Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 238/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
22.12.2009 
Voimaantulo
31.12.2009 
Säädöskokoelma
1214/2009 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu
22.12.2009 
Voimaantulo
31.12.2009 
Säädöskokoelma
1215/2009 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
22.12.2009 
Voimaantulo
31.12.2009 
Säädöskokoelma
1216/2009 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

2. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

3. Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
13.11.2009
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
13.11.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 106/2009 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
17.11.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 107/2009 vp
Päätös:
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/2009 vp
Valmistunut
08.12.2009
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
09.12.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2009 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
10.12.2009
11.12.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2009 vp
PTK 124/2009 vp
Äänestykset

2,3
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
14.12.2009
15.12.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2009 vp
PTK 126/2009 vp
Äänestykset

6
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
17.12.2009
Vastaus
EV 256/2009 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 29.01.2013 23:51:51