Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 149/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1037/2004 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1038/2004 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1039/2004 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1040/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta

2. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki jätelain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
17.09.2004
Käsittely
Poistettu
Pantu pöydälle
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
PTK 92/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2004 vp
Valmistunut
16.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma ().
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 24/2004 vp
Valmistunut
26.10.2004
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
17.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
18.11.2004
19.11.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2004 vp
PTK 124/2004 vp
Äänestykset

1-3
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
23.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
26.11.2004
Vastaus
EV 164/2004 vp
Päivitetty 15.03.2013 00:12:21