Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 150/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
12.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
962/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylijohtaja Arvela
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2004 vp
Valmistunut
15.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
21.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 111/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
22.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 112/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
26.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
29.10.2004
Vastaus
EV 139/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56