Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 155/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Vahvistettu
21.12.2012 
Voimaantulo
01.01.2013 
Säädöskokoelma
869/2012 
Sopimussarja
23/2013 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2012 
Voimaantulo
01.01.2013 
Säädöskokoelma
870/2012 
Sopimussarja
25/2013 
Päätös:
Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välinen sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
Asetuksen voimaantulo
01.01.2013 
Säädöskokoelma
1030/2012 
Sopimussarja
24/2013 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välinen sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
08.11.2012
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Ijäs
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
09.11.2012
Istuntopöytäkirja
PTK 108/2012 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
13.11.2012
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2012 vp
Valmistunut
12.12.2012
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välillä Brysselissä 2. päivänä maaliskuuta 2012 tehdyn sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2012 vp
Valmistunut
04.12.2012
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 8/2012 vp
Valmistunut
29.11.2012
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
12.12.2012
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2012 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
13.12.2012
13.12.2012
14.12.2012
Käsittely
Keskeytetty
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2012 vp
PTK 129/2012 vp
PTK 130/2012 vp
Äänestykset
1

1,2
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm
17.12.2012
18.12.2012
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 131/2012 vp
PTK 132/2012 vp
Äänestykset

6,7
Päätös:
Eduskunta hyväksyi sopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymiseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
19.12.2012
Vastaus
EV 174/2012 vp
Päivitetty 19.06.2013 15:45:04