Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 142/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1187/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1188/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

2. Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Esittelijä
Valtiosihteeri Volanen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
17.09.2004
Käsittely
Poistettu
Pantu pöydälle
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
PTK 92/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2004 vp
Valmistunut
02.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 §:n 2 momentti muutettuna.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
03.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
07.12.2004
08.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 134/2004 vp
PTK 135/2004 vp
Äänestykset

1
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.12.2004
14.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
PTK 139/2004 vp
Äänestykset

1
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
17.12.2004
Vastaus
EV 208/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56