Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 143/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1036/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sisäasiainministeriö
Esittelijä
Hallitusneuvos Sulonen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2004 vp
Valmistunut
22.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
26.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
28.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 115/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
10.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
15.11.2004
Vastaus
EV 145/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56