Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

M 10/2013 vp

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Huomautus:
Vireillepanija: Senni Moilanen, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 166 851
Info

Päätökset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu
20.02.2015 
Voimaantulo
01.03.2017 
Säädöskokoelma
156/2015 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Päätös:
Hylätty

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

Päätös:
Hylätty
Info

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta
Info

Aloite jätetty

Pvm
13.12.2013
Info

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm
13.12.2013
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2013 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
20.02.2014
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 12/2014 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2014 vp
Valmistunut
20.11.2014
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
25.11.2014
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2014 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
27.11.2014
28.11.2014
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 120/2014 vp
PTK 121/2014 vp
Äänestykset

18
Päätös:
Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteessa ehdotetun 1. lakiehdotuksen vastalauseen mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt valiokunnan ehdotusta, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/2014 vp
Valmistunut
03.12.2014
Päätösehdotus :
Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa, että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
03.12.2014
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2014 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
04.12.2014
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös:
Keskustelu päättyi.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
10.12.2014
12.12.2014
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2014 vp
PTK 129/2014 vp
Äänestykset

14-16
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, kansalaisaloitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen.
Eduskunta yhtyi suuren valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Info

Eduskunnan kirjelmä

Pvm
19.12.2014
Kirjelmä
EK 41/2014 vp
Päivitetty 25.02.2015 12:45:05