Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 151/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2005

Info

Beslut

1. Statsbudgeten för 2005

Ikraftträdande
01.01.2005 
Författningssamlingen
1256/2004 
Beslut:
Godkänts med ändringar
Info

Behandlingsfaser

Info

Förslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2005
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
14.09.2004
Ministerium
Finansministeriet
Föredragande
Avdelningschef Sukselainen
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
14.09.2004
Plenarprotokoll
PR 88/2004 rd
Info

Utskottsbehandling

Finansutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 41/2004 rd
Klart
14.12.2004
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att förslaget till statsbudget för 2005 godkänns i enlighet med propositionen och de kompletterande propositionerna med ovan nämnda ändringar, att ovan föreslagna uttalandena 1-8 godkänns, att budgetmotion BM 63, 64, 294, 501, 755, 857 och 1068/2004 rd godkänns, att budgetmotion BM 1-62, 65-293, 295-500, 502-754, 756-856, 858-1067 och 1069/2004 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2005.
Reservationer:
I betänkandet ingår 4 reservationer
Gemensamt behandlade ärenden:
RP 244/2004 rd  RP 255/2004 rd  BM 1-1069/2004 rd 

Utlåtanden

12.10.2004
Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2004 rd
Klart
12.10.2004
Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 23/2004 rd
Klart
14.10.2004
Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 16/2004 rd
Klart
14.10.2004
Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 3/2004 rd
Klart
14.10.2004
Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2004 rd
Klart
15.10.2004
Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2004 rd
Klart
15.10.2004
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 15/2004 rd
Klart
15.10.2004
Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2004 rd
Klart
15.10.2004
Miljöutskottets utlåtande
MiUU 23/2004 rd
Klart
15.10.2004
Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2004 rd
Klart
15.10.2004
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 24/2004 rd
Klart
15.10.2004
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 13/2004 rd
Klart
14.10.2004
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
15.12.2004
Plenarprotokoll
PR 140/2004 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.12.2004.
Info

Enda behandling

Datum
16.12.2004
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 141/2004 rd
Obs!:
Allmänna debatten har avslutats.
Datum
17.12.2004
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 142/2004 rd
Omröstningar
1-8
Obs!:
Huvudtitlarna 21-24: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 25-28: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Datum
21.12.2004
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 144/2004 rd
Omröstningar
22-65
Obs!:
Huvudtitlarna 25-28: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Datum
22.12.2004
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 145/2004 rd
Omröstningar
1-367
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll:
PR 145/2004 rd  
Förtroendeomröstning:
360, 365, 367
Beslut:
Utskottets betänkande godkändes.
Obs!:
Huvudtitlarna 29-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 33-35: allmänna debatten har avslutats; godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitel 36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Avdelningarna 11-13 och 15: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Detaljmotiveringen och allmänna motiveringen har godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Info

Riksdagens skrivelse

Datum
23.12.2004
Skrivelse
RSk 33/2004 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Info

Ämnesord

Senast uppdaterat 09.03.2007 10:28:04