Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2217 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoal 1372/2017 OA kritisoi ehdotusta sakkomenettelyn laajentamisesta / JO kritiserar propositionen om utvidgandet av tillämpningsområdet för bötesförfarandet

24.3.2017 EOAK/1372/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen OIKEUSASIAMIES KRITISOI EHDOTUSTA SAKKOMENETTELYN LAAJENTAMISESTA Oikeusministeriö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoa sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OMML 54/2016). ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoah 649/2017 Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä / Anmärkning till Fpa på grund av dröjsmål vid handläggning av utkomststödsärende

20.3.2017 EOAK/649/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty KELALLE HUOMAUTUS TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISESTÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen (Kela) menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelija kertoi, että toimeentulotukilain tarkoittamaa hakemuksen ja päätöksenteon käsittelylle säädettyä määräaikaa ei oltu noudatettu. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoam 458/2016 Energiaviraston menettely sähkönsiirtohintojen korotuksissa / Energimyndighetens förfarande i förhöjning av elöverföringspriser

17.2.2017 Dnrot 458/4/16, 566/4/16, 617/4/16, 939/4/16, EOAK/941/2016, EOAK/1150/2016, EOAK/1225/2016, EOAK/1603/2016 ja EOAK/1804/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä ENERGIAVIRASTON MENETTELY SÄHKÖNSIIRTOHINTOJEN KOROTUKSISSA 1 KANTELUT 1) 458/4/16 A arvostelee Energiaviraston ja sähkönsiirtohintoihin vaikuttaneiden poliittisten päättäjien ja virkamiesten menettelyä. Kantelijan mielestä Energiaviraston koh ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoae 1304/2016 Maksun periminen B-lausunnosta / Avgift för ett B-utlåtande

1.3.2017 Dnro 1304/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen MAKSUN PERIMINEN B-LAUSUNNOSTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään sitä, että Kuusamon terveyskeskus perii asiakasmaksuja sairau- teen liittyvistä B-lääkärinlausunnoista, kuten sairauslomaa varten laaditusta B- lausunnosta tai B-lausunnosta kuntoutustukea varten. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 445/2016 Postiosoitteen merkitseminen väestötietojärjestelmään / Anteckning av postadress i befolkningsregistret

23.2.2017 Dnro 445/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä POSTIOSOITTEEN MERKITSEMINEN VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN 1 KANTELU Kantelija arvostelee sitä, että hänen asuinosoitteensa oli poistettu väestötietojärjestelmästä asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan pyydettyä sitä Helsingin maistraatilta. Poistaminen oli tapahtunut häntä kuulematta ilman että hakija olisi esittänyt näyttöä hakemuksensa tueksi Ka ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoae 416/2016 Esitys opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta koskevan sääntelyn täsmentämiseksi / Framställning angående reglering som gäller behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

23.2.2017 Dnro 416/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja ESITYS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUTTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN TÄSMENTÄMISEKSI 1 KANTELU Kantelija pyysi 1.2.2016 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan am- mattiopiston toimintaa. Kantelu koski opettajien nimityksiä määräaikaisiin virkasuhteisiin ja virkojen määrän riittävyyttä. ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 148/2016 Vuodeosastohoidon aikana potilaalle annettavat lääkkeet kuuluvat terveyskeskuksen vastuulle / Hälsovårdscentralen ansvarar för patienternas läkemedel på bäddavdelningen

8.2.2017 Dnro 148/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen VUODEOSASTOHOIDON AIKANA POTILAALLE ANNETTAVAT LÄÄKKEET KUULUVAT TERVEYSKESKUKSEN VASTUULLE 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä hoitoaan ter- veyskeskuksen vuodeosastolla 2.–5.11.2015. ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 381/2016 Vanhuspotilas jäi ilman peittoa terveyskeskuksen vuodeosastolla / En äldre patient saknade filt på bäddavdelningen vid en hälsovårdscentral

8.2.2017 Dnro 381/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen VANHUSPOTILAS JÄI ILMAN PEITTOA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 31.1.2016 päivätyssä kirjeessään 86-vuotiaan muistisairaan äitinsä hoitoa kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastolla. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoah 346/2016 Vangin sijoittaminen alastomana tarkkailuun ja kaltereihin sitominen / naken fånge placerades i observation och fastspänndes i galler

28.2.2017 Dnrot 346, 347, 349 ja 366/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN SIJOITTAMINEN ALASTOMANA TARKKAILUUN JA KALTEREIHIN SITOMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi neljässä oikeusasiamiehelle 25.1.2016 osoittamassaan kirjeessä tutkimaan Jokelan vankilan menettelyä tarkkailuun sijoittamisen yhteydessä 21.–24.12.2015. ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 1211/2016 Oikeusturvan toteutuminen ammattikorkeakoulujen sähköisessä esivalintakokeessa / Förverkligande av rättssäkerhet i yrkeshögskolornas elektroniska förhandsurvalsprov

3.3.2017 Dnro 1211/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja OIKEUSTURVAN TOTEUTUMINEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN SÄHKÖISESSÄ ESIVALINTAKOKEESSA 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiehelle 19.3.2016 osoittamassaan kirjoituksessa julkisuudessa olleisiin tietoihin viitaten oikeusasiamiestä tutkimaan asiaa, jossa oli kyse ammattikorkeakoulujen valtakunnallisesta internetissä tehtävästä sosiaali-, terveys- ja liikunt ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 6321/2016 Poliisin menettely mielenosoittajien sijoittamisessa poliisiautoon / Polisen agerande då demonstranter placeras i polisbilen

28.2.2017 EOAK/6321/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman POLIISIN MENETTELY MIELENOSOITTAJIEN SIJOITTAMISESSA POLIISIAUTOON 1 KANTELU Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kaksi kantelua, jotka koskivat poliisin toimintaa itsenäisyyspäivän 6.12.2016 mielenosoitusten yhteydessä. Molemmissa kanteluissa arvosteltiin poliisin menettelyä sijoittaa kaksi vastakkaista aatesuuntaa omaavaa mielenosoitt ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 1065/2016 Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa / Förundersökningen i ministerns misstänkta brottmål fördröjdes utan berättigad anledning

27.2.2017 Dnro 1065/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää ESITUTKINTA VIIVÄSTYI AIHEETTOMASTI MINISTERIN EPÄILLYSSÄ RIKOSASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 10.3.2016 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä poliisin menettelyä asian - - - tutkinnassa. Kantelijan mukaan poliisi viivytteli asian tutkinnassa niin, että asian syy- teoikeus vanheni. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoam 696/2017 Kaksoiskansalaisten kohtelu puolustusvoimissa ja ulkoasiainministeriössä / Bemötande av personer med dubbelt medborgarskap inom försvarsmakten och utrikesministeriet

27.2.2017 EOAK/696/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja KAKSOISKANSALAISTEN KOHTELU PUOLUSTUSVOIMISSA JA ULKOASIAINMINISTE- RIÖSSÄ Kerroitte kansanedustajien saaneen yhteydenottoja puolustusvoimien ja ulkoasiainministeriön menettelystä kaksoiskansalaisten kohtelussa. Halusitte kirjeellänne kiinnittää oikeusasiamie- hen huomiota tilanteeseen. Liititte kirjeeseenne yhden asiasta saamanne sähköpostiviestin, joka koski ulk ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2655/2016 Verohallinnon päätös lopettaa paperisten kausiveroilmoituslomakkeiden lähettäminen / Skatteförvaltningens beslut att avstå från periodskattedeklarationer i pappersformat

21.2.2017 EOAK/2655/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijä Ulla-Maija Lindström VEROHALLINNON PÄÄTÖS LOPETTAA PAPERISTEN KAUSIVEROILMOITUSLOMAK- KEIDEN LÄHETTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kantelukirjoituksessaan Verohallinnon menettelyä. Kantelun mukaan kuolin- pesän osakkaat olivat maksaneet metsänmyyntitulojen arvonlisäveron 30 000 euroa ja postit- taneet veroilmoituksen ajallaan. Uuden käytännön takia he unohtivat tai eivät tien ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 4466/2016 Kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika / Konsumenttvistenämndens behandlingstid

7.2.2017 EOAK/4466/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄSITTELYAIKA YM. ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoam 299/2016 Folkpensionsanstaltens information stred mot språklagen / Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista

3.2.2017 Dnr 299/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja FOLKPENSIONSANSTALTENS INFORMATION STRED MOT SPRÅKLAGEN 1 KLAGOMÅL Klaganden bad i ett 25.1.2016 inkommit brev justitieombudsmannen undersöka Folkpensions- anstaltens (FPA) förfarande. Klagomålet gällde bristande svenskspråkig information både på FPA:s webbsidor och på Twitter-konto. Klaganden berättade att i början av januari 2016 drab- bades FPA:s webbsido ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 299/2016 Folkpensionsanstaltens information stred mot språklagen / Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista

3.2.2017 Dnr 299/4/16 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja FOLKPENSIONSANSTALTENS INFORMATION STRED MOT SPRÅKLAGEN 1 KLAGOMÅL Klaganden bad i ett 25.1.2016 inkommit brev justitieombudsmannen undersöka Folkpensions- anstaltens (FPA) förfarande. Klagomålet gällde bristande svenskspråkig information både på FPA:s webbsidor och på Twitter-konto. Klaganden berättade att i början av januari 2016 drab- bades FPA:s webbsido ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoam 683/2016 Maistraatin menettely selvitettäessä edunvalvonnan tarpeellisuutta / En magistrats förfarande då den utredde behov av intressebevakning

3.2.2017 Dnro 683/4/16 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja MAISTRAATIN MENETTELY SELVITETTÄESSÄ EDUNVALVONNAN TARPEELLISUUTTA 1 KANTELU Kantelija pyysi 16.2.2016 saapuneessa kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan maistraatin menettelyn edunvalvonnan tarpeen selvittämisessä. Kantelijan mukaan maistraatti oli ryhtynyt selvittämään hänen edunvalvontansa tarpeellisuutta perättömän ilmiannon perusteella. ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 1292/2016 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelu / Kundservicen i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

24.1.2017 Dnro 1292/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASIAKASPALVELU 1 KANTELU Kantelija arvosteli 24.3.2016 päivätyssä kirjeessään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun- nasta saamaansa asiakaspalvelua. Hänen mukaansa lautakunnan asiakaspalvelunumerossa häntä palvellut henkilö on kieltäytynyt kertomasta nimeään. Kantelija on liittänyt kirjoitukseen- sa nauhoitteen lautakunn ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 764/2015 Työ- ja elinkeinotoimiston määräämä karenssi / Karens utfärdad av arbets- och näringsbyrån

19.4.2016 Dnro 764/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON MÄÄRÄÄMÄ KARENSSI 1 KANTELU Kantelija pyysi 10.2.2015 päivätyssä kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Kansaneläkelaitoksen ja vakuutusoikeuden menettelyjä sekä niiden antamia ratkaisuja hänen työttömyysturva-asiassaan. ...
Avaa pdf -tiedostona