Siirry eduskunnan kotisivulle  

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 82/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.1997

Info

Lausumat

Valiokunta:  Lakivaliokunta 
HE 82/1995 - Lausuma 1
Eduskunta edellyttää, että julkista puolustusta koskevat säännökset lisätään lakiin samalla kun maksutonta oikeudenkäyntiä ja yleistä oikeusapua koskevat lait uudistetaan. Tätä koskeva esitys on annettava eduskunnalle niin, että julkista puolustusta koskevat säännökset ovat voimassa viimeistään vuoden 1999 alusta.
HE 82/1995 - Lausuma 2
Eduskunta edellyttää, että syytteestä vapautetun kulujen korvaamista koskevat säännökset annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi samassa yhteydessä kuin julkisten oikeusapupalvelujen kokonaisuudistus ja julkisen puolustuksen järjestäminen. Myös syytteestä vapautetun kulujen korvaamista koskevat säännökset tulee saada voimaan viimeistään vuoden 1999 alusta.
HE 82/1995 - Lausuma 3
Eduskunta edellyttää, että tuomion rakenne vakioidaan ja tuomioistuinten käyttöön laaditaan useampia erityyppisiä mallituomioita vielä ennen lainsäädännön voimaantuloa.
HE 82/1995 - Lausuma 4
Eduskunta edellyttää, että oikeudenkäyntiuudistuksen seuraavassa vaiheessa toteutetaan oikeudenkäyntisäännösten systemaattinen kodifiointi.

Asiakirjat

Pvm
05.06.1997
Mietintö
Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/1997 vp
Pvm
16.06.1997
Eduskunnan vastaus/kirjelmä
Eduskunnan vastaus   EV 98/1997 vp
Päivitetty 20.09.2004 14:05:39