Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 82/1995 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om revision av rättegångsförfarandet i brottmål i underrätterna

Info

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om rättegång i brottmål

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
689/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
690/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

3) Lag om ändring av förordningen om införande av strafflagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
691/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

4) Lag om ändring av förundersökningslagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
692/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

5) Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
693/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

6) Lag om ändring av 24 § militära disciplinlagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
694/1997 
Beslut:
Godkänts

7) Lag om ändring av 4 § militära rättegångslagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
695/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

8) Lag om ändring av 3 kap. 23 § utsökningslagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
696/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

9) Lag om ändring av 16 § lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
697/1997 
Beslut:
Godkänts

10) Lag om ändring av 6 och 8 §§ lagen om strafforderförfarande

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
698/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

11) Lag om ändring av 8 § ordningsbotslagen

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
699/1997 
Beslut:
Godkänts

12) Lag om ändring av 24 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
700/1997 
Beslut:
Godkänts med ändringar

13) Lag om ändring av 17 § lagen om fri rättegång

Stadfäst
11.07.1997 
Ikraftträdande
01.10.1997 
Författningssamlingen
701/1997 
Beslut:
Godkänts
Info

Behandlingsfaser

Info

Lagförslag i propositionen

1) Lag om rättegång i brottmål

2) Lag om ändring av rättegångsbalken

3) Lag om ändring av förordningen om införande av strafflagen

4) Lag om ändring av förundersökningslagen

5) Lag om ändring av tvångsmedelslagen

6) Lag om ändring av 24 § militära disciplinlagen

7) Lag om ändring av 4 § militära rättegångslagen

8) Lag om ändring av 3 kap. 23 § utsökningslagen

9) Lag om ändring av 16 § lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

10) Lag om ändring av 6 § lagen om strafforderförfarande

11) Lag om ändring av 8 § ordningsbotslagen

12) Lag om ändring av 24 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

13) Ny lag: Lag om ändring av 17 § lagen om fri rättegång, LaUB 9/1997 rd
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
15.09.1995
Ministerium
Justitieministeriet
Föredragande
Lagstiftningsdirektör Törnqvist
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
15.09.1995
Plenarprotokoll
PR 58/1995 rd
Info

Remissdebatt

Datum
21.09.1995
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 61/1995 rd
Info

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

05.06.1997
Lagutskottets betänkande
LaUB 9/1997 rd
Klart
05.06.1997
Förslag till beslut:
Godkänts med ändringar
Reservationer:
I betänkandet ingår 2 reservationer
Gemensamt behandlade ärenden:
LM 44/1995 rd  LM 7/1996 rd 
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
09.06.1997
Plenarprotokoll
PR 83/1997 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades.
Info

Första behandlingen

Datum
10.06.1997
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 84/1997 rd
Samtidig debatt:
RP 48/1997 rd   |
Info

Andra behandlingen

Datum
10.06.1997
11.06.1997
Behandling
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 85/1997 rd
PR 86/1997 rd
Omröstningar

1-6
Beslut:
Godkänts
Samtidig debatt:
RP 48/1997 rd   |
Info

Tredje behandlingen

Datum
16.06.1997
16.06.1997
Behandling
Avförts
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 92/1997 rd
PR 93/1997 rd
Info

Riksdagens svar till regeringen

Datum
16.06.1997
Svar
RSv 98/1997 rd

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, LaUB, 4

Andra samtidigt behandlade ärenden

Senast uppdaterat 09.03.2007 10:31:36