta. ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 1873/2015 Menettely ulosmittauksen määrän rajoittamisen poistamisessa / Förfarandet vid upphävande av begränsning av utmätningsbelopp

23.5.2016 Dnro 1873/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja MENETTELY ULOSMITTAUKSEN MÄÄRÄN RAJOITTAMISEN POISTAMISESSA 1 KANTELU Kantelija pyysi 13.4.2015 päivätyssä kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Varsinais- Suomen ulosottoviraston menettelyä eläkkeen ulosmittauksessa. Kantelija esitti kirjeessään muun muassa seuraavaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 1151/2015 Valvomatonta tapaamista koskeva päätöstoimivalta / Beslutanderätten om oövervakade besök

20.5.2016 Dnro 1151/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VALVOMATONTA TAPAAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖSTOIMIVALTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 2.3.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Riihimäen vankilan menettelyä hänen ja hänen aviopuolisonsa valvomatonta tapaamista koskevassa asiassa. Kantelija suoritti rangaistustaan Turun vankilassa ja hänen aviopuolisonsa Riihimäen vankilassa. Kantelun mukaan T ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 1959/2015 Kuolemansyyn selvittämisen viipyminen / Dröjsmål med fastställande av dödsorsak

s4.5.2016 Dnro 1959/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KUOLEMANSYYN SELVITTÄMISEN VIIPYMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 21.4.2015 päivätyssä kantelukirjoituksessaan 30.6.2014 edesmenneen isänsä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen viipymistä kohtuuttomasti. Kantelijan kertoman mukaan hän ei ollut vieläkään saanut kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä asiakirjoja. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoae 1412/2015 Tietoturva rikosrekisteriotteen toimittamisessa / Datasäkerheten i samband med straffregisterutdrag

4.5.2016 Dnro 1412/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja TIETOTURVA RIKOSREKISTERIOTTEEN TOIMITTAMISESSA 1 KANTELU Kantelija pyysi kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Oikeusrekisterikeskuksen, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ja Helsingin ulosottoviraston menettelyä rikosrekisteriotteen tilaamista, sen toimittamista ja otteen otemaksun perimistä koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 877/2015 Kotietsinnällä ei edellytyksiä / Förutsättningar för husrannsakan saknades

8.4.2016 Dnro 877/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINNÄLLÄ EI EDELLYTYKSIÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 19.2. ja 3.3.2015 saapuneissa sähköpostiviesteissään poliisin menettelyä asunnossaan 9.1.2015 tehdyssä kotietsinnässä erityisesti seuraavasti. ...
Avaa pdf -tiedostona