Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 28/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ungdomslag och lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Ungdomslag

Stadfäst
27.01.2006 
Ikraftträdande
01.03.2006 
Författningssamlingen
72/2006 
Beslut:
Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst
27.01.2006 
Ikraftträdande
01.03.2006 
Författningssamlingen
73/2006 
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1. Ungdomslag

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
08.04.2005
Ministerium
Undervisningsministeriet
Föredragande
Konsultative tjänstemannen Norbäck
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
08.04.2005
Plenarprotokoll
PR 36/2005 rd
Info

Remissdebatt

Datum
12.04.2005
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 37/2005 rd
Beslut:
Ärendet remitterades till kulturutskottet.
Info

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 15/2005 rd
Klart
08.12.2005
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns i övrigt utan ändringar, men 8 § med ändringar och att ett uttalande godkänns.
Reservationer:
I betänkandet ingår 2 reservationer
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
08.12.2005
Plenarprotokoll
PR 134/2005 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2005.
Info

Första behandlingen

Datum
09.12.2005
12.12.2005
13.12.2005
Behandling
Bordlagts
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 135/2005 rd
PR 136/2005 rd
PR 137/2005 rd
Omröstningar


8,9
Beslut:
Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.
Info

Andra behandlingen

Datum
19.12.2005
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 141/2005 rd
Beslut:
Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.
Info

Lagstiftningsordning

Tillämpad lagstiftningsordning
72 § grundlagen
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
22.12.2005
Svar
RSv 219/2005 rd
Senast uppdaterat 16.12.2009 00:15:29