Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 148/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Vahvistettu
29.10.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
937/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/2004 vp
Valmistunut
05.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
06.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 102/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
07.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 103/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 106/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
15.10.2004
Vastaus
EV 132/2004 vp
Päivitetty 13.08.2009 23:56:31