Gå till Riksdagen.fi suomi

Hjälp

Personal- och assistentsök

Personuppgifterna kommer i bokstavsordning i träfflistan för personalsök och bläddring.

Bläddra i Organisation

Sökresultatet ger först en beskrivning av enheten respektive byrån. Därefter kommer information om chefer och biträdande chefer. Resten av personalen står i bokstavsordning.

Sökvillkoret gav 70 henkilöä.

  Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån svarar för riksdagens fastigheter: användning, byggherreuppdrag, reparationer och underhåll. Byrån svarar också för underhåll och reparartioner av VVS och el, upphandling och reparation av inventarier, gårdskarlsuppdrag, utomhusområden och garagen samt bastu- och städtjänsten. Dessutom ingår den tekniska delen vid möten och konferenser i byråns ansvarsområde.

Fax: 432 2299

Nokela Ilona byråchef

Uppgifter: ledning, utveckling och samordning av arbetet på fastighetsbyrån

Telefon: 09-4322301  |  Mobil: 050-3415831
E-post:  ilona.nokela[at]riksdagen.fi

Peltonen Hannu biträdande byråchef

Uppgifter: projektledare för ombyggnaden av riksdagens fastigheter, samordning, ledning och utveckling av byråns arbete och planering av drift, underhåll och byggledning; ställföreträdare för byråchefen

Telefon: 09-4323625  |  Mobil: 040-8230688
E-post:  hannu.peltonen[at]riksdagen.fi

Vuori Matti driftchef

Uppgifter: svarar för VVS, el och annan fastighetsteknik i riksdagens fastigheter, särskilt för utveckling och reparation av system och anläggningar

Telefon: 09-4323701  |  Mobil: 040-8268098
E-post:  matti.vuori[at]riksdagen.fi

Lindgren Liisa intendent

Uppgifter: konst, inredning och museifrågor

Telefon: 09-4322226  |  Mobil: 050-3644907
E-post:  liisa.lindgren[at]riksdagen.fi

Ryynänen Juha-Pekka byggmästare

Uppgifter: samordning av byggarbetsplatser, lokalanvändares och utomstående aktörers verksamhet samt ersättningslokaler och flyttningar under ombyggnaden, förman för reparatörerna och gårdskarlarna

Telefon: 09-4323626  |  Mobil: 050-5742717
E-post:  juha-pekka.ryynanen[at]riksdagen.fi

Ahola Niilo driftskontrollör

Uppgifter: elinstallationer, drift och underhåll av VVS och elektriska anordningar, underhåll av brandlarm, reservkraftanläggningar, rörpost och fastighetsautomation, teveapparater med kringutrustning och mobila ljudåtergivningsapparater, drift och underhåll av skyddsrumsanläggningar

Telefon: 09-4323708
E-post:  niilo.ahola[at]riksdagen.fi

Esko Aki driftskontrollör

Uppgifter: elinstallationer, drift och underhåll av VVS och elektriska anordningar, underhåll av brandlarm, reservkraftanläggningar, rörpost och fastighetsautomation, teveapparater med kringutrustning och mobila ljudåtergivningsapparater, drift och underhåll av skyddsrumsanläggningar

Telefon: 09-4323705
E-post:  aki.esko[at]riksdagen.fi

Hotti Anneli byråfunktionär

Uppgifter: telefontjänst, biträdande kontorsuppgifter, informations- och namnskyltar m.m. samt felanmälningar

Telefon: 09-4324305
E-post:  anneli.hotti[at]riksdagen.fi

Hyvönen Harri servicemontör

Uppgifter: skyltgravering, installation av mindre apparatur

Telefon: 09-4324956
E-post:  harri.hyvonen[at]riksdagen.fi

Kallioinen Mikko reparatör

Uppgifter: låssmed

Telefon: 09-4322290
E-post:  mikko.kallioinen[at]riksdagen.fi

Kauhanen Maritta avdelningssekreterare

Uppgifter: sekreterare för byråchefen och biträdande byråchefen, fakturahantering, upphandlings- och personalförvaltningsuppgifter

Telefon: 09-4322296
E-post:  maritta.kauhanen[at]riksdagen.fi

Kinnunen Seppo reparatör

Uppgifter: fastighets- och möbelunderhåll, reparationer och underhåll, inventarier

Telefon: 09-4322294
E-post:  seppo.kinnunen[at]riksdagen.fi

Koho Markku


Telefon: 09-4323706
E-post:  markku.koho[at]riksdagen.fi

Korhonen Jani gårdskarl

Uppgifter: skötsel av utomhusområden och garage, inventarier

Telefon: 09-4323794
E-post:  jani.korhonen[at]riksdagen.fi

Kurki Petri


Telefon: 09-4323796
E-post:  petri.kurki[at]riksdagen.fi

Laine Leonard montör

Uppgifter: fastighets- och möbelunderhåll, reparationer och underhåll, inventarier

Telefon: 09-4322275
E-post:  leonard.laine[at]riksdagen.fi

Lehti Jouko gårdskarl

Uppgifter: skötsel av utomhusområden och garage,inventarier

Telefon: 09-4323792
E-post:  jouko.lehti[at]riksdagen.fi

Lehtosaari Ulla expeditionsassistent

Uppgifter: bastufunktioner, tvätt av bastutextilier, tvätteritjänster för arbetskläder, beställningar, hygienartiklar

Telefon: 09-4324550
E-post:  ulla.lehtosaari[at]riksdagen.fi

Lestelä Arja byråsekreterare

Uppgifter: sekreterare för husteknikingenjören och reparationsförmannen, fakturor, upphandlings- och personalförvaltningsuppgifter

Telefon: 09-4322297
E-post:  arja.lestela[at]riksdagen.fi

Liminka Juhani gårdskarl

Uppgifter: skötsel av utomhusområden och garage, inventarier

Telefon: 09-4323797
E-post:  juhani.liminka[at]riksdagen.fi

Rantala Seppo driftskontrollör

Uppgifter: drift och underhåll av VVS och elektriska anordningar, underhåll av brandlarm, reservkraftanläggningar, rörpost och fastighetsautomation, teveapparater med kringutrustning och mobila ljudåtergivningsapparater, drift och underhåll av skyddsrumsanläggningar

Telefon: 09-4324302
E-post:  seppo.rantala[at]riksdagen.fi

Sepponen Anssi driftskontrollör

Uppgifter: drift och underhåll av VVS och elektriska anordningar, underhåll av brandlarm, reservkraftanläggningar, rörpost och fastighetsautomation, teveapparater med kringutrustning och mobila ljudåtergivningsapparater, drift och underhåll av skyddsrumsanläggningar

Telefon: 09-4323707
E-post:  anssi.sepponen[at]riksdagen.fi

Siitonen Pekka maskinmästare

Uppgifter: förman för det tekniska kontrollrummet, service och upphandling, ansvarig för brandlarm och släckanordningar, skyddsrumsansvarig

Telefon: 09-4323702, 3703  |  Mobil: 050-5202890
E-post:  pekka.siitonen[at]riksdagen.fi

Talvitie Ilkka reparationsinstruktör

Uppgifter: instruktioner och införskaffning av fastighets- och möbelunderhåll, underhåll av utomhusområden, avfallshantering, underhåll av Palolampi

Telefon: 09-4322291
E-post:  ilkka.talvitie[at]riksdagen.fi

Toroskainen Petri reparatör

Uppgifter: underhåll, reparationer och service av fastigheter och möbler samt inventarier

Telefon: 09-4322292  |  Mobil: 050-5741193
E-post:  petri.toroskainen[at]riksdagen.fi

Tuukkanen Tiina


Telefon: 09-4322228
E-post:  tiina.tuukkanen[at]riksdagen.fi

Ääri-Mikkola Anne-Helena byråsekreterare

Uppgifter: skötsel av samlingar, kontorsarbete

Telefon: 09-4322270
E-post:  anne-helena.aari-mikkola[at]riksdagen.fi

  Städfunktionen

Städtjänsten har hand om städningen i riksdagens lokaler.

Huikari-Hyvönen Riitta städarbetsledare

Uppgifter: förman för städpersonalen, underhåll och anskaffning av redskap och maskiner, uppföljning av renhetsnivån, planering av städarbetet samt utbildning

Telefon: 09-4322298
E-post:  riitta.huikari-hyvonen[at]riksdagen.fi

Keitaanpää Satu städarbetsledare

Uppgifter: förman för städpersonalen, service och anskaffning av redskap och maskiner, uppföljning av renhetsnivån, planering av städarbetet och utbildning

Telefon: 09-4324289
E-post:  satu.keitaanpaa[at]riksdagen.fi

Majuri Minna städarbetsledare

Uppgifter: förman för städpersonalen, service och anskaffning av redskap och maskiner, uppföljning av renhetsnivån, planering av städarbetet och utbildning

Telefon: 09-4322289
E-post:  minna.majuri[at]riksdagen.fi

Aaltonen Soili lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327201
E-post:  soili.aaltonen[at]riksdagen.fi

Asikainen Ritva lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327202
E-post:  ritva.asikainen[at]riksdagen.fi

Fager Reija lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327203
E-post:  reija.fager[at]riksdagen.fi

Heikkinen Piippa lokalvårdare


Telefon: 09-4327209
E-post:  piippa.heikkinen[at]riksdagen.fi

Hyötylä Leila lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327206
E-post:  leila.hyotyla[at]riksdagen.fi

Hämäläinen Raili lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327207
E-post:  raili.hamalainen[at]riksdagen.fi

Högbacka Anne-Maria lokalvårdare


Telefon: 09-4327229
E-post:  anne-maria.hogbacka[at]riksdagen.fi

Ikonen Pinja


Telefon: 09-4327224
E-post:  pinja.ikonen[at]riksdagen.fi

Isoniemi-Berg Vuokko lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327208
E-post:  vuokko.isoniemi-berg[at]riksdagen.fi

Jario Susanna lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4324598
E-post:  susanna.jario[at]riksdagen.fi

Jokinen Eija lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4324594
E-post:  eija.jokinen[at]riksdagen.fi

Järvinen Kirsi


Telefon: 09-4327210
E-post:  kirsi.jarvinen[at]riksdagen.fi

Järvinen Tuula lokalvårdareE-post:  tuula.jarvinen[at]riksdagen.fi

Kojo Pirkko lokalvårdare


Telefon: 09-4327211
E-post:  pirkko.kojo[at]riksdagen.fi

Kojo Päivi lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327212
E-post:  paivi.kojo[at]riksdagen.fi

Kokko Tiina lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4327213
E-post:  tiina.kokko[at]riksdagen.fi

Lakanen Kaisa lokalvårdare


Telefon: 09-4327216
E-post:  kaisa.lakanen[at]riksdagen.fi

Latvakoski Merja lokalvårdare

Uppgifter: lokalvård

Telefon: 09-4324591
E-post:  merja.latvakoski[at]riksdagen.fi

Leskinen Mia lokalvårdare


Telefon: 09-4327231
E-post:  mia.leskinen[at]riksdagen.fi

Lilja Anitta


Telefon: 09-4327217
E-post:  anitta.lilja[at]riksdagen.fi