Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2122 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 3074/2015 Valtakirja ei menetä merkitystään edunvalvojan määräämisestä huolimatta / En fullmakt förlorar inte sin betydelse enbart p.g.a. en intressebevakare förordnats

7.10.2016 Dnro 3074/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor VALTAKIRJA EI MENETÄ MERKITYSTÄÄN EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISESTÄ HUOLIMATTA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään 29.6.2015 Finanssivalvonnan menettelyä siitä, että se ei ole neuvonut häntä asianmukaisesti. Lisäksi kantelija kertoo esittäneensä kysymyksiä, jotka liittyvät päämiehen puhevallan käyttöön silloin, kun päämiehen ja edunvalvojan vä ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoam 4400/2012 Ovatko varusmiehet väliinputoajia etuusviidakossa? / Är beväringarna förlorare i förmånsdjungeln?

6.10.2016 Dnro 4400/2/12 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen OVATKO VARUSMIEHET VÄLIINPUTOAJIA ETUUSVIIDAKOSSA? ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoae 3891/2015 Kelan tulee tehdä tulkkauksen tasosta viipymättä valituskelpoinen päätös / Fpa bör utan dröjsmål göra ett överklagbart beslut om nivån på tolkning

22.9.2016 Dnro 3891/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KELAN TULEE TEHDÄ TULKKAUKSEN TASOSTA VIIPYMÄTTÄ VALITUSKELPOINEN PÄÄTÖS 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5.9.2015 lähettämässään kirjeessä Kelan menettelyä luokitella yksipuolisesti tulkkauspalvelu eri tasoihin (perustaso, keskitaso ja vaativa taso), vaikka laki ei kyseisiä tasoja tunne. Hän kertoi vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen pyrkivän jaottel ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 4030/2015 Lapsen palauttamista koskevan määräyksen täytäntöönpano / Verkställighet av förordnandet om att barn ska återlämnas

21.9.2016 Dnro 4030/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä LAPSEN PALAUTTAMISTA KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 KANTELU Kantelija arvosteli ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin menettelyä 18.9.2013 lapsen palauttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa. Lasta ei vastoin hovioikeuden määräystä palautettu Venäjälle vaan lapsi luovutettiin hakijalle lapsen koululla. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 4008/2015 Julkisoikeudellista saatavaa koskeva tarkistusvelvollisuus / Kontrollskyldighet av offentligrättslig fordran

13.9.2016 Dnro 4008/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä JULKISOIKEUDELLISTA SAATAVAA KOSKEVA TARKISTUSVELVOLLISUUS 1 KANTELU Kantelija arvostelee Varsinais-Suomen ulosottoviraston kihlakunnanulosottomiehen menettelyä hänen saatuaan ulosoton vireilletuloilmoituksen saatavasta, jossa hän ei ollut velallinen. Kantelija totesi, että asiassa on tapahtunut viranomaisen virhe. ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 3843/2015 Vankeja koskevien päätösten perusteleminen / Motivering av beslut som gäller fångar

12.9.2016 Dnro 3843/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANKEJA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä ja lisäkirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan vankilan menettelyä valvomattomia tapaamisia koskevassa asiassa. Kantelija kertoi hänellä olleen valvomattomia tapaamisia perheensä kanssa neljän vuoden ajan kuukauden välein. Myönnetty tapaam ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 2468/2015 Vangin mahdollisuus osallistua pääsykokeeseen rangaistusajan suunnitelman estämättä / En fånges möjlighet att delta i inträdesprov trots plan för strafftiden

8.6.2016 Dnro 2468/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANGIN MAHDOLLISUUS OSALLISTUA PÄÄSYKOKEESEEN RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMAN ESTÄMÄTTÄ 1 KANTELU Kantelija pyysi 23.5.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä oikeusasiamiestä kumoamaan - - - vankilan apulaisjohtajan kielteisen poistumislupapäätöksen. Kantelija oli hakenut poistumislupaa tärkeän syyn perusteella osallistuakseen trade ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoae 2382/2014 Sylkysuojavälineiden käyttö / Användande av spottskyddsredskap

14.4.2016 Dnro 2382/2/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita SYLKYSUOJAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ 1 ASIA Vankilatarkastukseen liittyneessä asiakirjatarkastuksessa kävi ilmi, että vartija oli vankia kuljettaessaan varautunut sylkemistä vastaan ottamalla mukaan tyynypussin. Kun vangin sitten oli kuljetuksen aikana havaittu keränneen sylkeä suuhunsa, hänen kasvonsa oli peitetty tyynypussilla. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoam 5482/2015 Puolustusvoimien ylimmän johdon osallistuminen ulkopuolisten tahojen järjestämiin matkoihin ja tapahtumiin / Försvarsmaktens högsta lednings deltagande i resor och evenemang som ordnats av utomstående

30.9.2016 Dnro 5482/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman PUOLUSTUSVOIMIEN YLIMMÄN JOHDON OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISTEN TAHOJEN JÄRJESTÄMIIN MATKOIHIN JA TAPAHTUMIIN 1 ASIA Valtiontalouden tarkastusvirasto lähetti eduskunnan oikeusasiamiehelle 11.12.2015 päivätyn kirjeen, josta ilmeni tarkastusviraston toteuttaneen kaikissa kirjapitoyksiköissä tilintarkastussuunnitelmansa mukaisesti tilintarkastuksen yh ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 473/2016 Miten vankikuljetukset tulisi järjestää? / Hur ska fångtransporter ordnas?

12.9.2016 Dnro 473/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Pasi Pölönen MITEN VANKIKULJETUKSET TULISI JÄRJESTÄÄ? ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 5117/2015 Valtakunnansovittelija tiedotti työriitaneuvotteluista Twitterissä / Riksförlikningsmannen informerade via Twitter om förhandlingar i arbetstvist

7.9.2016 Dnro 5117/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Niemelä VALTAKUNNANSOVITTELIJA TIEDOTTI TYÖRIITANEUVOTTELUISTA TWITTERISSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään valtakunnansovittelija Minna Helteen menettelyä tiedottaa meneillään olevista työriitaneuvotteluista ainoastaan Twitter-palvelussa. Kantelija kertoi, että valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivuilta ei löydy tiedotteita neuvotteluista. Kantelijan ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoae 5726/2015 Yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpano ja hyvittäminen sekä vangin osallistuminen tavaroidensa pakkaamiseen siirron yhteydessä / Verkställande av straff i enrum och gottgörese samt fånges deltagande i packningen av ägodelar i samband med förflyttning

31.8.2016 Dnrot 5726/4/15 ja 1374/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia YKSINÄISYYSRANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA HYVITTÄMINEN SEKÄ VANGIN OSALLISTUMINEN TAVAROIDENSA PAKKAAMISEEN SIIRRON YHTEYDESSÄ 1 KANTELU - - - Kanteluissa arvostellaan A:n vankilan (avolaitos) toimintaa erityisesti tavaroiden palauttamiseen liittyvissä asioissa. B:n vankilan (suljettu vankila) johtajan toimintaa arvostellaan erity ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 3525/2015 Sakon maksaminen vankilassa / Betala böter i fängelse

30.8.2016 Dnro 3525/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita SAKON MAKSAMINEN VANKILASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5.8.2015 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapuneessa kirjeessään Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa 18.–24.6.2014 hänen ollessaan menettäneenä vapautensa sakon muuntorangaistuksen vuoksi. ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2375/2015 Toimivallasta poliisilain mukaisen turvallisuustarkastuksen suorittamiseen / Befogenhet att utföra säkerhetsvisitation enligt polislagen

19.8.2016 Dnro 2375/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää TOIMIVALLASTA POLIISILAIN MUKAISEN TURVALLISUUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISEEN 1 OMA ALOITE Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman poliisivankilaan 22.4.2015 toimitetulla ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksella ilmeni, että naispuoliselle säilytettävälle tehtävä turvallisuustarkastus on joissain tapauksissa tehty niin, että tarkastuksen suorittaa polii ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 1187/2015 Etälamauttimen käytön valvontaa tulisi tehostaa ja käyttö ohjeistaa / Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas

31.8.2016 Dnro 1187/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki ETÄLAMAUTTIMEN KÄYTÖN VALVONTAA TULISI TEHOSTAA JA KÄYTTÖ OHJEISTAA 1 ASIA Suomen poliisi on käyttänyt etälamauttimia voimankäyttövälineenä kymmenisen vuotta. Käyttö on lisääntynyt alkuvuosista. Aika ajoin etälamauttimen käyttö on varsinkin ulkomailla asetettu kyseenalaiseksi ja katsottu sen johtaneen lukuisiin kuolemantapauksiin. Kriittisiä huomioita ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 5281/2015 Vangin oikeus influenssarokotteeseen / Fånges rätt till influensavaccin

18.8.2016 Dnro 5281/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VANGIN OIKEUS INFLUENSSAROKOTTEESEEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa Vankiterveydenhuollon yksikön - - - poliklinikan menettelyä influenssarokotteen saamisessa. Kanteluun oli liitetty poliklinikan sairaanhoitajalle osoitettu alkuperäinen asiointilomake, jossa kantelija oli pyytänyt saada omalla kustannuk ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoak 3495/2015 Vankien toverikunnan perustaminen / Grundandet av kamratsällskap för fångar

15.8.2016 Dnro 3495/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VANKIEN TOVERIKUNNAN PERUSTAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 1.8.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan - - - vankilan menettelyn lainmukaisuutta vankilan evättyä toverikuntayhdistyksen perustamisen vankilaan. ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoae 2163/2015 Kotikunnan määräytyminen terveyspalveluissa / Bestämning av hemkommun i fråga om hälsovårdstjänster

8.7.2016 Dnro 2163/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor KOTIKUNNAN MÄÄRÄYTYMINEN TERVEYSPALVELUISSA 1 KANTELU Kantelija arvostelee 4.5.2015 päivätyssä kirjeessään Turun terveyspalveluiden menettelyä. Hän kertoo, että hän oli kaksi kertaa yrittänyt varata aikaa lääkärille, mutta pääsy lääkäriin evättiin häneltä, koska hänen kotikunnakseen katsottiin edelleen Vantaa, vaikka hän oli jo muuttanut Turku ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoae 1021/2015 Vakuustakavarikon kumoamisesta ilmoittaminen / Meddelande om upphävandet av kvarstad

30.6.2016 Dnro 1021/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja VAKUUSTAKAVARIKON KUMOAMISESTA ILMOITTAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi 25.2.2015 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapuneessa kirjeessä oikeusasiamiestä tutkimaan viranomaisten menettelyä turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon kumoamisessa. Kantelun mukaan asiaan oli mennyt kaksi vuotta. Kantelijalle oli aiheutunut menettelystä suurta v ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 5290/2015 Psykiatrisen potilaan liikkumisvapauden rajoittaminen / Begränsning av rörelsefriheten för en psykiatrisk patient

17.6.2016 Dnro 5290/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor PSYKIATRISEN POTILAAN LIIKKUMISVAPAUDEN RAJOITTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvostelee kirjeessään 27.11.2015 - - - sairaalan lääkäreiden päätöstä rajoittaa hänen liikkumisvapautta. Hän kertoo, että sen jälkeen kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli määrännyt Suomen valtion suorittamaan hänelle merkittävän rahallisen hyvityksen, sairaala kats ...
Avaa pdf -tiedostona