Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 147/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1161/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1162/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2004 vp
Valmistunut
19.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 149 a § muutettuna ja että lakialoitteen LA 124/2004 vp pohjalta hyväksytään 2. lakiehdotus.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 124/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
24.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
25.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
30.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
03.12.2004
Vastaus
EV 171/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 09.03.2007 10:26:56