Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2245 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoam 2959/2017 Apulaisoikeusasiamies tutkii Postin yleispalvelun asianmukaisuuden / Biträdande JO undersöker vederbörligheten av samhällsomfattande posttjänster

9.5.2017 EOAK/2959/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja APULAISOIKEUSASIAMIES TUTKII POSTIN YLEISPALVELUN ASIANMUKAISUUDEN Selvitys- ja lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriölle 1 Kantelun keskeinen sisältö Kantelija pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan yleispalveluvelvoitteen toteutumista Posti Oy:n toiminnassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 1102/2016 Svenska språkets synlighet i Migrationsverkets verksamhet / Ruotsin kielen näkyvyys Maahanmuuttoviraston toiminnassa

31.3.2017 Dnr 1102/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja SVENSKA SPRÅKETS SYNLIGHET I MIGRATIONSVERKETS VERKSAMHET 1 KLAGOMÅLET Klaganden bad i sitt brev 13.3.2016 riksdagens justitieombudsman undersöka Migrationsverkets förfarande. Klagomålet gällde ämbetsverkets grafiska layout, webbsidor och tjänstekort. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 1102/2016 Svenska språkets synlighet i Migrationsverkets verksamhet / Ruotsin kielen näkyvyys Maahanmuuttoviraston toiminnassa

31.3.2017 Dnr 1102/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja SVENSKA SPRÅKETS SYNLIGHET I MIGRATIONSVERKETS VERKSAMHET 1 KLAGOMÅLET Klaganden bad i sitt brev 13.3.2016 riksdagens justitieombudsman undersöka Migrationsverkets förfarande. Klagomålet gällde ämbetsverkets grafiska layout, webbsidor och tjänstekort. ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoam 716/2017 Päätöksentekomenettely kuljetuspalveluasiassa / Beslutsförfarandet i ett ärende om färdtjänster

7.3.2017 EOAK/716/2017 ja EOAK/741/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY KULJETUSPALVELUASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kaupungin hyvinvointipalvelujen nimeltä mainitun viranhaltijan menettelyä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevassa päätöksenteossa. Kantelijan mukaan hyvinvointipalvelut oli antanut oikeusasiamiehelle väärää tietoa 31.1.2017 päätetyn ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 1362/2016 Laiminlyönti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa / Försummelse av beslutsfattande inom social- och hälsovården

7.2.2017 Dnro 1362/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen LAIMINLYÖNTI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSENTEOSSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjoituksessaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen menettelyä äitinsä sairaanhoitoon liittyvien asiakasmaksujen perimistä koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 699/2016 Perusoikeuksien rajoittaminen sosiaalihuollon hoitoa ja hoivaa sekä huolenpitoa antavissa toimintayksiköissä / Begränsandet av grundläggande rättigheter i socialserviceenheter som erbjuder vård och omvårdnad samt omsorg

31.1.2017 Dnro 699/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen PERUSOIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN SOSIAALIHUOLLON HOITOA, HOIVAA JA HUOLENPITOA ANTAVISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 15.2.2016 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa kuntayhtymän viranhaltijoiden menettelyä avopuolisonsa yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa. Kantelija oli tyytymätön alu ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 1319/2016 Avustamiskäyntien toteuttaminen asumispalveluyksikössä / Förverkligandet av assistensbesök i en boendeserviceenhet

26.1.2017 Dnro 1319/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen varamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen AVUSTAMISKÄYNTIEN TOTEUTTAMINEN ASUMISPALVELUYKSIKÖSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 27.3.2016 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa asumispalvelun tuottajan (asumisyksikkö) menettelyä asumiseensa liittyvän avun järjestämisessä. Kantelija kertoi, ettei hän saa riittävästi apua, koska asumisyksikön työnte ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 760/2016 Asiakasmaksujen periminen vammaisen lapsen koulukuljetuksista / Uppbäring av klientavgifter för skoltransport av handikappat barn

24.1.2017 Dnro 760/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen varamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ASIAKASMAKSUJEN PERIMINEN VAMMAISEN LAPSEN KOULUKULJETUKSISTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 17.2.2016 kirjoituksessaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston menettelyä koulukuljetusten järjestämistä koskevassa asiassa. Kantelija oli tyytymätön siihen, että kaupunki perii hänen peruskouluikäiseltä pojaltaan (jäljempänä lapsi) ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 202/2016 Kuljetuspalvelujen ja liikkumista tukevien palvelujen järjestäminen / Ordnandet av service som stöder färdtjänst och möjligheten att röra sig

17.1.2017 Dnro 202/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen KULJETUSPALVELUJEN JA LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU A ja B arvostelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle 18.1.2016 saapuneessa kirjoituksessa - - - kaupungin sosiaalitoimen menettelyä C:n (kuollut 3.12.2015) sosiaalihuollon palveluiden suunnittelua ja järjestämistä koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 385/2016 Hyvän hallinnon vaatimukset vammaispalveluasian käsittelyssä / Krav på god förvaltning i behandlingen av ett ärende inom handikappservice

17.1.2017 Dnro 385/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen HYVÄN HALLINNON VAATIMUKSET VAMMAISPALVELUASIAN KÄSITTELYSSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 26.1.2016 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa - - - kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vammaisten sosiaalityön itäisen toimipisteen viranhaltijoiden menettelyä henkilökohtaisen avustajan tapaturmavakuutuslaskujen maksam ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 576/2016 Helsinki laiminlöi työllistämisvelvoitteen / Helsingfors försummade sysselsättningsskyldighet

10.2.2017 Dnro 576/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä HELSINKI LAIMINLÖI TYÖLLISTÄMISVELVOITTEEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 9.2.2016 päivätyssä kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Helsingin kaupungin menettelyä hänen velvoitetyöllistämisasiassaan. Kantelijan mukaan hänen ansiosidonnainen työttömyyspäivärahansa päättyi 11.11.2015, minkä jälkeen hän on saanut työmarkkinatukea. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 912/2016 Laskutusosoitteen muuttaminen / Ändring av faktureringsadress

6.4.2017 EOAK/912/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä LASKUTUSOSOITTEEN MUUTTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvostelee Turun kaupungin hyvinvointitoimialan menettelyä hänen vanhempiensa vanhustenhuollon laskujen laskutusosoitetta koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 1093/2016 Hyvän hallinnon toteutuminen tohtorikoulutuspaikkojen täytössä / Förverkligande av god förvaltning då utbildningsposter för doktorander tillsätts

29.3.2017 Dnro 1093/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja HYVÄN HALLINNON TOTEUTUMINEN TOHTORIKOULUTUSPAIKKOJEN TÄYTÖSSÄ 1 KANTELU Kantelijat pyysivät eduskunnan oikeusasiamiehelle 11.3.2016 osoittamassaan kantelussa tutkimaan yliopiston tohtorikoulutuspaikkojen täyttömenettelyä. Kantelu koski hakuilmoituksessa mainittujen hakukriteereiden noudattamista valinnassa ja valintakriteereiden yhdenvertaista soveltamista h ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 1200/2016 Syyteharkinnan joutuisuus / Behandlingstiden vid åtalsprövning

27.3.2017 Dnro 1200/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää SYYTEHARKINNAN JOUTUISUUS 1 KANTELU A arvosteli 18.3.2016 saapuneessa kirjeessään - - - epäillyn rattijuopumuksensa (esitutkintapöytäkirja - - -) käsittelyyn käytettyä aikaa. Kantelussaan A toi esille erityisesti sen, että hän oli ollut epäillyn teon tapahtumahetkestä 29.10.2014 lähtien väliaikaisessa ajokiellossa. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 1245/2016 Puutteita talous- ja velkaneuvonnassa / Brister i ekonomi- och skuldrådgivningen

21.3.2017 Dnro 1245/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä PUUTTEITA TALOUS- JA VELKANEUVONNASSA 1 KANTELU Kantelija (jälj. myös A) arvostelee Salon kaupungin menettelyä talous- ja velkaneuvonnassa. Kantelija kertoo, että hän ja hänen puolisonsa kokivat, että he eivät olleet saaneet viranomaisten taholta mitään apua eikä heitä ollut neuvottu asioissa eteenpäin. Kantelija kertoi, että hänen puolisonsa oli soitta ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 1252/2016 Yksilökanteluiden tutkinta Finanssivalvonnassa / Undersökning av enskilda klagomål vid Finansinspektionen

21.3.2016 Dnro 1252/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä YKSILÖKANTELUIDEN TUTKINTA FINANSSIVALVONNASSA 1 KANTELU Kantelija arvostelee Finanssivalvonnan menettelyä hänen pankin menettelyä arvostelevan kirjoituksensa johdosta. Kantelija kummeksuu sitä, että päätöksen saaminen kesti yli vuoden eikä siinä lainkaan arvioida pankin toimintatapojen oikeellisuutta. ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 1173/2016 Yhteisomistajan asema kiinteistön myynnissä ulosotossa / Samägares ställning vid försäljning av utmätt fastighet

7.3.2017 Dnro 1173/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä YHTEISOMISTAJAN ASEMA KIINTEISTÖN MYYNNISSÄ ULOSOTOSSA 1 KANTELU Kantelija kertoi, että hänen ja hänen puolisonsa omistama määräosa kiinteistöstä myyntiin ulosotossa niin sanottuna vapaana myyntinä. Hän oli omaisuuden yhteisomistaja ja puoliso velallinen. Kantelija arvosteli Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston kihlakunnanvoudin menettelyä, kun tämä ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoah 1009/2016 Aluehallintovirasto antoi suun terveydenhuollon hoitotakuuta koskevan määräyksen väärälle kunnalle / Regionalförvaltningsverket gav en bestämmelse angående vårdgarantin för munvård till fel kommun

7.3.2017 Dnro 1009/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ALUEHALLINTOVIRASTO ANTOI SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTAKUUTA KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN VÄÄRÄLLE KUNNALLE 1 KANTELU Laihian kunnan terveys- ja hyvinvointijohtaja arvosteli 7.3.2016 päivätyssä kirjeessään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 11.2.2016 antamaa päätöstä. Päätöksessään (LSSAVI/4524/05.07.03/2014) aluehallintovirasto antoi Laihian kunnal ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 618/2016 Perusteluiden kirjaaminen poistumislupapäätöksiin / Antecknande av motiveringar i permissions beslut

6.3.2017 Dnro 618/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita PERUSTELUIDEN KIRJAAMINEN POISTUMISLUPAPÄÄTÖKSIIN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään vankilan kielteisiä ratkaisuja hänen poistumislupa-asioissaan. ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 2529/2015 Poliisiautojen kuljetustilan turvallisuus / Säkerheten i polisbilarnas transportutrymmen

4.5.2017 Dnro 2529/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen POLIISIAUTOJEN KULJETUSTILAN TURVALLISUUS 1 ASIA Saamieni tietojen mukaan pakettiautomallisten poliisiautojen kuljetustilassa ei ole turvavöitä. ...
Avaa pdf -tiedostona