Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 144/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005 - 2009

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005 - 2009

Vahvistettu
14.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1094/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005 - 2009
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sisäasiainministeriö
Esittelijä
Kehittämispäällikkö Eriksson
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 18/2004 vp
Valmistunut
29.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 94/2004 vp hylätään.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 94/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
10.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
11.11.2004
12.11.2004
Käsittely
Keskeytetty
Suureen valiokuntaan
Istuntopöytäkirja
PTK 119/2004 vp
PTK 120/2004 vp
Äänestykset

1-3
Päätös:
Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotus lähetettiin suureen valiokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/2004 vp
Valmistunut
17.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 94/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
17.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm
18.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2004 vp
Info

Toinen käsittely

Pvm
23.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
01.12.2004
Vastaus
EV 153/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 19.01.2010 23:57:13