Linkit maittain - Länkar landsvis - Links by country

Linkit maittain -osio kattaa seuraavat alueet ja maat: Pohjoismaat, EU-maat, OECD-maat, Brasilia, Intia, Kiina ja Venäjä. Linkit kokoavat parlamentit, hallitukset, valtionpäämiehet, perustuslait, keskuspankit, tilastokeskukset ja keskushallinnon portaalit eri maista.

Länkar ämnesvis täcker följande områden och länder: Nordiska länder, EU:s medlemsländer, OECD:s medlemsländer, Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Länksamlingen innehåller parlament, regeringar, statsöverhuvuden, grundlagar, central banker, statistiska centraler och nationella portaler från olika länder.

Links by country cover the following regions and countries: Nordic countries, member states of the EU, member states of the OECD, Brazil, India, China and Russia. Links include parliaments, governments, heads of states, constitutions, central banks, statistical centers and national portals from different countries.


eRepublic.org

List of current heads of state and government

Maa- ja toimialatieto / Finpro

Official Government Web Pages by Country

PARLINE database on national parliaments

PCL Maps Collection

The World Bank: Countries & Regions

Tilastojen tuottajat ja julkaisijat

U.S Department of State: Background notes

World Political Leaders 1945-2011

World leaders: Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


Eduskunnan kirjasto 
kirjasto@eduskunta.fi