Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Äänestystietojen tulosluettelo

Tulosluettelon kautta pääset katsomaan äänestystietoja. Valitse

Tulosluettelon kautta pääset myös asian käsittelytietoihin ja kyseisen istunnon pöytäkirjaan sekä keskeisiin asiakirjoihin.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja pöytäkirjasta täysistunnon puheenvuorot ja äänestystulosta selittävää taustatietoa, esim. äänestysasettelu.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto.

Äänestyshaun tulos

Hakuehdolla löytyi 1 osumaa.

1.   HE 149/2010 vp  Käsittelytiedot    Pöytäkirja: PTK 117/2010 vp    19.11.2010    Äänestys 4    Tulos   |   Jakaumat
Äänestysasettelu: Lausumaehdotus 3, mietintö/ Räsänen

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
Asiakirjat: HE 149/2010 vp  | SiVM 8/2010 vp  | LA 70/2010 vp  | LA 72/2010 vp  | LA 76/2010 vp  |