Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 152/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
14.12.2004 
Voimaantulo
01.08.2005 
Säädöskokoelma
1111/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Hallitusneuvos Isotalo
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/2004 vp
Valmistunut
19.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2004 vp
Valmistunut
26.10.2004
Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 12/2004 vp
Valmistunut
22.10.2004
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
24.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
25.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
30.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
03.12.2004
Vastaus
EV 172/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56