Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 146/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1273/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2004 vp
Valmistunut
09.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 146/2003 vp, LA 25/2004 vp, LA 67/2004 vp, LA 89/2004 vp, LA 95/2004 vp ja LA 102/2004 vp hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 146/2003 vp  LA 25/2004 vp  LA 67/2004 vp  LA 89/2004 vp  LA 95/2004 vp  LA 102/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
09.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
10.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 137/2004 vp
Äänestykset
6
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Keskusteluviittaus:
HE 256/2004 vp   |
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
17.12.2004
Vastaus
EV 240/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56