Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

M 10/2013 vp

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Huomautus:
Vireillepanija: Senni Moilanen, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 166 851
Info

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta
Info

Aloite jätetty

Pvm
13.12.2013
Info

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm
13.12.2013
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2013 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
20.02.2014
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 12/2014 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2014 vp
Valmistunut
20.11.2014
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Päivitetty 20.11.2014 12:30:05