Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 21/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
21.01.2005 
Voimaantulo
01.05.2005 
Säädöskokoelma
28/2005 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
12.03.2004
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Lahelma
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
12.03.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 25/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
16.03.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 26/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2004 vp
Valmistunut
14.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2004 vp
Valmistunut
08.10.2004
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
14.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 139/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
15.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 140/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
20.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 143/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 1 ja 4 momentista sekä voimaantulosäännöksen 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
22.12.2004
Vastaus
EV 247/2004 vp
Päivitetty 16.01.2010 00:40:54