Gå till Riksdagen.fi suomi

Hjälp

Personal- och assistentsök

Personuppgifterna kommer i bokstavsordning i träfflistan för personalsök och bläddring.

Bläddra i Organisation

Sökresultatet ger först en beskrivning av enheten respektive byrån. Därefter kommer information om chefer och biträdande chefer. Resten av personalen står i bokstavsordning.

Sökvillkoret gav 4 henkilöä.

  Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar frågor som gäller uppfostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturell verksamhet, idrott, ungdomsarbete och studiestöd.

Fax: 432 2070

E-post:  siv[at]riksdagen.fi

Hakkila Marjo utskottsråd

Uppgifter: sekreterare i kulturutskottet

Telefon: 09-4322081  |  Mobil: 050-3819496
E-post:  marjo.hakkila[at]riksdagen.fi

Laine Kaj utskottsråd

Uppgifter: biträdande sekreterare i kulturutskottet

Telefon: 09-4323302  |  Mobil: 050-5942424
E-post:  kaj.laine[at]riksdagen.fi

Rauhala Marja avdelningssekreterare

Uppgifter: avdelningssekreterare i kulturutskottet och i kultur- och vetenskapsdelegationen

Telefon: 09-4322087
E-post:  marja.rauhala[at]riksdagen.fi

Turula Ilkka utskottsassistent

Uppgifter: utskottsassistent i social- och hälsovårdsutskottet

Telefon: 09-4322075
E-post:  ilkka.turula[at]riksdagen.fi