Gå till Riksdagen.fi suomi

Hjälp

Personal- och assistentsök

Personuppgifterna kommer i bokstavsordning i träfflistan för personalsök och bläddring.

Bläddra i Organisation

Sökresultatet ger först en beskrivning av enheten respektive byrån. Därefter kommer information om chefer och biträdande chefer. Resten av personalen står i bokstavsordning.

Sökvillkoret gav 5 henkilöä.

  Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar frågor som gäller framtidsfaktorer och framtidsscenarier, besvarar statsrådets framtidsredogörelser, studerar metodologiska frågor inom framtidsforskningen och gör utvärderingar av den tekniska utvecklingen och dess samhällseffekter.

Fax: 432 2140

E-post:  tuv[at]riksdagen.fi

Tiihonen Paula utskottsråd

Uppgifter: sekreterare i framtidsutskottet

Telefon: 09-4322084  |  Mobil: 050-5507548
E-post:  paula.tiihonen[at]riksdagen.fi

Hietanen Olli expert på framtidsforskning

Uppgifter: teknologi, framtidsforskning

Mobil: 0500-774378
E-post:  olli.hietanen@utu.fi

Heikkinen Rolf utskottsassistent

Uppgifter: utskottsassistent i framtidsutskottet

Telefon: 09-4322046
E-post:  rolf.heikkinen[at]riksdagen.fi

Laukkanen Arja avdelningssekreterare

Uppgifter: avdelningssekreterare i framtidsutskottet

Telefon: 09-4322091
E-post:  arja.laukkanen[at]riksdagen.fi

Turtia Juha utskottsassistent

Uppgifter: utskottsassistent i framtidsutskottet

Telefon: 09-4322603
E-post:  juha.turtia[at]riksdagen.fi