Gå till Riksdagen.fi suomi

Hjälp

Personal- och assistentsök

Personuppgifterna kommer i bokstavsordning i träfflistan för personalsök och bläddring.

Bläddra i Organisation

Sökresultatet ger först en beskrivning av enheten respektive byrån. Därefter kommer information om chefer och biträdande chefer. Resten av personalen står i bokstavsordning.

Sökvillkoret gav 42 henkilöä.

  Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. Biblioteket finns till för riksdagsledamöter, ledamotsassistenter, tjänstemän, studerande, forskare och den stora allmänheten. Riksdagens centralarkiv arbetar via Riksdagsbiblioteket. Bibliotekets expertområden är juridisk kunskap, sammhällskunskap och riksdagskunskap. Biblioteket förmedlar information om de beslut som fattas i riksdagen, bl.a. om riksdagshandlingar. Tack vare omfattande webbtjänster kan biblioteket anlitas dygnet runt.

Fax: 432 3495

E-post:  kirjasto[at]riksdagen.fi

Pajula Sari direktör för Riksdagsbiblioteket

Uppgifter: direktör för Riksdagsbiblioteket

Telefon: 09-4323401  |  Mobil: 050-3644912
E-post:  sari.pajula[at]riksdagen.fi

Bellinger Arja avdelnigssekreterare

Uppgifter: direktörens sekreterare, information, publikationer

Telefon: 09-4323411
E-post:  arja.bellinger[at]riksdagen.fi

Kannas Kirsi avdelningssekreterare

Uppgifter: ekonomi- och personaladministration

Telefon: 09-4323473
E-post:  kirsi.kannas[at]riksdagen.fi

  Förste informationsspecialister

Riksdagsbibliotekets expertområden är juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Förste informationsspecialisterna ansvarar för att utveckla expertområdena. De ska ordna verksamheten på ett relevant sätt med hänsyn till expertområdena, utveckla personalens kompetens inom respektive expertområde och hålla kontakt med interna och externa referensgrupper.

Fax: 432 3495

E-post:  kirjasto[at]riksdagen.fi

Bergström Erika förste informationsspecialist

Uppgifter: juridisk kunskap

Telefon: 09-4323402  |  Mobil: 040-7698264
E-post:  erika.bergstrom[at]riksdagen.fi

Hakala Kristiina förste informationsspecialist

Uppgifter: riksdagskunskap, Ungdoms parlamentet

Telefon: 09-4323471  |  Mobil: 050-3644915
E-post:  kristiina.hakala[at]riksdagen.fi

Stenvall Jani förste informationsspecialist

Uppgifter: webbkunsskap

Telefon: 09-4323487
E-post:  jani.stenvall[at]riksdagen.fi

Turja Timo förste informationsspecialist

Uppgifter: samhällskunskap

Telefon: 09-4323403  |  Mobil: 050-3644911
E-post:  timo.turja[at]riksdagen.fi

  Samlingstjänsten

förvärvar, utvecklar och utvärderar bibliotekets material i pappersform och medier på webben.

Fax: 432 3495

E-post:  kirjasto.kokoelmapalvelu[at]riksdagen.fi

Mäkelä Kaarlo serviceenhetschef

Uppgifter: ledning och utveckling av samlingstjänsten

Telefon: 09-4323475  |  Mobil: 050-3416152
E-post:  kaarlo.makela[at]riksdagen.fi

Auvinen Saija nätverkssekreterare

Uppgifter: bibliotekets intranet, förvärv och katalogisering

Telefon: 09-4323426
E-post:  saija.auvinen[at]riksdagen.fi

Clavert Violette amanuens

Uppgifter: periodiska publikationer, katalogisering, indexering och utbyte av publikationer

Telefon: 09-4323458
E-post:  violette.clavert[at]riksdagen.fi

Häkkinen Merja informatikerassistent

Uppgifter: förvärv och katalogisering

Telefon: 09-4323469
E-post:  merja.hakkinen[at]riksdagen.fi

Kajava Eija informatikerassistent

Uppgifter: kundtjänst, fjärrlåneservice

Telefon: 09-4323425
E-post:  eija.kajava[at]riksdagen.fi

Koskinen Minna-Maria informatikerassistent

Uppgifter: avskrivning och omplacering, katalogisering, kundtjänst

Telefon: 09-4324456
E-post:  minna-maria.koskinen[at]riksdagen.fi

Leponiemi Tapio informatikerassistent

Uppgifter: val, förvärv, katalogisering och kundtjänst

Telefon: 09-4323459
E-post:  tapio.leponiemi[at]riksdagen.fi

Luotonen Maria-Leena informatikerassistent

Uppgifter: katalogisering, ankomstövervakning, fjärrlåneservice och publikationsverksamhet

Telefon: 09-4323470
E-post:  maria-leena.luotonen[at]riksdagen.fi

Paavilainen Kaisa informationsspecialist

Uppgifter: val, förvärv, katalogisering, indexering och informationstjänst

Telefon: 09-4323482
E-post:  kaisa.paavilainen[at]riksdagen.fi

Ruusulaakso Hannele informatikerassistent

Uppgifter: förvärv, katalogisering och ankomstbevakning

Telefon: 09-4323431
E-post:  hannele.ruusulaakso[at]riksdagen.fi

Uurasjärvi Jaana informationsspecialist

Uppgifter: val, förvärv, katalogisering och indexering

Telefon: 09-4324479
E-post:  jaana.uurasjarvi[at]riksdagen.fi

  Rådgivnings- och arkivtjänsten

tar hand om utlåning och rådgivning samt utvecklar och organiserar webbtjänsterna; svarar för riksdagens centralarkiv.

Fax: 432 3495

E-post:  kirjasto.lainaus[at]riksdagen.fi

Oksa-Pallasvuo Marja serviceenhetschef

Uppgifter: ledning och utveckling av rådgivnings- och arkivtjänsten

Telefon: 09-4323463  |  Mobil: 050-5741251
E-post:  marja.oksa-pallasvuo[at]riksdagen.fi

Suutari Jari arkivchef

Uppgifter: styrning och övervakning av riksdagens arkivfunkion

Telefon: 09-4323460  |  Mobil: 050-3577198
E-post:  jari.suutari[at]riksdagen.fi

Haukka Hilppa nätverkssekreterare

Uppgifter: publikationsframställning och information

Telefon: 09-4323467
E-post:  hilppa.haukka[at]riksdagen.fi

Kaitaharju Pirkko amanuens

Uppgifter: kundtjänst, skyltning och information

Telefon: 09-4323488
E-post:  pirkko.kaitaharju[at]riksdagen.fi

Krekola Joni forskare

Uppgifter: veteranriksdagsledamöternas muntlig traditionsarkiv

Telefon: 09-4323464
E-post:  joni.krekola[at]riksdagen.fi

Kurtti Tuula informatiker

Uppgifter: kundtjänst och informationstjänst

Telefon: 09-4323424
E-post:  tuula.kurtti[at]riksdagen.fi

Kämäri Lassi informatikerassistent

Uppgifter: kundtjänst, tidnings- och tidskriftssamling

Telefon: 09-4323478
E-post:  lassi.kamari[at]riksdagen.fi

Ollilainen Aino informatikerassistent

Uppgifter: informationstjänst och rådgivning för riksdagens arkiv,arkivuppgifter och kundinformation

Telefon: 09-4323498
E-post:  aino.ollilainen[at]riksdagen.fi

Piukkula Juha informationsspecialist

Uppgifter: rådgivning och informationstjänst, indexering, referensbiblioteket

Telefon: 09-4323466
E-post:  juha.piukkula[at]riksdagen.fi

Rajala Heikki nätverksrådgivare

Uppgifter: kundtjänst, kunddatorer, webbtjänst och fotografering

Telefon: 09-4323477
E-post:  heikki.rajala[at]riksdagen.fi

Rautava Aini informatikerassistent

Uppgifter: kundtjänst

Telefon: 09-4323452
E-post:  aini.rautava[at]riksdagen.fi

Saarikivi Satu informatikerassistent

Uppgifter: arkivuppgifter, kundtjänst

Telefon: 09-4323412
E-post:  satu.saarikivi[at]riksdagen.fi

Salonen Hanne bildamanuens

Uppgifter: riksdagens fotoarkiv, informationstjänst och rådgivning för riksdagens arkiv, avtal om fotografier och fotografering

Telefon: 09-4323480
E-post:  hanne.salonen[at]riksdagen.fi

Schwartz Anne arkivamanuens

Uppgifter: tar emot och katalogiserar arkivmaterial, informationstjänst och rådgivning för riksdagens arkiv, kundinformation

Telefon: 09-4323419
E-post:  anne.schwartz[at]riksdagen.fi

Venesvirta Tarja bildamanuens

Uppgifter: riksdagens fotoarkiv, informationstjänst och rådgivning för riksdagens arkiv, avtal om fotografier

Telefon: 09-4323444
E-post:  tarja.venesvirta[at]riksdagen.fi

  Informationstjänsten

tillhandahåller informationstjänst och utbildning i informationshantering inom bibliotekets expertområden för personer utanför riksdagen samt svarar för innehållsbeskrivning av biblioteksmaterial och producerar bibliotekets databaser.

Fax: 432 3495

E-post:  kirjasto.tietopalvelu[at]riksdagen.fi

Oksa-Pallasvuo Marja serviceenhetschef

Uppgifter: ledning och utvecling av informationstjänsten

Telefon: 09-4323463  |  Mobil: 050-5741251
E-post:  marja.oksa-pallasvuo[at]riksdagen.fi

Autio Marja informationsspecialist

Uppgifter: informationstjänst, indexering, juridisk kunskap, utbildning

Telefon: 09-4323461
E-post:  marja.autio[at]riksdagen.fi

Erkkilä Päivi informatiker

Uppgifter: informationstjänst, webbtjänst

Telefon: 09-4323421
E-post:  paivi.erkkila[at]riksdagen.fi

Hietala Raija informatikerassistent

Uppgifter: kundtjänst, bibliotekets internet

Telefon: 09-4323429
E-post:  raija.hietala[at]riksdagen.fi

Karjalainen Leena nätverksamanuens

Uppgifter: bibliotekssystemet, webbtjänster och webbsupport

Telefon: 09-4323439
E-post:  leena.karjalainen[at]riksdagen.fi

Korkeila Sirkka-Liisa informationsspecialist

Uppgifter: webbpublikationer, kundtjänst, information, utbildning

Telefon: 09-4323441
E-post:  sirkka-liisa.korkeila[at]riksdagen.fi

Koski Sari informationsspecialist

Uppgifter: informationstjänst, indexering, internationella organisationer

Telefon: 09-4324493
E-post:  sari.koski[at]riksdagen.fi

Pakarinen Mirja informationsspecialist

Uppgifter: informationstjänst, indexering, juridisk kunskap, utbildning

Telefon: 09-4323434
E-post:  mirja.pakarinen[at]riksdagen.fi

Peuhkurinen Tommi informationsspecialist

Uppgifter: informationstjänst, indexering, EU-material, utbildning

Telefon: 09-4323465
E-post:  tommi.peuhkurinen[at]riksdagen.fi