Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2084 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 877/2015 Kotietsinnällä ei edellytyksiä / Förutsättningar för husrannsakan saknades

8.4.2016 Dnro 877/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki KOTIETSINNÄLLÄ EI EDELLYTYKSIÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 19.2. ja 3.3.2015 saapuneissa sähköpostiviesteissään poliisin menettelyä asunnossaan 9.1.2015 tehdyssä kotietsinnässä erityisesti seuraavasti. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 125/2016 Vangin siirtäminen toiselle rikosseuraamusalueelle / Flyttning av en fånge till ett annat brottpåföljdsområde

26.4.2016 Dnrot 125 ja 147/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN SIIRTÄMINEN TOISELLE RIKOSSEURAAMUSALUEELLE 1 KANTELU Kantelija arvosteli 12.ja 14.1.2016 oikeusasiamiehelle osoittamissaan kirjeissä Itä- ja Pohjois- Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen (jäljempänä IPRA/Arke) ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen (jäljempänä ESRA/Arke) menettelyä siirtoanomuksen käsittelys ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 2510/2015 Ns. pelkääjävangin olosuhteet / Förhållandena för s.k. rädda fångar

19.4.2016 Dnro 2510/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso NS. PELKÄÄJÄVANGIN OLOSUHTEET 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiehelle sijoittamistaan vankilaan. Hän kertoi olleensa melkein neljä kuukautta ”toiminnat yksin” tilanteessa eli olleensa koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa sellissään. Hän kertoi haluavansa toiseen vankilaan, mutta hänen hakemuksensa avolaitokseen oli hylätty. Hän ker ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 2561/2014 Päätös ulosottoviranomaisten ja sosiaalivianomaisten yhteistyökäytännöistä häätäasioissa / Beslut om utsökningsmyndigheternas och socialmyndigheternas samarbetsförfaranden i vräkningsärenden

18.4.2016 Dnr 2561/2/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä PÄÄTÖS ULOSOTTOVIRANOMAISTEN JA SOSIAALIVIRANOMAISTEN YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖISTÄ HÄÄTÖASIOISSA 1 ASIA Otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omasta aloitteestani tutkittavaksi ulosottoviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten yhteistyökäytännöt häätötilanteissa. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoae 902/2015 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankkiminen / Anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering

13.4.2016 Dnro 902/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN HANKKIMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa Helsingin kaupungin Kustaankartanon vanhustenkeskuksen menettelyä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankkimisessa muistisairaan, edunvalvonnassa olleen omaisensa (potilas) omista varoista. ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 5498/2015 Verensokerimittarin haltuun antamisen epääminen / En person nekades en blodsockermätare

8.4.2016 Dnro 5498/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VERENSOKERIMITTARIN HALTUUN ANTAMISEN EPÄÄMINEN 1 KANTELU Erään kanteluasian yhteydessä kävi ilmi, että Kuopion vankilassa vangeilla ei ole mahdollisuutta saada haltuunsa omaa verensokerimittaria ja verensokerin mittaamiseen tarvittavia mittausliuskoja. Kanteluasiassa jäi epäselväksi, perustuuko päätös kieltää oman verensokerinmittarin hallussapito ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoae 836/2015 Kuoleman toteamiskäytännöt / Praxis för konstaterande av dödsfall

13.4.2016 Dnro 836/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KUOLEMAN TOTEAMISKÄYTÄNNÖT 1 ASIA Rikoskomisarion kirje koski kuoleman toteamiskäytäntöjä. Hän viittasi kirjeessään oikeusasiamiehelle 15.4.2010 osoittamaansa kanteluun, jossa hän oli kysynyt, onko oikein siirtää vainaja kylmiöön ennen kuin lääkäri on todennut kuoleman. Lisäksi hän oli kantelussaan tiedustellut, missä tilanteessa ja mihin säännök ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoae 1418/2015 Ensihoitajan menettely tutkimustilanteessa / En förstavårdares förfarande i en undersökningssituation

13.4.2016 Dnro 1418/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIHOITAJAN MENETTELY TUTKIMUSTILANTEESSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään paloaseman ensihoitajan menettelyä tutkimustilanteessa. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 1074/2015 Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen kehitysvammaisten erityishuollossa / Begränsningar i samband med specialmsorger om utvecklingsstörda

22.3.2016 Dnro 1074/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen RAJOITUSTOIMENPITEIDEN KÄYTTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLLOSSA 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat 26.2.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjoituksessa vuonna 2002 syntyneen kehitysvammaisen poikansa (jälj. myös henkilö) hoitoa ja huolenpitoa sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen kuntoutusyksikössä. ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 294/2015 Oulun kaupungin menettely hormonikierukan korvaamisessa / Uleåborgs stads förfarande vid ersättning för en hormonspiral

10.3.2016 Dnro 294/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen OULUN KAUPUNGIN MENETTELY HORMONIKIERUKAN KORVAAMISESSA 1 KANTELU Potilas arvosteli kirjeessään Oulun terveyskeskuksen menettelyä sairauden hoitoon määrätyn hormonikierukan kustantamisessa. ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 976/2016 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Helsingin Vieraskoti r.y. / En oanmäld inspektion: Helsingfors Gästhem r.f.

18.4.2016 Dnro 976/3/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: HELSINGFORS GÄSTHEM R.F. / HELSINGIN VIERASKOTI R.Y. Pöytäkirja ilman liitteitä Aika: 11.3.2016 Paikka: Helsingfors Gästhem r.f. / Helsingin Vieraskoti r.y. Albertinkatu 4, 00150 Helsinki Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa notaari ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoah 24/2015 Asumispalvelun järjestäminen autismin kirjon henkilöille / Boendeservice för personer med autismspektrumtillstånd

15.3.2016 Dnro 24/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ASUMISPALVELUN JÄRJESTÄMINEN AUTISMIN KIRJON HENKILÖILLE 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 3.1.2015 osoittamassaan kirjoituksessa kaupungin menettelyä asumispalveluiden järjestämisessä autismin kirjon henkilöille. Kantelija oli erityisesti tyytymätön siihen, että sosiaali- ja terveysvirasto ei ole pystynyt järjestämään ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoah 863/2015 Septistä sokkia sairastavan potilaan hoito / Vård av en patient med septisk chock

2.3.2016 Dnro 863/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SEPTISTÄ SOKKIA SAIRASTAVAN POTILAAN HOITO 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjeessään Sodankylän terveyskeskuksen, Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan menettelyä edesmenneen veljensä hoidossa. Hän pyysi oikeusasiamiestä selvittämään, olivatko hänen veljelleen valitut kuljetusmuodot ja hoitotoimenpiteet lääketieteellisesti perus ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2647/2015 Vangin asuttaminen eristysosastolla ja siirto turvallisuuden perusteella toiseen vankilaan / En fånge placerades på specialavdelning och flyttades av säkerhetsskäl till ett annat fängelse

23.2.2016 Dnro 2647/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia VANGIN ASUTTAMINEN ERISTYSOSASTOLLA JA SIIRTO TURVALLISUUDEN PERUSTEELLA TOISEEN VANKILAAN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 1.6.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä olosuhteitaan Riihimäen vankilan eristysosastolla. Kantelun mukaan hän on omasta tahdostaan ollut asutettuna eristysosastolla 2.5.2015 lähtien, koska hän ei henkeään vaarantama ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 1736/2015 Vankila laiminlöi rangaistusajan suunnitelman seurannan / Ett fängelse försummade att följa upp en plan för strafftiden

22.2.2016 Dnro 1736/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso VANKILA LAIMINLÖI RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMAN SEURANNAN 1 KANTELU Kantelija pyysi kirjeessään 7.4.2015 eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan onko hänen rangaistusajan suunnitelmassaan ajalla 2009–2015 noudatettu vankeuslakia, kun hänen mukaansa suunnitelmaa ei ole yli kuuteen vuoteen päivitetty kuultuna kertaakaan. Kantelija lähetti kirjeen liitteenä rangaistusa ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoak 3684/2015 Järjestysrikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittely / Behandling av anmälningar om ordningsförseelser

3.2.2016 Dnrot 3684 ja 4657/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia JÄRJESTYSRIKKOMUKSIA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY 1 KANTELU Kantelija arvosteli 16.8 ja 20.10.2015 oikeusasiamiehelle osoittamissaan kirjeissä vankilan menettelyä kurinpitoasioissa. Kanteluiden mukaan hänestä on perusteetta tehty kurinpitoilmoitukset kahdessa tapauksessa: sellin ovisilmän peittämisestä ja epäasiallisesta käytöksestä ulko ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoam 4776/2015 Lasten elatus viivästyi – Kela hyvittää viiveen / Underhållsbidrag för barn dröjde - Fpa kompenserar dröjsmålet

25.1.2016 Dnro 4776/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja LASTEN ELATUS VIIVÄSTYI – KELA HYVITTÄÄ VIIVEEN 1 ASIA Tutkittavanani olleessa elatusapujen perintää koskeneessa asiassa (Dnro 3276/4/14) ilmeni, että Kansaneläkelaitos (Kela) ei ollut ulosoton hakijan muutoksesta ulosottovirastolle ilmoittamisen yhteydessä tai myöhemminkään pyytänyt asian merkitsemistä ulosotossa passiivisaatavaksi. Se ei ol ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoak 730/2015 Kuuleminen lähestymiskiellon määräämisessä / Parterna ska höras innan besöksförbud meddelas

19.1.2016 Dnro 730/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja KUULEMINEN LÄHESTYMISKIELLON MÄÄRÄÄMISESSÄ 1 KANTELU B arvosteli 11.2.2015 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Kainuun käräjäoikeuden ratkaisua lähestymiskieltoa koskevassa asiassa. - - - ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 4433/2015 Muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekeminen vammaispalvelua koskevassa asiassa / Överklagbart beslut i ett handikappserviceärende

19.1.2016 Dnro 4433/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen MUUTOKSENHAKUKELPOISEN PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN VAMMAISPALVELUA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 11.10.2015 ja 20.10.2015 osoittamissaan kirjoituksessa - - - kaupungin vammaispalvelun ja palveluntuottajan menettelyä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoam 7/2016 Rajavartiolaitoksen ohjauskirjettä varustamoille ei ryhdytä tutkimaan / Gränsbevakningsväsendets skriftliga instruktioner till rederier tas inte upp till prövning

19.1.2016 Dnro 7/4/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman RAJAVARTIOLAITOKSEN OHJAUSKIRJETTÄ VARUSTAMOILLE EI RYHDYTÄ TUTKIMAAN Pyysitte eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko rajavartiolaitos ylittänyt toimivaltansa ja toiminut lainmukaisesti lähettämällä Suomen Varustamot ry:lle 18.12.2015 päivätyn kirjeen, jossa kehotettiin liikenteenharjoittajia tarvittaessa tarkast