Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 2032 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 5606/2015 Tullin pääjohtajan esteellisyys / Tullens generaldirektörs jäv

25.5.2016 Dnro 5606/2/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä TULLIN PÄÄJOHTAJAN ESTEELLISYYS 1 ASIA Olen ottanut omana aloitteenani tutkittavaksi Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen menettelyä koskeneen asian, josta oli toimitettu eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan nimetön kirje 11.11.2015. Kirjeessä pyydettiin oikeusasiamiestä tutkimaan Hartikaisen menettelyä Tullin johtoryhmän kokouksessa 3.11.2015, kun s ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 2826/2013 Verohallinto jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan / Skatteförvaltingen underlät att korrigera sitt fel på kundernas egen aktivitet

19.4.2016 Dnro 2826/2/13 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström VEROHALLINTO JÄTTI TEKEMÄNSÄ VIRHEEN KORJAAMISEN ASIAKKAIDEN AKTIIVISUUDEN VARAAN 1 ASIA Erään kanteluasian tutkinnan yhteydessä sain Verohallinnolta tiedon, jonka mukaan vuoden 2012 ulkomaan eläketulojen ennakkoperinnässä tapahtui 3 600 asiakkaan kohdalla virhe, jonka seurauksena sama eläketulo kirjautui verokorttilaskentaan kahteen kertaan. Ver ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoam 223/2016 Jyväskylän kaupungin lastensuojelu (tarkastuspöytäkirja) / Barnskyddet i Jyväskylä stad (inspektionsprotokoll)

21.3.2016 Dnro 223/3/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Notaari Kaisu Lehtikangas TARKASTUS: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Pöytäkirja Aika: 18.2.2016 Paikka: Jyväskylän kaupungin lastensuojelu Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Esittelijäneuvos Tapio Räty Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä Oikeusasiamiehensihteeri Mia Spolander Notaari Kaisu Lehtikangas Lastensuojelun henkilöstön tapaaminen klo 9.30–11.30 ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoam 102/2016 Vantaan kaupungin lastensuojelu (tarkastuspöytäkirja) / Barnskyddet i Vanda stad (inspektionsprotokoll)

10.3.2016 Dnro 102/3/16 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Notaari Kaisu Lehtikangas TARKASTUS: VANTAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Pöytäkirja Aika: 4.2.2016 Paikka: Vantaan kaupungin lastensuojelu, Tikkurila Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijäneuvos Tapio Räty Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä Oikeusasiamiehensihteeri Mia Spolander Notaari Kaisu Lehtikangas Lastensuojelun henk ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 208/2012 Virtsanäytteestä kieltäytymisestä rankaiseminen / Bestraffning för vägran att lämna urinprov

7.3.2016 Dnro 208/2/12 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita VIRTSANÄYTTEESTÄ KIELTÄYTYMISESTÄ RANKAISEMINEN 1 ASIA Käyrän vankilaan toimitetulla tarkastuksella kävi ilmi, että vangille, jonka katsottiin kieltäytyneen virtsanäytteen antamisesta, oli määrätty kurinpitorangaistus. Avolaitokset ovat päihteettömiä ja avolaitokseen hakiessaan vangit sitoutuvat näytteen antamiseen. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen otti omana a ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoak 3050/2015 Edunvalvoja laiminlöi yhteistoiminnan päämiehensä kanssa / Intressebevakaren försummade att samarbeta med sin huvudman

22.1.2016 Dnro 3050/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja EDUNVALVOJA LAIMINLÖI YHTEISTOIMINNAN PÄÄMIEHENSÄ KANSSA 1 KANTELU Kantelija pyysi 26.6. ja 28.7.2015 saapuneissa kirjeissään oikeusasiamiestä tutkimaan entisen edunvalvojansa menettelyä. Kyse oli kantelijan asunnon siivoamisesta, tiedusteluihin vastaamisesta, etuuksien hakemisesta, asunnon hoitovastikkeiden maksamisesta ja pankkikorttimaksui ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoah 3746/2015 Maistraatti selvitti edunvalvonnan tarvetta ilmeisen perusteettoman ilmoituksen johdosta / Magistraten utredde behovet för intressebevakning med anledning av en uppenbart grundlös anmälan

26.1.2016 Dnro 3746/4/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja MAISTRAATTI SELVITTI EDUNVALVONNAN TARVETTA ILMEISEN PERUSTEETTOMAN ILMOITUKSEN JOHDOSTA 1 KANTELU Kantelija pyysi 23.8.2015 päivätyissä kirjeissään oikeusasiamiestä tutkimaan maistraatin menettelyn edunvalvonnan tarpeen selvittämistä koskeneen ilmoituksen käsittelyssä. Kantelija kertoi asiasta muun muassa seuraavaa. ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 4096/2014 Toimeentulotuki ei ole laissa sidottu oleskeluoikeuteen / Utkomststödet är inte enligt lag beroende av uppehållstillstånd

18.12.2015 Dnro 4096/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor TOIMEENTULOTUKI EI OLE LAISSA SIDOTTU OLESKELUOIKEUTEEN 1 KANTELU Vähemmistövaltuutettu (nykyään yhdenvertaisuusvaltuutettu) pyysi 29.9.2014 oikeusasiamiestä arvioimaan, onko sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltajille tarkoitetun oppaan (STM julkaisu 2013:4) tulkintaohjeet ulkomaalaisen oikeudesta toimeentulotukeen ja ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 2379/2014 Ilmaisukielloissa kehittämisen varaa / Utrymme för förbättring gällande yppandeförbud

18.11.2015 Dnro 2379/2/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki ILMAISUKIELLOISSA KEHITTÄMISEN VARAA 1 ASIA Esitutkintalain 11 luvun 5 §:ssä säädetään ilmaisukiellosta. Sen mukaan Jos esitutkinnassa läsnä olevalle ilmaistaan muita kuin häntä itseään tai hänen päämiestään koskevia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ennestään ole hänen tiedossaan, tutkinnanjohtaja voi kieltää häntä ilmaisemasta niitä sivullis ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoam 2696/2014 Lasta kohdeltiin epäinhimillisesti sijaishuollossa / Ett barn utsattes för omänsklig behandling i vård utom hemmet

9.4.2015 Dnro 2696/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty LASTA KOHDELTIIN EPÄINHIMILLISESTI SIJAISHUOLLOSSA 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat 15.6.2014 lähettämässään kirjoituksessa lapsensa sijaishuollon järjestämistä. He arvostelivat erityisesti lapseensa kohdistuneen pahoinpitelyn selvittämistä ja asiassa tehtyjä jälkitoimia. Heidän mukaansa lapsen sijaishuoltopaikkaa ei oltu valittu lapsen edun huomioivalla tav ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoam 1241/2014 Asiakirjojen antamista koskeviin pyyntöihin vastaaminen / Svar på begäran om handlingar

11.6.2015 Dnro 1241/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio ASIAKIRJOJEN ANTAMISTA KOSKEVIIN PYYNTÖIHIN VASTAAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kantelussaan Espoon kaupungin lastensuojelun menettelyä. Kantelun mukaan hän ei ollut saanut pyytämiään asiakirjoja, jotka koskivat hänen oheishuollossa olevaa lapsenlastaan. Kantelija oli liittänyt kanteluunsa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.2.2 ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 3177/2014 Taideyliopiston professuurin täyttämisessä oli ongelmia / Problem vid tillsättningen av professur vid Konstuniversitetet

18.5.2015 Dnro 3177/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus TAIDEYLIOPISTON PROFESSUURIN TÄYTTÄMISESSÄ OLI ONGELMIA 1 KANTELU Kantelija A pyysi 21.7.2014 päivätyssä kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin professuurin täyttämistä hakuselosteen mukaisesti 1.1.2014–31.12.2018 väliseksi viiden vuoden määräajaksi. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 2696/2014 Lasta kohdeltiin epäinhimillisesti sijaishuollossa / Ett barn utsattes för omänsklig behandling i vård utom hemmet

9.4.2015 Dnro 2696/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty LASTA KOHDELTIIN EPÄINHIMILLISESTI SIJAISHUOLLOSSA 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat 15.6.2014 lähettämässään kirjoituksessa lapsensa sijaishuollon järjestämistä. He arvostelivat erityisesti lapseensa kohdistuneen pahoinpitelyn selvittämistä ja asiassa tehtyjä jälkitoimia. Heidän mukaansa lapsen sijaishuoltopaikkaa ei oltu valittu lapsen edun huomioivalla tav ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 2562/2014 Monisairaan vanhuksen hoitaminen yhteisymmärryksessä hänen kanssaan / Vård i samråd med en multisjuk äldre person

16.7.2015 Dnro 2562/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen MONISAIRAAN VANHUKSEN HOITAMINEN YHTEISYMMÄRRYKSESSÄ HÄNEN KANSSAAN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5.6.2014 päivätyssä kirjeessään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän menettelyä äitinsä hoidossa, hoitojärjestelyistä lähiomaisille ilmoittamisessa ja lähiomaisen tiedusteluun vastaamisessa. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoah 1241/2014 Asiakirjojen antamista koskeviin pyyntöihin vastaaminen / Svar på begäran om handlingar

11.6.2015 Dnro 1241/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio ASIAKIRJOJEN ANTAMISTA KOSKEVIIN PYYNTÖIHIN VASTAAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli kantelussaan Espoon kaupungin lastensuojelun menettelyä. Kantelun mukaan hän ei ollut saanut pyytämiään asiakirjoja, jotka koskivat hänen oheishuollossa olevaa lapsenlastaan. Kantelija oli liittänyt kanteluunsa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.2.2 ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoam 5498/2014 Beslut med anledning av ett klagomål av Ålands landskapsregering om översättning av God medicinsk praxis och Pharmaca Fennica till svenska / Ratkaisu Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanteluun Käypä hoito -suositusten ja Pharmaca Fennica -teoksen ruotsintamisesta

30.12.2015 Dnr 5498/4/14 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor BESLUT MED ANLEDNING AV ETT KLAGOMÅL AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OM ÖVERSÄTTNING AV ”GOD MEDICINSK PRAXIS” OCH ”PHARMACA FENNICA” TILL SVENSKA 1 KLAGOMÅLET Ålands landskapsregering klagade i ett brev, daterat 18.12.2014, på social- och hälsovårdsministeriets underlåtenhet att tillhandahålla behandlingsrekommendationerna ”God med ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoam 1672/2014 Lastenvalvojan esteellisyys / Barnatillsyningsmannens jäv

16.6.2015 Dnro 1672/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LASTENVALVOJAN ESTEELLISYYS 1 KANTELU Kantelija arvosteli 9.4.2014 päivätyssä kantelussaan kaupungin lastenvalvojan menettelyä asiassa, joka koski hänen ja hänen entisen puolisonsa välisiä elatussopimuksia heidän lastensa elatusta varten. Kantelijan mukaan lastenvalvoja toimi asiassa puolueellisesti lasten äidin hyväksi. Hänen miele ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoam 1411/2015 Lasta koskevan esitutkinnan viivästyminen / Fördröjning av en förundersökning gällande barn

20.11.2015 Dnro 1411/4/15 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Peter Fagerholm LASTA KOSKEVAN ESITUTKINNAN VIIVÄSTYMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 19.3.2015 saapuneessa kirjeessään poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnan viivästymisessä. Kantelijan mukaan perheväkivaltatapauksen esitutkinta, missä uhreina olivat alaikäiset lapset, oli kestänyt vuoden. Tutkinnan viivästyminen oli kantelijan mukaan ollut vahingollista sekä uhreille ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoak 5498/2014 Beslut med anledning av ett klagomål av Ålands landskapsregering om översättning av God medicinsk praxis och Pharmaca Fennica till svenska / Ratkaisu Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanteluun Käypä hoito -suositusten ja Pharmaca Fennica -teoksen ruotsintamisesta

30.12.2015 Dnr 5498/4/14 Beslutsfattare: Justitieombudsman Petri Jääskeläinen Föredragande: Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor BESLUT MED ANLEDNING AV ETT KLAGOMÅL AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OM ÖVERSÄTTNING AV ”GOD MEDICINSK PRAXIS” OCH ”PHARMACA FENNICA” TILL SVENSKA 1 KLAGOMÅLET Ålands landskapsregering klagade i ett brev, daterat 18.12.2014, på social- och hälsovårdsministeriets underlåtenhet att tillhandahålla behandlingsrekommendationerna ”God med ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoak 5034/2014 Hätäkeskuspäivystäjän menettely hälytystehtävän välittämisessä / Nödcentraloperatörens förfarande vid förmedling av larmuppdrag

8.7.2015 Dnro 5034/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Tarkastaja Peter Fagerholm HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN MENETTELY HÄLYTYSTEHTÄVÄN VÄLITTÄMISESSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli 29.11.2014 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä poliisipartion menettelyä hälytystehtävän hoitamisessa. ...
Avaa pdf -tiedostona