Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 136/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
886/2009 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
887/2009 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
888/2009 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
889/2009 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
15.09.2009
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
15.09.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 76/2009 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
16.09.2009
17.09.2009
18.09.2009
Käsittely
Poistettu
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 77/2009 vp
PTK 78/2009 vp
PTK 79/2009 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 138/2009 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2009 vp
Valmistunut
06.10.2009
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
13.10.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 91/2009 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
14.10.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 92/2009 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
20.10.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 95/2009 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
03.11.2009
Vastaus
EV 127/2009 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 16.01.2010 00:40:54