Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 153/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
12.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
963/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Ylitarkastaja Rask
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2004 vp
Valmistunut
12.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
13.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 106/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
14.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 107/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
19.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 109/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
27.10.2004
Vastaus
EV 135/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56