Gå till Riksdagen.fi suomi

Hjälp

Personal- och assistentsök

Personuppgifterna kommer i bokstavsordning i träfflistan för personalsök och bläddring.

Bläddra i Organisation

Sökresultatet ger först en beskrivning av enheten respektive byrån. Därefter kommer information om chefer och biträdande chefer. Resten av personalen står i bokstavsordning.

Sökvillkoret gav 6 henkilöä.

  Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar frågor som har att göra med godkännande eller sättande i kraft av fördrag, utrikesförvaltningen i övrigt, säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete och internationella organisationer.

Fax: 432 3560

Lahnalampi Raili utskottsråd

Uppgifter: sekreterare i utrikesutskottet

Telefon: 09-4322057  |  Mobil: 050-5507546
E-post:  raili.lahnalampi[at]riksdagen.fi

  Utrikesutskottet

Svinhufvud Tuula utskottsråd

Uppgifter: biträdande sekreterare i utrikesutskottet

Telefon: 09-4322105  |  Mobil: 040-7283186
E-post:  tuula.svinhufvud[at]riksdagen.fi

Girsen Milla avdelningssekreterare

Uppgifter: avdelningssekreterare i utrikesutskottet

Telefon: 09-4322073  |  Mobil: 050-5740761
E-post:  milla.girsen[at]riksdagen.fi

Haapakoski Tarja avdelningssekreterare


Telefon: 09-4322106  |  Mobil: 050-5741931
E-post:  tarja.haapakoski[at]riksdagen.fi

Nikander Harry mötesassistent

Uppgifter: utskottsassistent i utrikesutskottet

Telefon: 09-4322604
E-post:  harry.nikander[at]riksdagen.fi

Tähtinen Mikko utskottsassistent

Uppgifter: utskottsassistent i utrikesutskottet

Telefon: 09-4322604
E-post:  mikko.tahtinen[at]riksdagen.fi